Hedmark
Befolkning Framskrivninger > 2040  
Modulen sammenlikner befolkningsutviklingen i kommuner mv fram tiol 2040  
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivninger
Velg regionalt nivå i valgboksen nedenfor.
Sortering etter andre kolonner - klikk på kolonneoverskriften
Moduler for andre statistikkområder finnes fra menyen ovenfor. 
Flere moduler om Befolkning på www.kommuneprofilen.no  
 
Velg regionalt nivå  >>>

 
 
 

  1. Befolkningsendring 2018-2040 > Alternative framskrivninger

 
Tabellene rangerer regionene etter samlede befolkningsendringer fram til 2040 - basert på ulike framskrivningsalternativer.
Tabell 1 viser utvikling basert på SSBs normalalternativ - MMMM.
Tabell 2 viser utvikling basert på SSBs alternativ uten netto innvandring - MMM0.
Tabell 3 viser utvikling basert på SSBs alternativ med ekstra høy innvandring - MMMH.

SSB reviderer framskrivningene hvert annet år. Siste framskrivninger er fra juni 2018.
Befolkningsframskrivinger lages i ulike alternativer – som bygger på ulike forutsetninger. Framskrivingene under alternativ «MMMM» betegnes som «normalalternativet» - og det «mest sannsynlige».

Modulene i KommuneProfilen viser befolkningsutviklingen fram til 2040 etter noen utvalgte alternativer. Hos SSB finnes imidlertid enda flere alternativer. Husk at ingen framskriving av befolkningen skal leses som eksakt statistikk. Framskrivningene bygger på gitte forutsetninger – og disse vil endre seg over tid. Spesielt usikre vil framskrivinger være i perioder med høy innvandring og utvandring – slik det har vært de siste årene i Norge.
 
Tabell 1.1. Befolkningsframskrivninger. Normalalternativet (MMMM). Endring fra 2018 til 2040
Region/Kommune 
Fylke Nr 
Endring fra 2018 til 2040 
Antall Innbyggere 
Antall 
Prosent (Descending)
2018 
2040 
Hamar045 90219,130 93036 832
Elverum043 84318,221 12324 966
Åmot0479117,74 4805 271
Stange043 60617,520 64624 252
Tynset0492916,65 6056 534
Sør-Odal041 10414,07 8848 988
Kongsvinger042 25312,617 93420 187
Ringsaker042 9198,634 15137 070
Nord-Odal044017,95 0975 498
Løten044886,47 6158 103
Alvdal041074,42 4242 531
Åsnes04781,17 2797 357
Eidskog04-100-1,66 1426 042
Os04-104-5,41 9361 832
Trysil04-417-6,46 5676 150
Grue04-341-7,24 7404 399
Tolga04-146-9,41 5531 407
Rendalen04-233-12,81 8271 594
Våler04-496-13,53 6803 184
Stor-Elvdal04-414-16,62 4902 076
Folldal04-304-19,41 5691 265
Engerdal04-347-26,81 294947
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Befolkningsendring fra 2018 til 2040. Prosent (MMMM)
The chart showing Series 1 series.
  Befolkningsendring fra 2018 til 2040. Antall (MMMM)
The chart showing Series 1 series.
 
Tabell 1.2. Befolkningsframskrivninger. Ingen netto innvandring (MMM0). Endring fra 2018 til 20140.
Region/Kommune 
Fylke Nr 
Endring fra 2018 til 2040 
Antall Innbyggere 
Antall 
Prosent (Descending)
2018 
2040 
Hamar043 27810,630 93034 208
Stange041 8959,220 64622 541
Elverum041 7288,221 12322 851
Åmot043427,64 4804 822
Tynset044277,65 6056 032
Sør-Odal044595,87 8848 343
Kongsvinger047624,317 93418 696
Ringsaker043581,134 15134 509
Nord-Odal04210,45 0975 118
Løten04-59-0,87 6157 556
Alvdal04-73-3,02 4242 351
Åsnes04-422-5,87 2796 857
Eidskog04-498-8,16 1425 644
Os04-228-11,81 9361 708
Grue04-620-13,14 7404 120
Trysil04-867-13,26 5675 700
Tolga04-244-15,71 5531 309
Rendalen04-338-18,51 8271 489
Våler04-716-19,53 6802 964
Stor-Elvdal04-553-22,22 4901 937
Folldal04-378-24,11 5691 191
Engerdal04-405-31,31 294889
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Befolkningsendring fra 2018 til 2040. Prosent (MMM0)
The chart showing Series 1 series.
  Befolkningsendring fra 2018 til 2040. Antall (MMM0)
The chart showing Series 1 series.
 
 
Tabell 1.3. Befolkningsframskrivninger. Høy innvandring (MMMH). Endring fra 2018 til 20140.
Region/Kommune 
Fylke Nr 
Endring fra 2018 til 2040 
Antall Innbyggere 
Antall 
Prosent (Descending)
2018 
2040 
Elverum044 90223,221 12326 025
Hamar047 14623,130 93038 076
Åmot041 02622,94 4805 506
Stange044 40921,420 64625 055
Tynset041 19121,35 6056 796
Sør-Odal041 41518,07 8849 299
Kongsvinger042 96716,517 93420 901
Ringsaker044 10412,034 15138 255
Nord-Odal0458611,55 0975 683
Løten047359,77 6158 350
Alvdal042058,52 4242 629
Åsnes043294,57 2797 608
Eidskog04921,56 1426 234
Os04-41-2,11 9361 895
Trysil04-193-2,96 5676 374
Grue04-209-4,44 7404 531
Tolga04-105-6,81 5531 448
Rendalen04-183-10,01 8271 644
Våler04-403-11,03 6803 277
Stor-Elvdal04-344-13,82 4902 146
Folldal04-268-17,11 5691 301
Engerdal04-322-24,91 294972
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

  2. Gjennomsnittlig alder

 
OBS: Gjennomsnittlig alder er beregnet på grunnlag av antall personer i ettårige aldersgrupper. I praksis betyr det at vi har forutsatt at alle personer i et gitt år er født 1. juli. Det gir ikke helt presise tall - men de er gode nok for statistikkformål.
 
 
Tabell 2.1. Befolkningens gjennomsnittsalder 2040. Alternative framskrivninger. 
Region/Kommune 
År 
Befolkningens gjennomsnittsalder. Alternative framskrivninger 
Normal alternativet (Descending)
Ingen netto innvandring 
Høy netto innvandrng 
Engerdal204054,3155,8853,85
Folldal204053,2154,5652,51
Våler204052,8854,4552,32
Grue204052,2253,6651,64
Stor-Elvdal204052,0553,5751,31
Rendalen204051,3552,8550,65
Eidskog204050,9952,4250,37
Tolga204050,0151,4049,38
Åsnes204050,0051,3549,39
Os204049,6951,1249,09
Trysil204049,5351,0248,85
Nord-Odal204048,9950,3848,40
Sør-Odal204048,5149,8647,97
Kongsvinger204047,6148,9447,02
Løten204046,9448,2146,43
Alvdal204046,4447,8245,82
Ringsaker204046,1447,4045,61
Stange204044,9146,1344,41
Tynset204044,7346,1044,18
Hamar204044,2645,4643,78
Elverum204043,8745,2243,27
Åmot204043,7345,0343,13
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Gjennomsnittlig alder. 2040. Normalalternativet
The chart showing Igangsatt series.
  Gjennomsnittlig alder. 2040. Ingen innvandring
The chart showing Igangsatt series.
 
 
 

  3. Aldersstruktur 2040 > Antall innbyggere

 
Tabell 3.1. Normalalternativet (MMMM). Antall innbyggere etter aldersgrupper. 2040
Region/Kommune 
År (Ascending)
Innbyggere i alt 
Innbyggere etter aldersgruppe 
0-19 
20-39 
40-54 
55-66 
67-79 
80+ 
Kongsvinger204020 1873 7574 0053 8153 0943 4852 031
Hamar204036 8327 8758 3617 4645 0094 9363 187
Ringsaker204037 0707 5007 5127 2235 5076 0403 288
Løten20408 1031 5391 6531 5981 2151 286812
Stange204024 2525 1315 1944 8423 4833 5022 100
Nord-Odal20405 4989601 0281 0298481 025608
Sør-Odal20408 9881 5581 7101 7221 4761 625897
Eidskog20406 0421 0129831 0719471 254775
Grue20404 399695690782672919641
Åsnes20407 3571 2521 2971 3181 1891 406895
Våler20403 184467509548471733456
Elverum204024 9665 4605 8214 6353 5063 5142 030
Trysil20406 1501 1041 0851 0919601 178732
Åmot20405 2711 0491 3791 061633714435
Stor-Elvdal20402 076322351343328425307
Rendalen20401 594295250244224332249
Engerdal2040947147130139142237152
Tolga20401 407243240264216264180
Tynset20406 5341 4401 3951 246894960599
Alvdal20402 531491542476364414244
Folldal20401 265184200207214264196
Os20401 832340303326274377212
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Tabell 3.2. Ingen netto innvandring (MMM0). Antall innbyggere etter aldersgrupper.  2040.
Region/Kommune 
År (Ascending)
Innbyggere i alt 
Innbyggere etter aldersgruppe 
0-19 
20-39 
40-54 
55-66 
67-79 
80+ 
Kongsvinger204018 6963 2573 5253 4622 9793 4472 026
Hamar204034 2086 9337 4376 8684 8744 9093 187
Ringsaker204034 5096 5656 6756 6305 3526 0013 286
Løten20407 5561 3471 4671 4701 1821 280810
Stange204022 5414 5064 6214 4473 3893 4802 098
Nord-Odal20405 1188309049388191 019608
Sør-Odal20408 3431 3461 4981 5671 4291 608895
Eidskog20405 6448728629769151 244775
Grue20404 120600604710650916640
Åsnes20406 8571 0871 1391 1991 1481 391893
Våler20402 964396440493453726456
Elverum204022 8514 7145 0964 1693 3643 4842 024
Trysil20405 7009489469819261 168731
Åmot20404 8229071 208959608705435
Stor-Elvdal20401 937276304314316420307
Rendalen20401 489256217222216330248
Engerdal2040889124114128136235152
Tolga20401 309211207242209260180
Tynset20406 0321 2461 2321 139863955597
Alvdal20402 351427478435354413244
Folldal20401 191158179185210263196
Os20401 708294268296264374212
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Tabell 3.3. Høy netto innvandring (MMMH). Antall innbyggere etter aldersgrupper. 2040.
Region/Kommune 
År (Ascending)
Innbyggere i alt 
Innbyggere etter aldersgruppe 
0-19 
20-39 
40-54 
55-66 
67-79 
80+ 
Kongsvinger204020 9013 9894 2663 9723 1433 5002 031
Hamar204038 0768 2848 8357 7425 0774 9513 187
Ringsaker204038 2557 9007 9447 4965 5756 0523 288
Løten20408 3501 6191 7451 6571 2261 291812
Stange204025 0555 4025 4935 0173 5283 5142 101
Nord-Odal20405 6831 0191 0921 0748611 028609
Sør-Odal20409 2991 6501 8191 7971 5001 636897
Eidskog20406 2341 0721 0521 1169631 256775
Grue20404 531737732812683924643
Åsnes20407 6081 3291 3871 3761 2101 411895
Våler20403 277490544572480735456
Elverum204026 0255 8186 2194 8593 5683 5312 030
Trysil20406 3741 1771 1651 1439761 181732
Åmot20405 5061 1211 4761 111646717435
Stor-Elvdal20402 146347374361331426307
Rendalen20401 644314265256228332249
Engerdal2040972151138148145238152
Tolga20401 448260251274218265180
Tynset20406 7961 5261 4881 308911964599
Alvdal20402 629528574494372417244
Folldal20401 301196213217215264196
Os20401 895359328338279379212
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

  4. Aldersstruktur 2040 > Andel innbyggere

 
Tabell 4.1. Normalalternativet (MMMM). Andel innbyggere etter aldersgrupper. 2040. Prosent
Region/Kommune 
År (Ascending)
Innbyggere i alt 
Innbyggere etter aldersgruppe. Prosent 
0-19 
20-39 
40-54 
55-66 
67-79 
80+ 
Kongsvinger204020 18718,619,818,915,317,310,1
Hamar204036 83221,422,720,313,613,48,7
Ringsaker204037 07020,220,319,514,916,38,9
Løten20408 10319,020,419,715,015,910,0
Stange204024 25221,221,420,014,414,48,7
Nord-Odal20405 49817,518,718,715,418,611,1
Sør-Odal20408 98817,319,019,216,418,110,0
Eidskog20406 04216,716,317,715,720,812,8
Grue20404 39915,815,717,815,320,914,6
Åsnes20407 35717,017,617,916,219,112,2
Våler20403 18414,716,017,214,823,014,3
Elverum204024 96621,923,318,614,014,18,1
Trysil20406 15018,017,617,715,619,211,9
Åmot20405 27119,926,220,112,013,58,3
Stor-Elvdal20402 07615,516,916,515,820,514,8
Rendalen20401 59418,515,715,314,120,815,6
Engerdal204094715,513,714,715,025,016,1
Tolga20401 40717,317,118,815,418,812,8
Tynset20406 53422,021,319,113,714,79,2
Alvdal20402 53119,421,418,814,416,49,6
Folldal20401 26514,515,816,416,920,915,5
Os20401 83218,616,517,815,020,611,6
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Normalalternativet. Andel innbyggere etter aldersgrupper. 2040. Prosent
The chart showing 0-19 series, 20-44 series, 45-66 series, 67-79 series, 80+ series.
  Ingen innvandring. Andel innbyggere etter aldersgrupper. 2040. Prosent
The chart showing 0-19 series, 20-44 series, 45-66 series, 67-79 series, 80+ series.
 
 
Tabell 4.2. Ingen netto innvandring (MMM0). Andel innbyggere etter aldersgrupper. 2040. Prosent
Region/Kommune 
År (Ascending)
Innbyggere i alt 
Innbyggere etter aldersgruppe. Prosent 
0-19 
20-39 
40-54 
55-66 
67-79 
80+ 
Kongsvinger204018 69617,418,918,515,918,410,8
Hamar204034 20820,321,720,114,214,49,3
Ringsaker204034 50919,019,319,215,517,49,5
Løten20407 55617,819,419,515,616,910,7
Stange204022 54120,020,519,715,015,49,3
Nord-Odal20405 11816,217,718,316,019,911,9
Sør-Odal20408 34316,118,018,817,119,310,7
Eidskog20405 64415,515,317,316,222,013,7
Grue20404 12014,614,717,215,822,215,5
Åsnes20406 85715,916,617,516,720,313,0
Våler20402 96413,414,816,615,324,515,4
Elverum204022 85120,622,318,214,715,28,9
Trysil20405 70016,616,617,216,220,512,8
Åmot20404 82218,825,119,912,614,69,0
Stor-Elvdal20401 93714,215,716,216,321,715,8
Rendalen20401 48917,214,614,914,522,216,7
Engerdal204088913,912,814,415,326,417,1
Tolga20401 30916,115,818,516,019,913,8
Tynset20406 03220,720,418,914,315,89,9
Alvdal20402 35118,220,318,515,117,610,4
Folldal20401 19113,315,015,517,622,116,5
Os20401 70817,215,717,315,521,912,4
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Tabell 4.3. Høy netto innvandring (MMMH). Andel innbyggere etter aldersgrupper. 2040. Prosent
Region/Kommune 
År (Ascending)
Innbyggere i alt 
Innbyggere etter aldersgruppe. Prosent 
0-19 
20-39 
40-54 
55-66 
67-79 
80+ 
Kongsvinger204020 90119,120,419,015,016,79,7
Hamar204038 07621,823,220,313,313,08,4
Ringsaker204038 25520,720,819,614,615,88,6
Løten20408 35019,420,919,814,715,59,7
Stange204025 05521,621,920,014,114,08,4
Nord-Odal20405 68317,919,218,915,218,110,7
Sør-Odal20409 29917,719,619,316,117,69,6
Eidskog20406 23417,216,917,915,420,112,4
Grue20404 53116,316,217,915,120,414,2
Åsnes20407 60817,518,218,115,918,511,8
Våler20403 27715,016,617,514,622,413,9
Elverum204026 02522,423,918,713,713,67,8
Trysil20406 37418,518,317,915,318,511,5
Åmot20405 50620,426,820,211,713,07,9
Stor-Elvdal20402 14616,217,416,815,419,914,3
Rendalen20401 64419,116,115,613,920,215,1
Engerdal204097215,514,215,214,924,515,6
Tolga20401 44818,017,318,915,118,312,4
Tynset20406 79622,521,919,213,414,28,8
Alvdal20402 62920,121,818,814,115,99,3
Folldal20401 30115,116,416,716,520,315,1
Os20401 89518,917,317,814,720,011,2
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

  5. Innbyggere i og utenfor yrkesaktiv alder > 2040

 
Tabell 5.1. Normalalternativet (MMMM). Befolkning i og utenfor yrkesaktiv alder. Antall og andel. 2040
Region/Kommune 
Fylke Nr 
Antall innbyggere 
Andel i yrkesaktiv og ikke-yrkesaktiv alder. Prosent 
Antall i yrkesaktiv og ikke-yrkesaktiv alder 
20-66 år (Descending)
0-19 år og 67år+ 
20-66 år 
0-19 år og 67år+ 
Åmot045 27158,341,73 0732 198
Hamar0436 83256,643,420 83415 998
Elverum0424 96655,944,113 96211 004
Stange0424 25255,744,313 51910 733
Løten048 10355,144,94 4663 637
Sør-Odal048 98854,645,44 9084 080
Ringsaker0437 07054,645,420 24216 828
Alvdal042 53154,645,41 3821 149
Tynset046 53454,145,93 5352 999
Kongsvinger0420 18754,145,910 9149 273
Nord-Odal045 49852,847,22 9052 593
Åsnes047 35751,748,33 8043 553
Tolga041 40751,248,8720687
Trysil046 15051,049,03 1363 014
Eidskog046 04249,750,33 0013 041
Os041 83249,350,7903929
Stor-Elvdal042 07649,250,81 0221 054
Folldal041 26549,150,9621644
Grue044 39948,751,32 1442 255
Våler043 18448,052,01 5281 656
Rendalen041 59445,055,0718876
Engerdal0494743,456,6411536
Kilde: Statistisk sentralbyrå   <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Andel utenfor yrkesaktiv alder. 2040. Normalalternativet. Prosent
The chart showing Igangsatt series.
  Andel utenfor yrkesaktiv alder. 2040. Ingen innvandring. Prosent
The chart showing Igangsatt series.
 
 
Tabell 5.2. Ingen innvandring (MMM0). Befolkning i og utenfor yrkesaktiv alder. Antall og andel. 2040
Region/Kommune 
Fylke Nr 
Antall innbyggere 
Andel i yrkesaktiv og ikke-yrkesaktiv alder. Prosent 
Antall i yrkesaktiv og ikke-yrkesaktiv alder 
20-66 år (Descending)
0-19 år og 67år+ 
20-66 år 
0-19 år og 67år+ 
Åmot044 82257,5542,452 7752 047
Hamar0434 20856,0743,9319 17915 029
Elverum0422 85155,2744,7312 62910 222
Stange0422 54155,2644,7412 45710 084
Løten047 55654,5145,494 1193 437
Ringsaker0434 50954,0645,9418 65715 852
Alvdal042 35153,8946,111 2671 084
Sør-Odal048 34353,8746,134 4943 849
Tynset046 03253,6146,393 2342 798
Kongsvinger0418 69653,3146,699 9668 730
Nord-Odal045 11851,9948,012 6612 457
Åsnes046 85750,8449,163 4863 371
Tolga041 30950,2749,73658651
Trysil045 70050,0549,952 8532 847
Eidskog045 64448,7851,222 7532 891
Os041 70848,4851,52828880
Stor-Elvdal041 93748,2251,789341 003
Folldal041 19148,1951,81574617
Grue044 12047,6752,331 9642 156
Våler042 96446,7653,241 3861 578
Rendalen041 48943,9956,01655834
Engerdal0488942,5257,48378511
Kilde: Statistisk sentralbyrå   <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
Tabell 5.3. Høy innvandring (MMMH). Befolkning i og utenfor yrkesaktiv alder. Antall og andel. 2040
Region/Kommune 
Fylke Nr 
Antall innbyggere 
Andel i yrkesaktiv og ikke-yrkesaktiv alder. Prosent 
Antall i yrkesaktiv og ikke-yrkesaktiv alder 
20-66 år (Descending)
0-19 år og 67år+ 
20-66 år 
0-19 år og 67år+ 
Åmot045 50658,7241,283 2332 273
Hamar0438 07656,8743,1321 65416 422
Elverum0426 02556,2843,7214 64611 379
Stange0425 05556,0343,9714 03811 017
Løten048 35055,4344,574 6283 722
Sør-Odal049 29955,0244,985 1164 183
Ringsaker0438 25554,9345,0721 01517 240
Alvdal042 62954,7745,231 4401 189
Tynset046 79654,5545,453 7073 089
Kongsvinger0420 90154,4545,5511 3819 520
Nord-Odal045 68353,2646,743 0272 656
Åsnes047 60852,2247,783 9733 635
Trysil046 37451,5248,483 2843 090
Tolga041 44851,3148,69743705
Eidskog046 23450,2249,783 1313 103
Os041 89549,8750,13945950
Stor-Elvdal042 14649,6750,331 0661 080
Folldal041 30149,5850,42645656
Grue044 53149,1550,852 2272 304
Våler043 27748,7051,301 5961 681
Rendalen041 64445,5654,44749895
Engerdal0497244,3455,66431541
Kilde: Statistisk sentralbyrå   <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss