0596 Valdres
Sysselsettingsandel og Arbeidsledighet  
Kommuner i valgt region er sammenliknet etter statistikk og nøkkeltall om Sysselsettingsandel og Arbeidsledighet. 
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå.
Sortering etter andre kolonner - klikk på kolonneoverskriften
Andre statistikkområder finnes fra lenken i toppen.
Flere og mer omfattende moduler om Arbeidsmarkedet på www.kommuneprofilen.no  
 

 
 
 

  Sysselsettingsandel

 
Tabell 1.1. Sysselsatte per 100 innbyggere - etter aldersgruppe.  2018
Region/Kommune 
Sysselsatte per 100 innbyggere: 
I alt (Descending)
15-74 
15-19 
20-24 
25-39 
40-54 
55-66 
67-74 
20-66 
Øystre Slidre55,873,762,672,686,689,274,827,383,2
Vang54,573,654,965,379,384,977,850,079,6
Nord-Aurdal53,170,155,369,183,684,972,028,279,4
Valdres52,870,754,470,783,085,572,830,679,9
Vestre Slidre52,770,847,271,885,885,770,132,779,7
Etnedal50,469,947,675,080,089,572,127,980,8
Sør-Aurdal49,167,552,071,778,380,972,429,576,9
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

  Sysselsettingsandel - Kvinner og Menn

 
Tabell 2.1. Yrkesdeltakelse. Sysselsatte per 100 innbyggere. Kvinner og menn. Aldersgrupper. 2018
Region/Kommune 
År 
Sysselsatte per 100 innbyggere i alt*): 
Sysselsatte per 100 innbyggere 15-74 år 
Sysselsatte per 100 innbyggere 20-66 år 
Kvinner (Descending)
Menn 
Kvinner 
Menn 
Kvinner 
Menn 
Øystre Slidre201854,657,071,575,881,485,0
Vang201852,456,573,673,680,578,8
Nord-Aurdal201851,055,268,371,877,980,9
Valdres201850,355,268,273,178,081,6
Vestre Slidre201849,256,166,874,676,283,0
Etnedal201846,154,364,374,975,785,1
Sør-Aurdal201845,952,264,170,675,078,5
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 

  Sysselsettingsandel - Innvandrere

 
Tabell 3.1. Yrkesdeltakelse. Sysselsatte per 100 innbyggere 15-74 år, etter etnisk bakgrunn. 2018
Region/Kommune 
År 
Sysselsatte per 100 innbyggere 15-74 år 
I alt 
Etnisk norske 
Innvandrere i alt (Descending)
Vestlige innvandrere 
Ikke vestlige innvandrere 
Øystre Slidre201873,974,271,475,164,0
Nord-Aurdal201870,370,667,772,560,7
Vang201873,675,265,774,849,3
Vestre Slidre201871,072,160,567,450,8
Sør-Aurdal201867,468,555,764,445,1
Etnedal201869,371,253,453,852,9
Valdres2018     
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Tabell 3.2. Yrkesdeltakelse for menn. Andel sysselsatte menn per 100 innbyggere 15-74 år, etter etnisk bakgrunn. 2018
Region/Kommune 
År 
Sysselsatte menn per 100 innbyggere 15-74 år 
I alt 
Etnisk norske 
Innvandrere i alt (Descending)
Vestlige innvandrere 
Ikke vestlige innvandrere 
Øystre Slidre201875,675,377,682,168,0
Nord-Aurdal201871,872,367,175,754,5
Vang201873,676,461,974,042,9
Vestre Slidre201874,275,760,067,448,3
Sør-Aurdal201870,671,759,470,245,5
Etnedal201874,776,759,362,555,6
Valdres2018     
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Tabell 3.3. Yrkesdeltakelse for kvinner. Andel sysselsatte kvinner per 100 innbyggere 15-74 år, etter etnisk bakgrunn. 2018
Region/Kommune 
År 
Sysselsatte kvinner per 100 innbyggere 15-74 år 
I alt 
Etnisk norske 
Innvandrere i alt (Descending)
Vestlige innvandrere 
Ikke vestlige innvandrere 
Vang201873,673,971,875,962,5
Nord-Aurdal201868,768,868,369,267,0
Øystre Slidre201872,173,164,867,460,0
Vestre Slidre201867,668,261,167,553,1
Sør-Aurdal201864,065,151,256,844,7
Etnedal201863,265,245,50,050,0
Valdres2018     
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

   Arbeidsledighet - Månedstall

 
Tabell 4.1. Antall helt arbeidsledige. Siste måned. 2019.  
Region/Kommune 
Fylke 
Andel arbeidsledige. November. Prosent 
Antall arbeidsledige. November 
2019 (Descending)
2018 
2019 
2018 
Endring 2019/2018 
Sør-Aurdal052,11,631256
Valdres051,51,314312914
Nord-Aurdal051,51,553530
Etnedal051,51,61011-1
Øystre Slidre051,41,026188
Vang051,30,91183
Vestre Slidre051,01,21214-2
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB og NAV  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

   Arbeidsledighet - Kvinner og Menn

 
Tabell 5.1. Arbeidsledige ialt og kvinner og menn. Antall og andel. 2018
Region/Kommune 
År 
Andel arbeidsledige. Prosent 
Antall arbeidsledige 
Ialt 
Menn (Descending)
Kvinner 
Ialt 
Menn 
Kvinner 
Etnedal20181,62,11,11183
Sør-Aurdal20181,81,71,9271413
Vestre Slidre20180,01,60,00100
Valdres20181,41,51,41097650
Vang20180,01,50,0070
Nord-Aurdal20181,51,41,6522626
Øystre Slidre20181,01,20,919118
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB og NAV  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen  Statistikken viser tall per november siste år.
 
 
 

   Arbeidsledighet - Alder

 
Tabell 6.1. Arbeidsledige etter alder. Antall og andel. 2018
Region/Kommune 
År 
Andel arbeidsledige. Prosent 
Antall arbeidsledige 
Ialt 
15-29 år (Descending)
30-74 år 
Ialt 
15-29 år 
30-74 år 
Sør-Aurdal20181,82,61,527918
Nord-Aurdal20181,52,41,2521933
Vang20180,02,20,6044
Valdres20181,42,11,21093791
Øystre Slidre20181,01,11,019514
Vestre Slidre20180,00,01,20011
Etnedal20181,60,02,111011
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB og NAV  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen  Statistikken viser tall per november siste år.
 
 
 

   Arbeidsledighet - Innvandrere

 
Tabell 7.1. Arbeidsledige etter etnisk bakgrunn. Antall og andel.  3. Kvartal 2019
Region/Kommune 
År Kvartal 
Andel arbeidsledige etter landbakgrunn. Prosent 
Antall arbeidsledige etter landbakgrunn 
Etnisk norske (Descending)
Inn-vandrere ialt 
Vestlige inn-vandrere 
Ikke-vestlige inn-vandrere 
Etnisk norske 
Inn-vandrere ialt 
Vestlige inn-vandrere 
Ikke-vestlige inn-vandrere 
Sør-Aurdal2019_31,711,55,519,92114410
Vestre Slidre2019_31,56,80,00,014700
Valdres2019_31,15,73,89,681541730
Øystre Slidre2019_30,94,93,97,1131165
Nord-Aurdal2019_30,94,83,17,52818711
Vang2019_30,83,10,09,15404
Etnedal2019_30,00,00,00,00000
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
2019_1 er første kvartal 2019 osv.
 
 
 

   Arbeidsmarkedstiltak

 
Tabell 8.1. Arbeidsmarkedstiltak - etter etnisk bakgrunn. Antall og andel. 3. Kvartal 2019
Region/Kommune 
År Kvartal 
Andel på arbeidsmarkedstiltak - etter landbakgrunn. Prosent*) 
Antall på arbeidsmarkedstiltak - etter landbakgrunn 
Etnisk norske (Descending)
Inn-vandrere i alt 
Vestlige inn-vandrere 
Ikke vestlige inn-vandrere 
Etnisk norske 
Inn-vandrere ialt 
Vestlige inn-vandrere 
Ikke-vestlige inn-vandrere 
Nord-Aurdal2019_30,11,30,00,05700
Valdres2019_30,00,50,00,65703
Vang2019_30,00,00,00,00000
Øystre Slidre2019_30,00,00,00,00000
Vestre Slidre2019_30,00,00,00,00000
Etnedal2019_30,00,00,00,00000
Sør-Aurdal2019_30,00,00,03,80003
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Tabell 8.2. Arbeidsledige og på arbeidsmarkedstiltak. Antall og andel. 3. Kvartal 2019
Region/Kommune 
År Kvartal 
Andel arbeidsledige og på tiltak. Prosent*) 
Antall arbeidsledige og på tiltak 
I alt (Descending)
Ledige 
Tiltak 
I alt 
Ledige 
Tiltak 
Sør-Aurdal2019_31,81,60,239354
Vestre Slidre2019_31,51,30,021210
Etnedal2019_31,41,30,012120
Valdres2019_31,21,10,116614719
Nord-Aurdal2019_31,20,90,2584612
Øystre Slidre2019_31,11,00,127243
Vang2019_30,90,80,0990
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Andel av befolkningen 15-74 år
 
 
Tabell 8.3. Arbeidsledige og på arbeidsmarkedstiltak - innvandrere og etnisk norske. Antall og andel 3. Kvartal 2019
Region/Kommune 
År Kvartal 
Andel på arbeidsmarkedstiltak - innvandrere og etnisk norske Prosent*) 
Antall ledige og på tiltak 
I alt 
Etnisk norske (Descending)
Vestlige inn vandrere 
Ikke vestlige inn vandrere 
I alt 
Etnisk norske 
Vestlige inn vandrere 
Ikke-vestlige inn vandrere 
Sør-Aurdal2019_31,81,13,716,73921413
Vestre Slidre2019_31,51,03,49,7211400
Valdres2019_31,20,82,77,0166861733
Nord-Aurdal2019_31,20,82,67,95833711
Øystre Slidre2019_31,10,72,95,8271365
Vang2019_30,90,60,05,69504
Etnedal2019_31,40,00,00,012000
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Andel av befolkningen 15-74 år
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss