0402 Kongsvinger
Kvartalsbarometer  > Status 2018/2019
Kvartalsbarometeret sammenstiller statistikk og nøkkeltall som viser utvikling i din kommune for inneværende år.
Kvartalsbarometeret oppdateres løpende etterhvert som ny statistikk foreligger
Datagrunnlag: Statistisk sentralbyrå og NAV. Lenker til kildener finnes under hver tabell 
Velg andre statistikkområder fra topplenken.
Mer statistikk om arbeidsmarked på  
 

   1. Befolkning

 
Tabell 1.1. Befolkning og befolkningsendringer. 2005 - 2. kvartal 2019. Valgt region
Region Navn 
År (Ascending)
Innbyggere ved årets inngang 
Endringer gjennom året 
Samlet tilvekst gjennom året 
Innbyggere ved årets utgang 
Fødsels-overskudd 
Innflytt-overskudd 
Innvandr. over-skudd 
Antall 
Prosent 
Kongsvinger200517 279-22-9556-55-0,3217 224
Kongsvinger200617 224-71176120,0717 236
Kongsvinger200717 236-12161181250,7317 361
Kongsvinger200817 361-30-9492-35-0,2017 326
Kongsvinger200917 326-62-9125510,2917 377
Kongsvinger201017 377-514168590,3417 436
Kongsvinger201117 436-41-2130860,4917 522
Kongsvinger201217 522-3863851160,6617 638
Kongsvinger201317 638-11901121871,0617 825
Kongsvinger201417 825-52-13120560,3117 881
Kongsvinger201517 881-26-7249-46-0,2617 835
Kongsvinger201617 835-77-6104220,1217 857
Kongsvinger201717 857-4417103770,4317 934
Kongsvinger201817 934-82-6232-111-0,6217 823
Kongsvinger2019_217 823-312029180,1017 841
  Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
Tabellen viser antall innbyggere og befolkningsendringer fra 2005 til utgangen av 2. kvartal 2019.
 
 
Antall innbyggere 2005-2019*).  Valgt region
The chart showing Series 1 series.
  Fødte og døde hittil i år. Valgt region
The chart showing Fødte series, Døde series.
 
 
Innflytting og utflytting hittil i år. Valgt region
The chart showing Innflytting series, Utflytting series.
  Innvandring og utvandring hittil i år.Valgt region
The chart showing Innvandring series, Utvandring series.
 
 
Tabell 1.2. Befolkningendringer Kvartaler 2014-2019. Valgt region
Region Navn 
Kvar tal (Descending)
Innbyggere ved kvartalets inngang 
Endringer gjennom kvartalet 
Samlet tilvekst gjennom kvartalet 
Innbyggere ved kvartalets utgang 
Fødsels-overskudd 
Innflytt-overskudd 
Innvandr. over-skudd 
Antall 
Prosent 
Kongsvinger2019_217 821-2166200,1117 841
Kongsvinger2019_117 823-30519-6-0,0317 817
Kongsvinger2018_417 880-32-347-57-0,3217 823
Kongsvinger2018_317 886-86-4-6-0,0317 880
Kongsvinger2018_217 878-9-133080,0417 886
Kongsvinger2018_117 934-34-21-1-56-0,3117 878
Kongsvinger2017_417 925-1817890,0517 934
Kongsvinger2017_317 903-2-428220,1217 925
Kongsvinger2017_217 841-103735620,3517 903
Kongsvinger2017_117 857-14-3331-16-0,0917 841
Kongsvinger2016_417 850-1502270,0417 857
Kongsvinger2016_317 821-202623290,1617 850
Kongsvinger2016_217 784-181342370,2117 821
Kongsvinger2016_117 835-24-4417-51-0,2917 784
Kongsvinger2015_417 829-5-71560,0317 835
Kongsvinger2015_317 8044813250,1417 829
Kongsvinger2015_217 857-13-499-53-0,3017 804
Kongsvinger2015_117 881-12-2412-24-0,1317 857
Kongsvinger2014_417 842-193423390,2217 881
Kongsvinger2014_317 8274-213150,0817 842
Kongsvinger2014_217 906-37-5816-79-0,4417 827
Kongsvinger2014_117 825-11369810,4517 906
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
Tabellen viser antall innbyggere og befolkningsendringer på kvartalsbasis til og med  2. kvartal 2019.
 
 
Folketilvekst i kvartalet. 2.kvartal 2014-2019. Valgt region
The chart showing Series 1 series.
  Antall innbyggere ved utgangen av 2.kvartal 2014-2019. Valgt region
The chart showing Series 1 series.
 
 
Tabell 1.3. Fødte og døde. Kvartaler 2014-2019. Valgt region
Region Navn 
Kvar tal (Descending)
Fødsel og død 
Fødte 
Døde 
Fødsels overs kudd 
Kongsvinger2019_23537-2
Kongsvinger2019_13262-30
Kongsvinger2018_42759-32
Kongsvinger2018_33644-8
Kongsvinger2018_22534-9
Kongsvinger2018_12963-34
Kongsvinger2017_42644-18
Kongsvinger2017_33537-2
Kongsvinger2017_23444-10
Kongsvinger2017_13549-14
Kongsvinger2016_42843-15
Kongsvinger2016_33151-20
Kongsvinger2016_23250-18
Kongsvinger2016_14165-24
Kongsvinger2015_44045-5
Kongsvinger2015_342384
Kongsvinger2015_22942-13
Kongsvinger2015_14052-12
Kongsvinger2014_43150-19
Kongsvinger2014_343394
Kongsvinger2014_22562-37
Kongsvinger2014_14344-1
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Fødte og døde. 2.kvartal 2014-2019. Valgt region
The chart showing Fødte series, Døde series.
 
 
Tabell 1.4. Innvandring og utvandring fra/til utlandet. Kvartaler 2014-2019. Valgt region
Region Navn 
Kvar tal (Descending)
Inn- og Utvandring 
Inn vand ring 
Ut vand ring 
Inn vand ring over skudd 
Kongsvinger2019_222166
Kongsvinger2019_1371819
Kongsvinger2018_430237
Kongsvinger2018_31721-4
Kongsvinger2018_237730
Kongsvinger2018_12223-1
Kongsvinger2017_435278
Kongsvinger2017_3532528
Kongsvinger2017_2451035
Kongsvinger2017_1602931
Kongsvinger2016_4371522
Kongsvinger2016_3533023
Kongsvinger2016_2581642
Kongsvinger2016_1392217
Kongsvinger2015_4301515
Kongsvinger2015_3544113
Kongsvinger2015_225169
Kongsvinger2015_1402812
Kongsvinger2014_4442123
Kongsvinger2014_3321913
Kongsvinger2014_2311516
Kongsvinger2014_1801169
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Innvandring og utvandring. 2.kvartal 2014-2019. Valgt region
The chart showing Innvandring series, Utvandring series.
 
 
Tabell 1.5. Innflytting og utflytting innenlands. 2014-2019. Valgt region
Region Navn 
Kvar tal (Descending)
Innenlands flytting 
Inn-flytting 
Ut-flytting 
Innflytt over skudd 
Kongsvinger2019_219918316
Kongsvinger2019_11721675
Kongsvinger2018_4171205-34
Kongsvinger2018_32692636
Kongsvinger2018_2190203-13
Kongsvinger2018_1141162-21
Kongsvinger2017_421019317
Kongsvinger2017_3313317-4
Kongsvinger2017_221818137
Kongsvinger2017_1165198-33
Kongsvinger2016_41981980
Kongsvinger2016_330227626
Kongsvinger2016_225524213
Kongsvinger2016_1129173-44
Kongsvinger2015_4192199-7
Kongsvinger2015_33183108
Kongsvinger2015_2174223-49
Kongsvinger2015_1157181-24
Kongsvinger2014_420717334
Kongsvinger2014_3300302-2
Kongsvinger2014_2161219-58
Kongsvinger2014_117916613
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Innflytting og utflytting innenlands. 2.kvartal 2014-2019. Valgt region
The chart showing Innflytting series, Utflytting series.
 
 
 

   2. Arbeidsmarked

 
Tabell 2.1. Antall arbeidsforhold i offentlig og privat sektor. Valgt region. Kvartaler 2016-2019.
Region/Kommune 
År Kvartal (Ascending)
Antall arbeidsforhold 
I alt 
Privat 
Offentlig i alt 
Stat 
Kommune 
Kongsvinger2016_18 8815 0013 8801 8802 000
Kongsvinger2016_29 0095 1423 8671 8472 020
Kongsvinger2016_39 3085 3343 9741 8742 100
Kongsvinger2016_49 1805 2383 9421 8462 096
Kongsvinger2017_19 0285 0623 9661 8312 135
Kongsvinger2017_29 1945 2263 9681 8372 131
Kongsvinger2017_39 4705 4004 0701 9002 170
Kongsvinger2017_49 3605 3314 0291 8682 161
Kongsvinger2018_19 1885 1504 0381 8592 179
Kongsvinger2018_29 2895 2534 0361 8792 157
Kongsvinger2018_39 4125 3514 0611 8952 166
Kongsvinger2018_49 3915 3554 0361 8612 175
Kongsvinger2019_19 0985 1423 9561 7672 189
Kongsvinger2019_29 1885 2013 9871 7942 193
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Arbeidsforhold etter sektor. Antall. Valgt region. 2. kvartal. 2016-2019
The chart showing Offentlig series, Privat series.
  Arbeidsforhold. Endring fra 2. kvartal 2018 til 2. kvartal 2019
The chart showing I alt series, Privat series, Offentlig series.
 
 
2.2. Arbeidsforhold. Endring fra 2. kvartal 2018 til 2. kvartal 2019
[Collapse]0402 Kongsvinger
2019_2
Endring Antallkr 0,00
I alt-101
Privat-52
Offentlig i alt-49
Kommune36
Stat-85
 kr 0,00
Endring Prosentkr 0,00
I alt-1,09
Privat-0,99
Offentlig i alt-1,21
Kommune1,67
Stat-4,52
  Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  2.3. Lønnstakere. Endring fra 2. kvartal 2018 til 2. kvartal 2019 
[Collapse]0402 Kongsvinger
2019_2
Endring Antallkr 0,00
I alt-63
Privat-38
Offentlig i alt-25
Kommune37
Stat-62
 kr 0,00
Endring Prosentkr 0,00
I alt-0,74
Privat-0,78
Offentlig i alt-0,68
Kommune1,97
Stat-3,47
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 
Tabell 2.4. Antall helt arbeidsledige etter måned. 2013-2018. Valgt region
2013201420152016201720182019
M01295337299290228224233
M02296370296284239229213
M03312353288280216232227
M04305316277248218218216
M05282286257220188174205
M06270303261219176166177
M07302316309229194211193
M08321334255257209202199
M09300290238224203174185
M10280267233199201172168
M112592422232042022020
M122682822412061902000
 Kilde: NAV  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
OBS: Tallene for Sandefjord og Tønsberg er påvirket av kommuneendringer i 2017. Tidligere års tall vil bli justert i hht nye kommunegrenser.
 
Tabellen viser antall helt arbeidsledige ifølge NAV - og andelen de utgjør av arbeidsstyrken.
 
 
Antall arbeidsledige. Måned. Valgt region
The chart showing 2017 series, 2018 series, 2019 series.
  Andel arbeidsledige. Måned. Valgt region. Prosent
The chart showing 2017 series, 2018 series, 2019 series.
 
 
Tabell 2.5. Andel helt arbeidsledige etter måned. 2013-2018. Valgt region. Prosent
2013201420152016201720182019
M013,54,13,63,52,72,72,8
M023,54,53,63,42,92,82,6
M033,74,33,53,42,62,82,8
M043,73,83,33,02,62,72,6
M053,43,53,12,62,32,12,5
M063,23,73,12,62,22,02,2
M073,63,83,72,82,42,62,3
M083,84,03,13,12,62,52,4
M093,63,52,92,72,52,12,3
M103,43,22,82,42,52,12,0
M113,12,92,72,52,52,50,0
M123,23,42,92,52,32,40,0
 Kilde: NAV  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
OBS: Tallene for Sandefjord og Tønsberg er påvirket av kommuneendringer i 2017. Tidligere års tall vil bli justert i hht nye kommunegrenser.
 
 
Tabell 2.6. Arbeidsledige og på arbeidsmarkedstiltak. Antall og andel. Valgt region. Kvartaler 2014-2019.
Region/Kommune 
År Kvartal (Ascending)
Antall arbeidsledige og på tiltak 
Andel arbeidsledige og på tiltak. Prosent*) 
I alt 
Ledige 
Tiltak 
I alt 
Ledige 
Tiltak 
Kongsvinger2014_1470373973,52,70,7
Kongsvinger2014_2383286972,82,10,7
Kongsvinger2014_3366324422,72,40,3
Kongsvinger2014_4330240902,41,80,7
Kongsvinger2015_1380292882,82,10,7
Kongsvinger2015_2329249802,41,80,6
Kongsvinger2015_3310251592,31,90,4
Kongsvinger2015_4315218972,31,60,7
Kongsvinger2016_1366270962,72,00,7
Kongsvinger2016_23202151052,41,60,8
Kongsvinger2016_3311248632,31,80,5
Kongsvinger2016_4291202892,11,50,7
Kongsvinger2017_1313235782,31,70,6
Kongsvinger2017_2263186771,91,40,6
Kongsvinger2017_32692125721,60,4
Kongsvinger2017_42731957821,40,6
Kongsvinger2018_1281223582,11,60,4
Kongsvinger2018_2211170411,61,30,3
Kongsvinger2018_3239199401,81,50,3
Kongsvinger2018_4233197361,71,50,3
Kongsvinger2019_1235208271,71,50,2
Kongsvinger2019_2228202261,71,50,2
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Andel av befolkningen 15-74 år
 
 
Antall arbeidsledige og på tiltak. 2. kvartal. Valgt region
The chart showing Ledige series, Tiltak series.
  Samlet antall arbeidsledige og på tiltak. 2. kvartal. Valgt region
The chart showing Series 1 series.
 
 
Tabell 2.7. Legemeldt sykefravær. Kvartaler. Sykefraværsprosent*) og antall sykedager. Valgt region. 2015-2018
Region/Kommune 
År (Ascending)
Sykefravær. Prosent 
Sykefravær. Antall dager 
K1 
K2 
K3 
K4 
K1 
K2 
K3 
K4 
Kongsvinger20155,85,24,75,121 51518 59118 78420 393
Kongsvinger20165,55,04,45,320 35718 83618 25521 259
Kongsvinger20175,85,44,66,023 43019 91019 52824 518
Kongsvinger20186,24,84,35,224 66918 80118 09521 253
Kongsvinger20195,65,20,00,022 55319 43700
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Antall sykedager i prosent av antall arbeidsdager
 
Tabellen omfatter bare legemeldt sykefravær - ikke bruk av egenmeldinger
 
 
1. Kvartal. Legemeldt sykefravær. Prosent. Kvinner og menn. Valgt region. 2015-2019
The chart showing Kvinner series, Menn series, Begge kjønn series.
  1. Kvartal. Legemeldt sykefravær. Antall sykedager. Kvinner og menn. Valgt region. 2015-2019
The chart showing Kvinner series, Menn series, Begge kjønn series.
 
 
Tabell 2.8. Personer med uføretrygd - og andre ytelser. Antall og andel av innbyggere. Valgt region. 2010-2019
Region/Kommune 
År (Ascending)
Antall med pensjon trygd i alt 
Type pensjon/ytelse 
Andel av alle innbyggere (%) 
Uføre pensjon 
Arbeids avklaring 
Alders pensjon 
I alt 
Uføre pensjon 
Arbeids avklaring 
Alders pensjon 
Kongsvinger201001 74998500,0010,035,650,00
Kongsvinger201101 85197400,0010,565,560,00
Kongsvinger20125 9831 8659203 19833,9210,575,2218,13
Kongsvinger20136 1591 7619963 40234,559,885,5919,09
Kongsvinger20146 2911 8298893 57335,1810,234,9719,98
Kongsvinger20156 2721 8856563 73135,1710,573,6820,92
Kongsvinger20166 2361 8605393 83734,9210,423,0221,49
Kongsvinger20176 3231 8295373 95735,2610,202,9922,06
Kongsvinger20186 3351 8304894 01635,5410,272,7422,53
Kongsvinger2019_26 3371 8204454 07235,5210,202,4922,82
 Kilde: NAV  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Andel av alle innbyggere - uansett alder
 
 
Antall innbyggere med uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger. Valgt region.
The chart showing Igangsatt series.
  Andel med uføretrygd, arbeids-avklaring, alders-pensjon. Valgt region. Prosent
The chart showing Arbeidsavklaring series, Uføretrygd series, Alderspensjon series.
 
 
 

   3. Lokal Økonomi

 
Tabell 3.1. Samlet skatteinngang etter type for valgt region *) . Millioner kroner
Region/Kommune 
År (Ascending)
Skatte inngang ialt 
Ordinær skatt til: 
Folketrygdavgift 
Felles skatt 
Kommune 
Fylke 
Stat 
Medlems avgift 
Arbeidsgiver avgift 
Kongsvinger20081 2792906042263259365
Kongsvinger20091 3363196240277263375
Kongsvinger20101 3483356629270262387
Kongsvinger20111 3773046540298274396
Kongsvinger20121 4793237143307296439
Kongsvinger20131 5453417347324314447
Kongsvinger20141 5723467645355295455
Kongsvinger20151 6643778244388257515
Kongsvinger20161 7704198881409280494
Kongsvinger20171 81243892113414292462
Kongsvinger20181 91646496144430311469
Kongsvinger2019*2 00147999183448337454
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
Skatteinngangen for året 2019 er beregnet på grunnlag av utviklingen i skatteinngang hittil i år (januar-juli) Se beregningsopplegg
 
Skatteinngangen for året 2019 er beregnet på grunnlag av skatteinngangen hittil i år. (se beregningsopplegg)
 
 
Samlet skatteinngang i valgt region. Mill.kr
The chart showing Kommune series, Felles series, Folketrygd series, Stat series, Fylke series.
  Årlig endring i samlet skatteinngang. Valgt region. Mill.kr
The chart showing Series 1 series.
 
 
Tabell 3.2. Varehandel*) per innbygger. Valgt region og landsgjennomsnitt. Kroner
Region/Kommune 
År (Ascending)
Valgt region 
Landsgjennomsnitt 
Per innb 
Endring kroner 
Endring prosent 
Avvik fra landet kroner 
Per innb 
Endring kroner 
Endring prosent 
Kongsvinger201075 1251 4482,03 11172 0141 2311,7
Kongsvinger201175 8987731,02 56973 3291 3151,8
Kongsvinger201277 7991 9012,52 77175 0281 6992,3
Kongsvinger201379 7401 9412,53 93875 8027741,0
Kongsvinger201482 9153 1754,04 67178 2442 4423,2
Kongsvinger201580 293-2 622-3,211380 1801 9362,5
Kongsvinger201683 9673 6744,61 58882 3792 1992,7
Kongsvinger201786 0292 0622,52 36283 6671 2881,6
Kongsvinger201880 714-5 315-6,2-3 89684 6109431,1
Kongsvinger201977 213-3 501-4,3-8 57585 7881 1781,4
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Omfatter bare Detaljhandel. Omfatter ikke detaljhandel ved bensinstasjoner.
 
SSB publiserer varehandel på kommunenivå bare ved utgangen av 3.termin og 6. termin. Foreløpige tall for året 2018 blir beregnet på grunnlag av endringene fram til og med 3. termin 2018 - i forhold til samme periode 2017.
Oppdateringer: Statistikk for 6. termin 2018 (januar-desember)  kommer i april/mai 2019
 
 
Varehandel*) per innbygger. Valgt region. Kroner
The chart showing Igangsatt series.
*) Detaljhandel
  Varehandel*) per innbygger. Valgt region og landsgjennomsnitt. Kroner
The chart showing Valgt region series, Landet series.
*) Detaljhandel.
 

 
 
 

   4. Bedrifter og foretak

 
Tabell 4.1. Nye foretak etter organisasjonsform. Antall. Kvartaler. 2012-2019. Valgt region.  
Region 
År Kvartal (Ascending)
Nye foretak etter organisasjonsform 
Alt 
AS 
Enk 
NUF 
Ansv 
DA 
Kongsvinger2014_16024221202
Kongsvinger2014_2421518900
Kongsvinger2014_340102450