Hedmark
Kommunal Økonomi  
Modulen viser statistikk og nøkkeltall om Kommunenes Økonomi. 
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå. - og bygger på konsernregnskapet.
Velg kommune i det grå feltet nedenfor.
Velg annet statistikkområde fra topplenken ovenfor.
Flere moduler om Kommunal Økonomi på www.kommuneprofilen.no  
 
  
    Velg kommune i ditt fylke >>>  
     

   
  

  Kommunal Økonomi > Oversyn

 
Kommuneregnskap.*) Resultatposter. 2006-2017. Valgt egion. 1000 kr
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Driftsutgifter brutto. Valgt region. Mill.kr
The chart showing Series 1 series.
  Driftsinntekter brutto. Valgt region. Mill.kr
The chart showing Series 1 series.
 
 
Driftsresultat Brutto i valgt region. Mill.kr
The chart showing Series 1 series.
  Driftsresultat Netto i valgt region. Mill.kr
The chart showing Series 1 series.
 
 
Kommuneregnskap. Balanseposter. 2006-2017. Valgt egion. 1000 kr
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
Netto lånegjeld i valgt region. Mill.kr
The chart showing Series 1 series.
  Frie inntekter i valgt region. Mill.kr
The chart showing Series 1 series.
 
 
 

  Nøkkeltall

 
Kommuneregnskap. Nøkkeltall per innbygger. *) 2006-2017. Valgt region. Kroner
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
Driftsutgifter per innbygger i valgt region. 2006-2017. Kroner
The chart showing Series 1 series.
  Driftsresultat netto per innbygger i valgt region. 2006-2017. Kroner
The chart showing Series 1 series.
 
 
Lånegjeld netto per innbygger i valgt region. 2006-2017. Kroner
The chart showing Series 1 series.
  Frie inntekter per innbygger i valgt region. 2006-2017. Kroner
The chart showing Series 1 series.
 
 
Kommuneregnskap. Regnskapmessige nøkkeltall. *) 2006-2017. Valgt region. Prosent
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Lånegjeld netto per innbygger i valgt region. 2006-2017. Kroner
The chart showing Series 1 series.
  Frie inntekter per innbygger i valgt region. 2006-2017. Kroner
The chart showing Series 1 series.
 
 
 

  Inntekter etter type

 
Region/Kommune 
År (Ascending)
Inntekter i alt 
Inntekt etter hovedtype (1000 kroner): 
Andel inntekt etter hovedtype (Prosent) 
Tilskudd i alt 
Skatt i alt 
Bruker betaling Salg 
Tilskudd i alt 
Skatt i alt 
Bruker betaling Salg 
Landet2006235 080 48894 322 052103 723 02736 740 79740,144,115,6
Landet2007247 854 572102 653 255105 976 85538 696 93341,442,815,6
Landet2008268 469 541114 233 409112 476 18041 491 70442,541,915,5
Landet2009294 291 074131 591 558118 838 31443 840 18544,740,414,9
Landet2010307 730 383134 810 021126 815 91046 018 27443,841,215,0
Landet2011327 727 551155 156 840123 775 98848 541 15547,337,814,8
Landet2012351 487 636168 574 417132 142 80450 597 55648,037,614,4
Landet2013370 322 674177 246 195139 999 00353 057 48047,937,814,3
Landet2014380 971 080182 157 870143 366 43355 223 68247,837,614,5
Landet2015398 291 022187 207 023152 788 63058 364 33647,038,414,7
Landet2016425 555 741196 840 675167 847 14760 666 51146,339,414,3
Landet2017448 594 326209 097 034176 132 28663 330 93746,639,314,1
Landet2018464 045 462215 004 680182 810 60366 091 80446,339,414,2
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Driftsinntekter etter type inntekt i valgt region. 2006-2017. Mill.kr
The chart showing Overføringer series, Skatteinntekt series, Brukerbetaling series.
  Andel driftsinntekter etter type inntekt i valgt region. 2006-2017. Prosent
The chart showing Overføringer series, Skatteinntekt series, Brukerbetaling series.
 
 
Drifsinntekter etter type. Detaljert oversikt.  2006-2017. Valgt egion. 1000 kroner og andel i prosent.
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

  Utgifter etter type

 
Kommuneregnskap. Brutto driftsutgifter etter tjenesteområde. *) 2006-2017. Valgt region. 1000 kroner
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Driftsutgifter brutto etter type i valgt region. 2006-2017. Mill. kr.
The chart showing Helse/Omsorg series, Grunnskole series, Barnehage series, Administrasjon series, Sosial series.
  Driftsutgifter prosentvis fordelt på type i valgt region. 2006-2017. Prosent
The chart showing Helse/Omsorg series, Grunnskole series, Barnehage series, Administrasjon series, Sosial series.
 
 
Kommuneregnskap. Brutto driftsutgifter prosentvis fordelt etter tjenesteområde. *) 2006-2017. Valgt region. Prosent
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Kommuneregnskap. Brutto driftsutgifter per innbygger etter tjenesteområde. *) 2006-2017. Valgt region. Kroner
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss