0596 Valdres
Pendling og arbeidsreiser mellom kommuner  
Kommuner i valgt region er sammenliknet etter nøkkeltall om pendling og arbeidsreiser. 
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå.
Velg andre statistikkområder fra topplenken.
Mer statistikk om arbeidsmarked på www.kommuneprofilen.no  
 

  Pendling - inn og ut

 
Andel innpendlere og utpendlere og pendlingsbalanse. Valgt region. 2017. Prosent
Region/Kommune 
Andel innpendlere og utpendlere. Prosent 
Innpendlere som andel av sysselsatte med arbeidssted i kommunen (%) (Descending)
Utpendlere som andel av sysselsatte bosatt i kommunen (%) 
Pendlingsbalanse - som andel av sysselsatte med arbeidssted i kommunen (%) 
Valdres28,531,4-4,2
  Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Antall pendlere inn og ut av kommunen og pendlingsbalanse. Valgte regioner. 2017.
Region/Kommune 
Antall pendlere inn/ut av kommunene 
Pendlere inn til kommunen (Descending)
Pendlere ut av kommunen 
Pendlings balanse (Innpendlere minus Utpendlere) 
Valdres2 5232 892-369
  Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss