0596 Valdres
Befolkning Framskrivninger > 2040  
Modulen sammenlikner befolkningsutviklingen i kommuner mv fram tiol 2040  
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivninger
Velg regionalt nivå i valgboksen nedenfor.
Sortering etter andre kolonner - klikk på kolonneoverskriften
Moduler for andre statistikkområder finnes fra menyen ovenfor. 
Flere moduler om Befolkning på www.kommuneprofilen.no  
 

  1. Befolkningsendring 2018-2040 > Alternative framskrivninger

 
Tabellene rangerer regionene etter samlede befolkningsendringer fram til 2040 - basert på ulike framskrivningsalternativer.
Tabell 1 viser utvikling basert på SSBs normalalternativ - MMMM.
Tabell 2 viser utvikling basert på SSBs alternativ uten netto innvandring - MMM0.
Tabell 3 viser utvikling basert på SSBs alternativ med ekstra høy innvandring - MMMH.

SSB reviderer framskrivningene hvert annet år. Siste framskrivninger er fra juni 2018.
Befolkningsframskrivinger lages i ulike alternativer – som bygger på ulike forutsetninger. Framskrivingene under alternativ «MMMM» betegnes som «normalalternativet» - og det «mest sannsynlige».

Modulene i KommuneProfilen viser befolkningsutviklingen fram til 2040 etter noen utvalgte alternativer. Hos SSB finnes imidlertid enda flere alternativer. Husk at ingen framskriving av befolkningen skal leses som eksakt statistikk. Framskrivningene bygger på gitte forutsetninger – og disse vil endre seg over tid. Spesielt usikre vil framskrivinger være i perioder med høy innvandring og utvandring – slik det har vært de siste årene i Norge.
 
Tabell 1.1. Befolkningsframskrivninger. Normalalternativet (MMMM). Endring fra 2018 til 2040
Region/Kommune 
Fylke Nr 
Endring fra 2018 til 2040 
Antall Innbyggere 
Antall 
Prosent (Descending)
2018 
2040 
Vang0521813,61 6011 819
Øystre Slidre052397,43 2213 460
Nord-Aurdal051041,66 4436 547
Etnedal05151,11 3521 367
Valdres051650,917 77017 935
Vestre Slidre05-144-6,72 1391 995
Sør-Aurdal05-267-8,93 0142 747
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Befolkningsendring fra 2018 til 2040. Prosent (MMMM)
The chart showing Series 1 series.
  Befolkningsendring fra 2018 til 2040. Antall (MMMM)
The chart showing Series 1 series.
 
Tabell 1.2. Befolkningsframskrivninger. Ingen netto innvandring (MMM0). Endring fra 2018 til 20140.
Region/Kommune 
Fylke Nr 
Endring fra 2018 til 2040 
Antall Innbyggere 
Antall 
Prosent (Descending)
2018 
2040 
Vang05503,11 6011 651
Øystre Slidre05-95-3,03 2213 126
Nord-Aurdal05-466-7,26 4435 977
Etnedal05-110-8,11 3521 242
Valdres05-1 451-8,217 77016 319
Vestre Slidre05-318-14,92 1391 821
Sør-Aurdal05-512-17,03 0142 502
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Befolkningsendring fra 2018 til 2040. Prosent (MMM0)
The chart showing Series 1 series.
  Befolkningsendring fra 2018 til 2040. Antall (MMM0)
The chart showing Series 1 series.
 
 
Tabell 1.3. Befolkningsframskrivninger. Høy innvandring (MMMH). Endring fra 2018 til 20140.
Region/Kommune 
Fylke Nr 
Endring fra 2018 til 2040 
Antall Innbyggere 
Antall 
Prosent (Descending)
2018 
2040 
Vang0530619,11 6011 907
Øystre Slidre0540212,53 2213 623
Nord-Aurdal054326,76 4436 875
Etnedal05856,31 3521 437
Valdres051 0445,917 77018 814
Vestre Slidre05-48-2,22 1392 091
Sør-Aurdal05-133-4,43 0142 881
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

  2. Gjennomsnittlig alder

 
OBS: Gjennomsnittlig alder er beregnet på grunnlag av antall personer i ettårige aldersgrupper. I praksis betyr det at vi har forutsatt at alle personer i et gitt år er født 1. juli. Det gir ikke helt presise tall - men de er gode nok for statistikkformål.
 
 
Tabell 2.1. Befolkningens gjennomsnittsalder 2040. Alternative framskrivninger. 
Region/Kommune 
År 
Befolkningens gjennomsnittsalder. Alternative framskrivninger 
Normal alternativet (Descending)
Ingen netto innvandring 
Høy netto innvandrng 
Vestre Slidre204049,6151,3748,67
Sør-Aurdal204049,6151,4148,73
Nord-Aurdal204048,2749,9147,50
Valdres204048,1049,7747,31
Etnedal204047,1148,7446,42
Øystre Slidre204046,9148,5946,20
Vang204046,5848,0745,79
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Gjennomsnittlig alder. 2040. Normalalternativet
The chart showing Igangsatt series.
  Gjennomsnittlig alder. 2040. Ingen innvandring
The chart showing Igangsatt series.
 
 
 

  3. Aldersstruktur 2040 > Antall innbyggere

 
Tabell 3.1. Normalalternativet (MMMM). Antall innbyggere etter aldersgrupper. 2040
Region/Kommune 
År (Ascending)
Innbyggere i alt 
Innbyggere etter aldersgruppe 
0-19 
20-39 
40-54 
55-66 
67-79 
80+ 
Sør-Aurdal20402 747520455463435543331
Etnedal20401 367270287223189259139
Nord-Aurdal20406 5471 1741 2931 2231 0161 100741
Vestre Slidre20401 995366362313297418239
Øystre Slidre20403 460654717657538564330
Vang20401 819347363379291266173
Valdres204017 9353 3313 4773 2582 7663 1501 953
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Tabell 3.2. Ingen netto innvandring (MMM0). Antall innbyggere etter aldersgrupper.  2040.
Region/Kommune 
År (Ascending)
Innbyggere i alt 
Innbyggere etter aldersgruppe 
0-19 
20-39 
40-54 
55-66 
67-79 
80+ 
Sør-Aurdal20402 502432386405413537329
Etnedal20401 242230242197178256139
Nord-Aurdal20405 9779931 1021 0779771 089739
Vestre Slidre20401 821312300274283413239
Øystre Slidre20403 126545606579511556329
Vang20401 651295310334276263173
Valdres204016 3192 8072 9462 8662 6383 1141 948
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Tabell 3.3. Høy netto innvandring (MMMH). Antall innbyggere etter aldersgrupper. 2040.
Region/Kommune 
År (Ascending)
Innbyggere i alt 
Innbyggere etter aldersgruppe 
0-19 
20-39 
40-54 
55-66 
67-79 
80+ 
Sør-Aurdal20402 881563505492443547331
Etnedal20401 437289312242193262139
Nord-Aurdal20406 8751 2651 4171 3001 0451 106742
Vestre Slidre20402 091401395332305419239
Øystre Slidre20403 623699781702546565330
Vang20401 907375398398295268173
Valdres204018 8143 5923 8083 4662 8273 1671 954
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

  4. Aldersstruktur 2040 > Andel innbyggere

 
Tabell 4.1. Normalalternativet (MMMM). Andel innbyggere etter aldersgrupper. 2040. Prosent
Region/Kommune 
År (Ascending)
Innbyggere i alt 
Innbyggere etter aldersgruppe. Prosent 
0-19 
20-39 
40-54 
55-66 
67-79 
80+ 
Sør-Aurdal20402 74718,916,616,915,819,812,0
Etnedal20401 36719,821,016,313,818,910,2
Nord-Aurdal20406 54717,919,718,715,516,811,3
Vestre Slidre20401 99518,318,115,714,921,012,0
Øystre Slidre20403 46018,920,719,015,516,39,5
Vang20401 81919,120,020,816,014,69,5
Valdres204017 93518,619,418,215,417,610,9
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Normalalternativet. Andel innbyggere etter aldersgrupper. 2040. Prosent
The chart showing 0-19 series, 20-44 series, 45-66 series, 67-79 series, 80+ series.
  Ingen innvandring. Andel innbyggere etter aldersgrupper. 2040. Prosent
The chart showing 0-19 series, 20-44 series, 45-66 series, 67-79 series, 80+ series.
 
 
Tabell 4.2. Ingen netto innvandring (MMM0). Andel innbyggere etter aldersgrupper. 2040. Prosent
Region/Kommune 
År (Ascending)
Innbyggere i alt 
Innbyggere etter aldersgruppe. Prosent 
0-19 
20-39 
40-54 
55-66 
67-79 
80+ 
Sør-Aurdal20402 50217,315,416,216,521,513,1
Etnedal20401 24218,519,515,914,320,611,2
Nord-Aurdal20405 97716,618,418,016,318,212,4
Vestre Slidre20401 82117,116,515,015,522,713,1
Øystre Slidre20403 12617,419,418,516,317,810,5
Vang20401 65117,918,820,216,715,910,5
Valdres204016 31917,218,117,616,219,111,9
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Tabell 4.3. Høy netto innvandring (MMMH). Andel innbyggere etter aldersgrupper. 2040. Prosent
Region/Kommune 
År (Ascending)
Innbyggere i alt 
Innbyggere etter aldersgruppe. Prosent 
0-19 
20-39 
40-54 
55-66 
67-79 
80+ 
Sør-Aurdal20402 88119,517,517,115,419,011,5
Etnedal20401 43720,121,716,813,418,29,7
Nord-Aurdal20406 87518,420,618,915,216,110,8
Vestre Slidre20402 09119,218,915,914,620,011,4
Øystre Slidre20403 62319,321,619,415,115,69,1
Vang20401 90719,720,920,915,514,19,1
Valdres204018 81419,120,218,415,016,810,4
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

  5. Innbyggere i og utenfor yrkesaktiv alder > 2040

 
Tabell 5.1. Normalalternativet (MMMM). Befolkning i og utenfor yrkesaktiv alder. Antall og andel. 2040
Region/Kommune 
Fylke Nr 
Antall innbyggere 
Andel i yrkesaktiv og ikke-yrkesaktiv alder. Prosent 
Antall i yrkesaktiv og ikke-yrkesaktiv alder 
20-66 år (Descending)
0-19 år og 67år+ 
20-66 år 
0-19 år og 67år+ 
Vang051 81956,843,21 033786
Øystre Slidre053 46055,344,71 9121 548
Nord-Aurdal056 54753,946,13 5323 015
Valdres0517 93553,047,09 5018 434
Etnedal051 36751,148,9699668
Sør-Aurdal052 74749,350,71 3531 394
Vestre Slidre051 99548,751,39721 023
Kilde: Statistisk sentralbyrå   <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Andel utenfor yrkesaktiv alder. 2040. Normalalternativet. Prosent
The chart showing Igangsatt series.
  Andel utenfor yrkesaktiv alder. 2040. Ingen innvandring. Prosent
The chart showing Igangsatt series.
 
 
Tabell 5.2. Ingen innvandring (MMM0). Befolkning i og utenfor yrkesaktiv alder. Antall og andel. 2040
Region/Kommune 
Fylke Nr 
Antall innbyggere 
Andel i yrkesaktiv og ikke-yrkesaktiv alder. Prosent 
Antall i yrkesaktiv og ikke-yrkesaktiv alder 
20-66 år (Descending)
0-19 år og 67år+ 
20-66 år 
0-19 år og 67år+ 
Vang051 65155,7244,28920731
Øystre Slidre053 12654,2545,751 6961 430
Nord-Aurdal055 97752,8047,203 1562 821
Valdres0516 31951,7848,228 4507 869
Etnedal051 24249,6850,32617625
Sør-Aurdal052 50248,1251,881 2041 298
Vestre Slidre051 82147,0652,94857964
Kilde: Statistisk sentralbyrå   <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
Tabell 5.3. Høy innvandring (MMMH). Befolkning i og utenfor yrkesaktiv alder. Antall og andel. 2040
Region/Kommune 
Fylke Nr 
Antall innbyggere 
Andel i yrkesaktiv og ikke-yrkesaktiv alder. Prosent 
Antall i yrkesaktiv og ikke-yrkesaktiv alder 
20-66 år (Descending)
0-19 år og 67år+ 
20-66 år 
0-19 år og 67år+ 
Vang051 90757,2142,791 091816
Øystre Slidre053 62356,0044,002 0291 594
Nord-Aurdal056 87554,7245,283 7623 113
Valdres0518 81453,6946,3110 1018 713
Etnedal051 43751,9848,02747690
Sør-Aurdal052 88149,9850,021 4401 441
Vestre Slidre052 09149,3550,651 0321 059
Kilde: Statistisk sentralbyrå   <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss