0402 Kongsvinger
Bedrifter og foretak - etableringer og nedleggelser  
Statistikk og nøkkeltall om nyetableringer, overlevelse og nedleggelser av foretak.
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå
Velg andre statistikkområder fra topplenken.
Mer statistikk om Bedrifter og Foretak på www.kommuneprofilen.no  
 

  1. Bedriftsbestand og bedriftstetthet

 
Tabell 1.1. Antall bedrifter i alt for valgt region. 
Region/Kommune 
År (Ascending)
Antall bedrifter 
Endring fra forrige år 
%-Andel av bedriftsbestanden i: 
Bedrifter per 100 innb 
Antall 
Prosent 
Landet 
Eget fylke 
Kongsvinger20051 626352,20,3778,389,41
Kongsvinger20061 62930,20,3618,239,46
Kongsvinger20071 673442,70,3568,279,71
Kongsvinger20081 68070,40,3608,459,68
Kongsvinger20091 676-4-0,20,3598,449,67
Kongsvinger20101 704281,70,3548,439,81
Kongsvinger20111 717130,80,3538,489,85
Kongsvinger20121 716-1-0,10,3528,509,79
Kongsvinger20131 8191036,00,3548,7710,31
Kongsvinger20141 905864,70,3628,9010,69
Kongsvinger20151 983784,10,3629,0011,09
Kongsvinger20161 941-42-2,10,3478,7610,88
Kongsvinger20171 934-7-0,40,3428,6710,83
Kongsvinger20181 932-2-0,10,3358,5710,77
Kongsvinger20191 93860,30,3338,5510,87
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Antall bedrifter i valgt region
The chart showing Series 1 series.
  Årlig endring i antall bedrifter
The chart showing Series 1 series.
 
 
 

  2. Nyetableringer

 
Oversikten over nyetableringer viser antall nye foretak ialt - og hvordan de fordeler seg på  organisasjonsform og næringsområde. Vi har også satt antall nye foretak i forhold til antall innbyggere og antall eksisterende foretak i kommunene. Dette kan brukes som indikatorer på graden av grûndervirksomhet over tid - og mellom ulike kommuner.
Nyetableringer på kvartalbasis  finnes fra denne lenken og i Kvartalbarometeret .
Merk: Statistikken over nyetableringer omfatter ikke primærnæringene - og heller ikke offentlig administrasjon.
 
Tabell 2.1. Antall nyetablerte foretak ialt og per 100 foretak og per 100 innbyggere.
Region 
År (Ascending)
Nye foretak i alt 
Nye foretak per: 
100 foretak 
100 innbyg-gere 
Kongsvinger200512112,170,70
Kongsvinger200616416,090,95
Kongsvinger200713912,850,81
Kongsvinger200812511,200,72
Kongsvinger20091089,410,62
Kongsvinger201013811,970,79
Kongsvinger201112410,460,71
Kongsvinger201216914,440,96
Kongsvinger201318314,881,04
Kongsvinger201417813,731,00
Kongsvinger201515311,990,86
Kongsvinger201615912,570,89
Kongsvinger201716813,210,94
Kongsvinger201815712,340,88
Kongsvinger2019154 0,86
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
Antall nyetablerte foretak i alt. Valgt region.
The chart showing Series 1 series.
 
 
Tabell 2.2. Nyetablerte foretak etter organisasjonsform. Antall. Valgt region.
Region 
År (Ascending)
Nye foretak etter organisasjonsform 
AS 
Enk 
NUF 
Ansv 
DA 
Kongsvinger200847941124
Kongsvinger200934651316
Kongsvinger201035921007
Kongsvinger201132801904
Kongsvinger201284791902
Kongsvinger201382773114
Kongsvinger201462843523
Kongsvinger20156395404
Kongsvinger20166889402
Kongsvinger20176398203
Kongsvinger20185896102
Kongsvinger20195396103
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Antall nyetablerte foretak etter organisasjonsform.
The chart showing AS series, Enk series, NUF series, Ansv series, DA series.
  Andel nyetablerte foretak etter organisasjonsform. Prosent
The chart showing AS series, Enk series, NUF series, Ansv series, DA series.
 
 
Tabell 2.3. Nyetablerte foretak etter næring. Antall.
[Collapse]0402 Kongsvinger
2010201120122013201420152016201720182019
Bedrifter i alt145136185197186166164170158154
01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske0000000000
05-09 Bergverk og Utvinning0020010000
10-33 Industri8479867475
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon1001010100
41-43 Bygge og anleggsvirksomhet19233345372619212615
45-47 Varehandel, motorvognreparasjon19262522292132261224
49-53 Transport og lagring4999865542
55-56 Overnatting og servering573105105445
58-63 Informasjon og kommunikasjon943121289472
64-66 Finansiering og forsikring4100020021
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift34243334332527312626
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting77231710207131318
84 Offentlig administrasjon, forsvar0000000000
85 Undervisning3173812711125
86-88 Helse og sosialtjenester15912141071110116
90-99 Personlig tjenesteyting14162314181828192527
00 Uoppgitt næring0000000000
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Antall nyetablerte foretak i utvalgte næringer. 2018. Valgt region
The chart showing Industri series, Bygg og Anlegg series, Varehandel series, Transport series, Informasjon series, Tekn.tjen/Eiendom series, Forr.tjen series, Undervisning series, Helse/Sosial series, Overnatt/Servering series, Priv.tjen series.
  Antall nyetablerte foretak i utvalgte næringer. Valgt region
The chart showing Industri series, Bygg og Anlegg series, Varehandel series, Transport series, Informasjon series, Tekn.tjen/Eiendom series, Forr.tjen series, Undervisning series, Helse/Sosial series, Overnatt/Servering series, Priv.tjen series.
 
 
 

  3. Nyetablerte foretaks overlevelse og betydning

 
SSB utarbeider statistikk som viser overlevelsesevnen for nyetablerte foretak i de fem første årene etter etablering. Statistikken viser også utviklingen i sysselsettingen for de nyetablerte foretakene. På det grunnlaget kan det beregnes hvor mye de nyetablerte foretakene betyr for sysselsetting og foretaksbestand de første 5 årene etter etablering. Her belyser vi betydningen av foretak etablert de tre siste årene. Mer om betydningen av nyetablerte foretak finnes her.  
 
Tabell 3.1. Nyetablerte foretak i årene 2005-2016 etter antall overlevelsesår. Valgt region. Antall foretak
Region 
År (Ascending)
Nyetablerte foretak i alt 
Overlevelse 
1 år 
2 år 
3 år 
4 år 
5 år 
Kongsvinger20051215548433224
Kongsvinger20061648383725844
Kongsvinger20071397567574741
Kongsvinger20081256150393428
Kongsvinger20091086362504642
Kongsvinger20101386968554742
Kongsvinger20111246563554843
Kongsvinger20121699373635142
Kongsvinger20131831008871560
Kongsvinger2014181102857300
Kongsvinger20151567766000
Kongsvinger2016160740000
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Foretak etablert i 2012 etter antall overlevelsesår. Valgt region. Prosent
The chart showing 1 år series, 2 år series, 3 år series, 4 år series, 5 år series.
  Nyetablerte foretak i årene 2005-2016 - som har overlevd i 1år, 3år og 5år.  Valgt region. Prosent
The chart showing 1 år series, 3 år series, 5 år series.
 
 
Tabellen nedenfor viser den samlede sysselsettingstilveksten fra et "årskull" nyetablerte foretak - i inntil 5 år etter etableringsåret. Noen foretak faller fra hvert år - men til gjengjeld vil noen av de gjenlevende foretakene øke sin sysselsetting. Balansen mellom disse to faktorene bestemmer hvor mange sysselsatte et årskull foretak har i årene etter etablering.
 
Tabell 3.2. Antall sysselsatte i overlevde foretak 1-5 år etter etableringsåret - for foretak etablert i årene 2002-2016. Valgt region. Antall foretak
Region 
Etab-lerings år (Ascending)
Nyetablerte foretak i alt 
Antall sysselsatte i overlevde foretak 1-5 år etter etableringsåret 
1 år 
2 år 
3 år 
4 år 
5 år 
Kongsvinger200298106347586521484
Kongsvinger200398152144143139138
Kongsvinger200412813510910011197
Kongsvinger20051218596936833
Kongsvinger20061649590836253
Kongsvinger20071397480878085
Kongsvinger20081257270726073
Kongsvinger20091086769565150
Kongsvinger2010138120127119117111
Kongsvinger20111248892859089
Kongsvinger201216914613097101101
Kongsvinger201318311611399980
Kongsvinger201418112115213800
Kongsvinger2015156180174000
Kongsvinger20161601960000
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

  4. Nyetablerte foretaks betydning

 
Tabellene nedenfor viser hvor mange foretak som er etablert de 3 siste årene før opptellingsåret - og hvor stor andel av den samlede foretaksbestanden disse utgjør.
 
Tabell 4.1. Antall og andel foretak etablert i 3 siste år- sett i forhold til samlet foretaksbestand. Valgt region
Region 
År (Ascending)
Foretak i alt 
Foretak etablert 3 siste år 
Antall 
Andel 
Kongsvinger200599416716,80
Kongsvinger20061 01916416,09
Kongsvinger20071 08218717,28
Kongsvinger20081 11620118,01
Kongsvinger20091 14820017,42
Kongsvinger20101 15317014,74
Kongsvinger20111 18517014,35
Kongsvinger20121 17018315,64
Kongsvinger20131 23021117,15
Kongsvinger20141 29622817,59
Kongsvinger20151 27625319,83
Kongsvinger20161 26523318,42
Kongsvinger20171 27221316,75
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Antall foretak etablert siste 3 år
The chart showing Antall foretak 3 år gamle series.
  Andel foretak etablert siste 3 år
The chart showing Andel foretak 3 år gamle series.
 
 
Tabellene nedenfor viser hvor mange sysselsatte som finnes i foretak som er etablert de 3 siste årene før opptellingsåret - og hvor stor andel disse utgjør av den samlede sysselsettingen i opptellingsåret.
 
Tabell 4.2. Antall sysselsatte i foretak etablert siste 3 år - sett i forhold til samlet sysselsetting. Valgt region
Region 
År (Ascending)
Syssel satte i alt 
Sysselsatte i foretak etablert siste 3 år 
Antall 
Andel 
Kongsvinger20058 26286510,47
Kongsvinger20068 5953373,92
Kongsvinger20078 8142913,30
Kongsvinger20088 9482572,87
Kongsvinger20098 3902352,80
Kongsvinger20108 2932242,70
Kongsvinger20118 2232613,17
Kongsvinger20128 4302713,21
Kongsvinger20138 2143574,35
Kongsvinger20148 3703313,95
Kongsvinger20158 2223314,03
Kongsvinger20168 3364315,17
Kongsvinger20178 4675086,00
  Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Antall sysselsatte i foretak etablert siste 3 år. Valgt region
The chart showing Antall sysselsatte i 3 år gamle foretak series.
  Andel sysselsatte i foretak etablert siste 3 år. Valgt region
The chart showing Andel sysselsatt i 3 år gamle foretak series.
 
 
 

  5. Nedlagte foretak

 
SSB utarbeider årlig statistikk over nedlagte foretak. Fordi det nødvendigvis tar litt tid for å konstatere at et foretak er nedlagt  har denne statistikken en betydelig lenger produksjonstid og etterslep enn statistikken over nyetableringer.
 
Antall nedlagte foretak ialt og per 100 foretak og per 100 innbyggere. Valgt region
Region 
År (Ascending)
Nedlagte foretak i alt 
Nedlagte foretak per: 
100 foretak 
100 innbyg-gere 
Kongsvinger200814212,720,82
Kongsvinger200914512,630,84
Kongsvinger201013711,880,79
Kongsvinger201117314,600,99
Kongsvinger201214412,310,82
Kongsvinger201315312,440,86
Kongsvinger201414711,340,82
Kongsvinger201514311,210,80
Kongsvinger201616613,120,93
Kongsvinger201715812,420,88
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 Antall nedlagte foretak per 100 eksisterende foretak i valgt region
The chart showing Series 1 series.
  Antall nedlagte foretak per 100 innbyggere i valgt region
The chart showing Series 1 series.
 
 
Antall nedlagte foretak i alt. Valgt region.
The chart showing Series 1 series.
  Antall nedlagte foretak etter organisasjonsform. Valgt region.
The chart showing AS series, Enk series, NUF series, Ansv series, DA series.
 
 
Nedlagte foretak etter organisasjonsform. Antall. Valgt region.
Region 
År (Ascending)
Nedlagte foretak i alt 
Nedlagte foretak etter organisasjonsform 
AS 
Enk 
NUF 
Ansv 
DA 
Kongsvinger200814228911216
Kongsvinger200914544791721
Kongsvinger201013742781003
Kongsvinger201117346109905
Kongsvinger201214434951005
Kongsvinger2013153401011001
Kongsvinger201414754761403
Kongsvinger20151434191604
Kongsvinger201616634116916
Kongsvinger20171585196605
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

  6. Konkurser

 
SSB utarbeider en løpende og detaljert statistikk over foretak som går konkurs. Men husk at de fleste foretak legges ned uten å gå konkurs. For å belyse konkursraten ser vi her også antall konkurser i forhold til bestanden av foretak og i forhold til antall innbyggere i kommunene. Kvartalvis oversikt over konkurser finnes her  - og i Kvartalsbarometeret.
 
Tabell 6.1. Antall konkurser i alt og konkurser per 100 foretak og per 100 innbyggere. Valgt region
Region 
År (Ascending)
Konkurser i alt 
Konkurser per: 
100 foretak 
100 innbyg-gere 
Kongsvinger200018 0,10
Kongsvinger2001171,850,10
Kongsvinger2002141,520,08
Kongsvinger2003242,460,14
Kongsvinger2004212,110,12
Kongsvinger2005222,210,13
Kongsvinger2006141,370,08
Kongsvinger2007100,920,06
Kongsvinger2008151,340,09
Kongsvinger2009171,480,10
Kongsvinger2010151,300,09
Kongsvinger2011201,690,11
Kongsvinger2012100,850,06
Kongsvinger2013171,380,10
Kongsvinger2014151,160,08
Kongsvinger2015131,020,07
Kongsvinger2016110,870,06
Kongsvinger2017171,340,10
Kongsvinger2018201,570,11
Kongsvinger201912 0,07
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Konkurser i alt. Valgt region
The chart showing Series 1 series.
  Konkurser per 100 innbyggere i valgt region
The chart showing Series 1 series.
 
 
Konkurser per 100 foretak i valgt region
The chart showing Series 1 series.
  Konkurser per 100 innbyggere i valgt region
The chart showing AS series, Enk series, NUF series.
 
 
Tabell 6.2. Konkurser etter organisasjonsform. Antall. Valgt region.
Region 
År (Ascending)
Konkurser etter organisasjonsform 
AS 
Enk 
NUF 
Ansv 
BA 
Kongsvinger2000125000
Kongsvinger2001107000
Kongsvinger200276010
Kongsvinger20031212000
Kongsvinger20041110000
Kongsvinger2005165100
Kongsvinger2006104000
Kongsvinger200745000
Kongsvinger2008114000
Kongsvinger2009143000
Kongsvinger2010123000
Kongsvinger2011162100
Kongsvinger201246000
Kongsvinger2013133000
Kongsvinger201485200
Kongsvinger2015112000
Kongsvinger201690100
Kongsvinger2017105000
Kongsvinger2018134000
Kongsvinger2019110000
  Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
AS = Aksjeselskap,   Enk = enkeltmannsforetak,   NUF = Norsk avdeing av utenlands selskap,   Ansv = Ansvarlig selskap,  BA = Selskap med begrenset ansvar
 
 
 

  7. Business churn - tilgang og avgang

 
Nedenfor belyses omløpet av foretak - "Business Churn" - dvs. strømmen av nyetablerte og nedlagte foretak gjennom året. Det analytiske poenget er å belyse den samlede omveltingen i foretakssbestanden gjennom et år - og variasjoner i denne. Summen av nyetablerte og nedlagte foretak settes i forhold til antall eksisterende foretak. Dette er en innfallsvinkel til å belyse dynamikken i næringslivet - over tid og i ulike regioner.
 
Tabell 7.1. Antall nyetablerte og nedlagte foretak ialt og per 100 foretak (business churn). Valgt region
Region 
År (Ascending)
Nye foretak 
Nedlagte foretak 
Business Churn per: 
100 foretak 
Kongsvinger200815814226,88
Kongsvinger200912114523,17
Kongsvinger201014513724,46
Kongsvinger201113617326,08
Kongsvinger201218514428,12
Kongsvinger201319715328,46
Kongsvinger201418614725,69
Kongsvinger201516614324,22
Kongsvinger201616416626,09
Kongsvinger201717015825,79
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Antall nyetablerte og nedlagte foretak i alt. Valgt region
The chart showing Nedlagte series, Nyetablerte series.
  Business churn. Nyetablerte + nedlagte foretak per 100 eksisterende foretak i valgt region
The chart showing Series 1 series.
 
 
Tabell 7.2. Nyetablerte og nedlagte foretak etter organisasjonsform. Antall. Valgt region.  
Region 
År (Ascending)
AS 
ENK 
NUF 
DA 
Nye 
Nedlagte 
Nye 
Nedlagte 
Nye 
Nedlagte 
Nye 
Nedlagte 
Kongsvinger200847289491111246
Kongsvinger200934446579131761
Kongsvinger201035429278101073
Kongsvinger201132468010919945
Kongsvinger201284347995191025
Kongsvinger2013824077101311041
Kongsvinger201462548476351433
Kongsvinger2015634195914644
Kongsvinger20166834891164926
Kongsvinger2017635198962635
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
AS = Aksjeselskap,   Enk = enkeltmannsforetak,   NUF = Norsk avdeing av utenlands selskap,   DA = Selskap med delt ansvar
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss