0491 Glåmdal
Befolkning Framskrivninger > 2040  
Modulen sammenlikner befolkningsutviklingen i kommuner mv fram tiol 2040  
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivninger
Velg regionalt nivå i valgboksen nedenfor.
Sortering etter andre kolonner - klikk på kolonneoverskriften
Moduler for andre statistikkområder finnes fra menyen ovenfor. 
Flere moduler om Befolkning på www.kommuneprofilen.no  
 

  1. Befolkningsendring 2018-2040 > Alternative framskrivninger

 
Tabellene rangerer regionene etter samlede befolkningsendringer fram til 2040 - basert på ulike framskrivningsalternativer.
Tabell 1 viser utvikling basert på SSBs normalalternativ - MMMM.
Tabell 2 viser utvikling basert på SSBs alternativ uten netto innvandring - MMM0.
Tabell 3 viser utvikling basert på SSBs alternativ med ekstra høy innvandring - MMMH.

SSB reviderer framskrivningene hvert annet år. Siste framskrivninger er fra juni 2018.
Befolkningsframskrivinger lages i ulike alternativer – som bygger på ulike forutsetninger. Framskrivingene under alternativ «MMMM» betegnes som «normalalternativet» - og det «mest sannsynlige».

Modulene i KommuneProfilen viser befolkningsutviklingen fram til 2040 etter noen utvalgte alternativer. Hos SSB finnes imidlertid enda flere alternativer. Husk at ingen framskriving av befolkningen skal leses som eksakt statistikk. Framskrivningene bygger på gitte forutsetninger – og disse vil endre seg over tid. Spesielt usikre vil framskrivinger være i perioder med høy innvandring og utvandring – slik det har vært de siste årene i Norge.
 
Tabell 1.1. Befolkningsframskrivninger. Normalalternativet (MMMM). Endring fra 2018 til 2040
Region/Kommune 
Fylke Nr 
Endring fra 2018 til 2040 
Antall Innbyggere 
Antall 
Prosent (Descending)
2018 
2040 
Sør-Odal041 10414,07 8848 988
Kongsvinger042 25312,617 93420 187
Nord-Odal044017,95 0975 498
Kongsvinger-region042 8995,552 75655 655
Åsnes04781,17 2797 357
Eidskog04-100-1,66 1426 042
Grue04-341-7,24 7404 399
Våler04-496-13,53 6803 184
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Befolkningsendring fra 2018 til 2040. Prosent (MMMM)
The chart showing Series 1 series.
  Befolkningsendring fra 2018 til 2040. Antall (MMMM)
The chart showing Series 1 series.
 
Tabell 1.2. Befolkningsframskrivninger. Ingen netto innvandring (MMM0). Endring fra 2018 til 20140.
Region/Kommune 
Fylke Nr 
Endring fra 2018 til 2040 
Antall Innbyggere 
Antall 
Prosent (Descending)
2018 
2040 
Sør-Odal044595,87 8848 343
Kongsvinger047624,317 93418 696
Nord-Odal04210,45 0975 118
Kongsvinger-region04-1 014-1,952 75651 742
Åsnes04-422-5,87 2796 857
Eidskog04-498-8,16 1425 644
Grue04-620-13,14 7404 120
Våler04-716-19,53 6802 964
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Befolkningsendring fra 2018 til 2040. Prosent (MMM0)
The chart showing Series 1 series.
  Befolkningsendring fra 2018 til 2040. Antall (MMM0)
The chart showing Series 1 series.
 
 
Tabell 1.3. Befolkningsframskrivninger. Høy innvandring (MMMH). Endring fra 2018 til 20140.
Region/Kommune 
Fylke Nr 
Endring fra 2018 til 2040 
Antall Innbyggere 
Antall 
Prosent (Descending)
2018 
2040 
Sør-Odal041 41518,07 8849 299
Kongsvinger042 96716,517 93420 901
Nord-Odal0458611,55 0975 683
Kongsvinger-region044 7779,152 75657 533
Åsnes043294,57 2797 608
Eidskog04921,56 1426 234
Grue04-209-4,44 7404 531
Våler04-403-11,03 6803 277
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

  2. Gjennomsnittlig alder

 
OBS: Gjennomsnittlig alder er beregnet på grunnlag av antall personer i ettårige aldersgrupper. I praksis betyr det at vi har forutsatt at alle personer i et gitt år er født 1. juli. Det gir ikke helt presise tall - men de er gode nok for statistikkformål.
 
 
Tabell 2.1. Befolkningens gjennomsnittsalder 2040. Alternative framskrivninger. 
Region/Kommune 
År 
Befolkningens gjennomsnittsalder. Alternative framskrivninger 
Normal alternativet (Descending)
Ingen netto innvandring 
Høy netto innvandrng 
Våler204052,8854,4552,32
Grue204052,2253,6651,64
Eidskog204050,9952,4250,37
Åsnes204050,0051,3549,39
Kongsvinger-region204049,2450,6248,65
Nord-Odal204048,9950,3848,40
Sør-Odal204048,5149,8647,97
Kongsvinger204047,6148,9447,02
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Gjennomsnittlig alder. 2040. Normalalternativet
The chart showing Igangsatt series.
  Gjennomsnittlig alder. 2040. Ingen innvandring
The chart showing Igangsatt series.
 
 
 

  3. Aldersstruktur 2040 > Antall innbyggere

 
Tabell 3.1. Normalalternativet (MMMM). Antall innbyggere etter aldersgrupper. 2040
Region/Kommune 
År (Ascending)
Innbyggere i alt 
Innbyggere etter aldersgruppe 
0-19 
20-39 
40-54 
55-66 
67-79 
80+ 
Kongsvinger204020 1873 7574 0053 8153 0943 4852 031
Nord-Odal20405 4989601 0281 0298481 025608
Sør-Odal20408 9881 5581 7101 7221 4761 625897
Eidskog20406 0421 0129831 0719471 254775
Grue20404 399695690782672919641
Åsnes20407 3571 2521 2971 3181 1891 406895
Våler20403 184467509548471733456
Kongsvinger-region204055 6559 70110 22210 2858 69710 4476 303
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Tabell 3.2. Ingen netto innvandring (MMM0). Antall innbyggere etter aldersgrupper.  2040.
Region/Kommune 
År (Ascending)
Innbyggere i alt 
Innbyggere etter aldersgruppe 
0-19 
20-39 
40-54 
55-66 
67-79 
80+ 
Kongsvinger204018 6963 2573 5253 4622 9793 4472 026
Nord-Odal20405 1188309049388191 019608
Sør-Odal20408 3431 3461 4981 5671 4291 608895
Eidskog20405 6448728629769151 244775
Grue20404 120600604710650916640
Åsnes20406 8571 0871 1391 1991 1481 391893
Våler20402 964396440493453726456
Kongsvinger-region204051 7428 3888 9729 3458 39310 3516 293
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Tabell 3.3. Høy netto innvandring (MMMH). Antall innbyggere etter aldersgrupper. 2040.
Region/Kommune 
År (Ascending)
Innbyggere i alt 
Innbyggere etter aldersgruppe 
0-19 
20-39 
40-54 
55-66 
67-79 
80+ 
Kongsvinger204020 9013 9894 2663 9723 1433 5002 031
Nord-Odal20405 6831 0191 0921 0748611 028609
Sør-Odal20409 2991 6501 8191 7971 5001 636897
Eidskog20406 2341 0721 0521 1169631 256775
Grue20404 531737732812683924643
Åsnes20407 6081 3291 3871 3761 2101 411895
Våler20403 277490544572480735456
Kongsvinger-region204057 53310 28610 89210 7198 84010 4906 306
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

  4. Aldersstruktur 2040 > Andel innbyggere

 
Tabell 4.1. Normalalternativet (MMMM). Andel innbyggere etter aldersgrupper. 2040. Prosent
Region/Kommune 
År (Ascending)
Innbyggere i alt 
Innbyggere etter aldersgruppe. Prosent 
0-19 
20-39 
40-54 
55-66 
67-79 
80+ 
Kongsvinger204020 18718,619,818,915,317,310,1
Nord-Odal20405 49817,518,718,715,418,611,1
Sør-Odal20408 98817,319,019,216,418,110,0
Eidskog20406 04216,716,317,715,720,812,8
Grue20404 39915,815,717,815,320,914,6
Åsnes20407 35717,017,617,916,219,112,2
Våler20403 18414,716,017,214,823,014,3
Kongsvinger-region204055 65517,418,418,515,618,811,3
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Normalalternativet. Andel innbyggere etter aldersgrupper. 2040. Prosent
The chart showing 0-19 series, 20-44 series, 45-66 series, 67-79 series, 80+ series.
  Ingen innvandring. Andel innbyggere etter aldersgrupper. 2040. Prosent
The chart showing 0-19 series, 20-44 series, 45-66 series, 67-79 series, 80+ series.
 
 
Tabell 4.2. Ingen netto innvandring (MMM0). Andel innbyggere etter aldersgrupper. 2040. Prosent
Region/Kommune 
År (Ascending)
Innbyggere i alt 
Innbyggere etter aldersgruppe. Prosent 
0-19 
20-39 
40-54 
55-66 
67-79 
80+ 
Kongsvinger204018 69617,418,918,515,918,410,8
Nord-Odal20405 11816,217,718,316,019,911,9
Sør-Odal20408 34316,118,018,817,119,310,7
Eidskog20405 64415,515,317,316,222,013,7
Grue20404 12014,614,717,215,822,215,5
Åsnes20406 85715,916,617,516,720,313,0
Våler20402 96413,414,816,615,324,515,4
Kongsvinger-region204051 74216,217,318,116,220,012,2
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Tabell 4.3. Høy netto innvandring (MMMH). Andel innbyggere etter aldersgrupper. 2040. Prosent
Region/Kommune 
År (Ascending)
Innbyggere i alt 
Innbyggere etter aldersgruppe. Prosent 
0-19 
20-39 
40-54 
55-66 
67-79 
80+ 
Kongsvinger204020 90119,120,419,015,016,79,7
Nord-Odal20405 68317,919,218,915,218,110,7
Sør-Odal20409 29917,719,619,316,117,69,6
Eidskog20406 23417,216,917,915,420,112,4
Grue20404 53116,316,217,915,120,414,2
Åsnes20407 60817,518,218,115,918,511,8
Våler20403 27715,016,617,514,622,413,9
Kongsvinger-region204057 53317,918,918,615,418,211,0
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

  5. Innbyggere i og utenfor yrkesaktiv alder > 2040

 
Tabell 5.1. Normalalternativet (MMMM). Befolkning i og utenfor yrkesaktiv alder. Antall og andel. 2040
Region/Kommune 
Fylke Nr 
Antall innbyggere 
Andel i yrkesaktiv og ikke-yrkesaktiv alder. Prosent 
Antall i yrkesaktiv og ikke-yrkesaktiv alder 
20-66 år (Descending)
0-19 år og 67år+ 
20-66 år 
0-19 år og 67år+ 
Sør-Odal048 98854,645,44 9084 080
Kongsvinger0420 18754,145,910 9149 273
Nord-Odal045 49852,847,22 9052 593
Kongsvinger-region0455 65552,547,529 20426 451
Åsnes047 35751,748,33 8043 553
Eidskog046 04249,750,33 0013 041
Grue044 39948,751,32 1442 255
Våler043 18448,052,01 5281 656
Kilde: Statistisk sentralbyrå   <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Andel utenfor yrkesaktiv alder. 2040. Normalalternativet. Prosent
The chart showing Igangsatt series.
  Andel utenfor yrkesaktiv alder. 2040. Ingen innvandring. Prosent
The chart showing Igangsatt series.
 
 
Tabell 5.2. Ingen innvandring (MMM0). Befolkning i og utenfor yrkesaktiv alder. Antall og andel. 2040
Region/Kommune 
Fylke Nr 
Antall innbyggere 
Andel i yrkesaktiv og ikke-yrkesaktiv alder. Prosent 
Antall i yrkesaktiv og ikke-yrkesaktiv alder 
20-66 år (Descending)
0-19 år og 67år+ 
20-66 år 
0-19 år og 67år+ 
Sør-Odal048 34353,8746,134 4943 849
Kongsvinger0418 69653,3146,699 9668 730
Nord-Odal045 11851,9948,012 6612 457
Kongsvinger-region0451 74251,6248,3826 71025 032
Åsnes046 85750,8449,163 4863 371
Eidskog045 64448,7851,222 7532 891
Grue044 12047,6752,331 9642 156
Våler042 96446,7653,241 3861 578
Kilde: Statistisk sentralbyrå   <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
Tabell 5.3. Høy innvandring (MMMH). Befolkning i og utenfor yrkesaktiv alder. Antall og andel. 2040
Region/Kommune 
Fylke Nr 
Antall innbyggere 
Andel i yrkesaktiv og ikke-yrkesaktiv alder. Prosent 
Antall i yrkesaktiv og ikke-yrkesaktiv alder 
20-66 år (Descending)
0-19 år og 67år+ 
20-66 år 
0-19 år og 67år+ 
Sør-Odal049 29955,0244,985 1164 183
Kongsvinger0420 90154,4545,5511 3819 520
Nord-Odal045 68353,2646,743 0272 656
Kongsvinger-region0457 53352,9347,0730 45127 082
Åsnes047 60852,2247,783 9733 635
Eidskog046 23450,2249,783 1313 103
Grue044 53149,1550,852 2272 304
Våler043 27748,7051,301 5961 681
Kilde: Statistisk sentralbyrå   <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss