KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links OBS OBS: Vi legger om til ny 2020-kommunestruktur. Derfor: Sidene kan laste tregt en stund fremover - og i perioder ikke fungere. Beklager
Utvalgte næringer  > Sysselsettingsutvikling 2008-2018 > Velg Næring > Din Region
Modulen viser årlig utvikling i antall og andel sysselsatte for utvalgte næringsgrupper.
Modulen viser næringenes betydning for samlet sysselsetting i kommunen.
Og den viser også regionens andel av næringens sysselsetting på landsbasis og i eget fylke.
Velg næringsgruppe i valgboksen over tabellen. (Modulen er under utbygging - flere næringer kommer)
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner. 
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
  Bakgrunn
Om Statistikken  > Mer om innholdet i denne modulen
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenke til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
  Velg Fylke >>>      Velg region/kommune  >>>   << Velg region direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke
     
Tabell 1. Sysselsetting for valgt region og valgt næring.  2008 - 2018.
Velg næringsgruppe >>>  
Region/Kommune 
Næring Nace-kode 
År (Ascending)
Antall syssel satte 
Valgt regions andel av sysselsettingen i: (%) 
Valgt nærings betydning i regionen: 
Landet 
Eget fylke 
Andel av samlet syss (%) 
Lokali serings faktor 
Landet00_9920082 525 000100,000 100,001,00
Landet00_9920092 497 000100,000 100,001,00
Landet00_9920102 517 000100,000 100,001,00
Landet00_9920112 562 000100,000 100,001,00
Landet00_9920122 589 000100,000 100,001,00
Landet00_9920132 619 000100,000 100,001,00
Landet00_9920142 650 000100,000 100,001,00
Landet00_9920152 587 704100,000 100,001,00
Landet00_9920162 591 903100,000 100,001,00
Landet00_9920172 625 555100,000 100,001,00
Landet00_9920182 681 955100,000 100,001,00
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
     
     
Antall sysselsatte i valgt region og valgt næring  
The chart showing Series 1 series.
  Valgt nærings andel av samlet sysselsetting i valgt region. Prosent
The chart showing Series 1 series.
   
     
     
Valgt regions andel av sysselsettingen i landet. Valgt næring. Prosent
The chart showing Series 1 series.
  Valgt regions andel av sysselsettingen i eget fylke. Valgt næring. Prosent
The chart showing Series 1 series.
 
     
     
Lokaliseringsfaktor for valgt næring i valgt region
The chart showing Series 1 series.
  Lokaliseringsfaktoren
Lokaliseringsfaktoren viser hvor mye en næring betyr for sysselsettingen i en valgt region - sammenliknet med samme nærings betydning på landsbasis. En næring som har samme andel av sysselsettingeni regionen som på landsbasis har lokaliseringsfaktor = 1.  Lokaliseringsfaktoren er over 1 hvis næringen betyr mer i regionen enn på landsbasis. Lokaliseringsfaktoren er under 1 hvis næringen betyr mindre i regionen enn på landsbasis. På landsbasis vil lokaliseringsfaktoren for alle næringer alltid være lik 1.
   
     
     
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss