Statistikk for denne kommunen finnes ikke
Befolkning  
Statistikk og nøkkeltall om befolkning. 
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå.
Velg andre statistikkområder fra topplenken. 
Mer statistikk om Befolkning på www.kommuneprofilen.no  
 

  Befolkning > Utvikling

 
Antall innbyggere *)  Valgt region
The chart showing Series 1 series.
*) 3. kvartal 2023
  Folketilvekst *) Valgt region
The chart showing Series 1 series.
*) T.o.m. 3. kvartal 2023
 
Folketall og befolkningendringer *)
Region/Kommune 
År (Descending)
Innbyggere ved årets inngang 
Endringer gjennom året 
Samlet tilvekst gjennom året 
Innbyggere ved årets utgang 
Fødsels-overskudd 
Innflytt-overskudd 
Innvandr. over-skudd 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) 3. kvartal 2023
 
 
Fødte og døde. *)
Region Kommune 
År (Descending)
Fødsel og død 
Fødte 
Døde 
Fødsels overs kudd 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) T.o.m. 3. kvartal 2023
  Fødte og døde.
The chart showing Fødte series, Døde series.
 
 
Innflytting og utflytting. *)
Region Kommune 
År (Descending)
Innenlands flytting 
Inn-flytting 
Ut-flytting 
Innflytt over skudd 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) T.o.m. 3. kvartal 2023
  Innflytting og utflytting innenlands.
The chart showing Innflytting series, Utflytting series.
 
 
Innvandring og utvandring fra/til utlandet. *)
Region Navn 
År (Descending)
Inn- og Utvandring 
Inn vand ring 
Ut vand ring 
Inn vand ring over skudd 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) T.o.m. 3. kvartal 2023
  Innvandring og utvandring. Valgt region
The chart showing Innvandring series, Utvandring series.
 
 
 

  Befolkningsendring > Kvartaler 2014-2023

 
Befolkningendringer Kvartaler. Valgt region
Region Navn 
Kvartal (Descending)
Innbyggere ved kvartalets inngang 
Endringer gjennom kvartalet 
Samlet tilvekst gjennom kvartalet 
Innbyggere ved kvartalets utgang 
Fødsels-overskudd 
Innflytt-overskudd 
Innvandr. over-skudd 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Folketilvekst i 3. kvartal. Valgt region
The chart showing Series 1 series.
  Innflytting og utflytting innenlands i 3. kvartal. Valgt region
The chart showing Innflytting series, Utflytting series.
 
 
 

  Befolkningsframskrivninger 2020-2050

 
Befolkningsutvikling 2000-2050. Alternative framskrivninger. Valgt region
Region/Kommune 
År (Ascending)
Alternative framskrivninger 2020-2050 
Normal alternativet 
Ingen netto innvandring 
Høy netto innvandrng 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Befolkning 2000-2050. Alternative framskrivninger
The chart showing Normal series, Ingen innvandring series, Høy innvandring series.
  Befolkningsvekst som følge av innvandring*). 2020-2050
The chart showing Series 1 series.
*) Normalalternativt. (MMMM)
 
 
 

  Aldersstruktur

 
Gjennomsnittlig alder. Valgt region.
The chart showing Series 1 series.
  Gjennomsnittlig alder. Kvinner og menn.
The chart showing Kvinner series, Menn series.
 
 
Innbyggere etter aldersgruppe. Antall. Valgt region
Region 
År (Descending)
Innbyggere i alt 
Aldersgrupper. Antall innbyggere 
0-15 
16-24 
25-39 
40-54 
55-66 
67-79 
80+ 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Innbyggere etter aldersgruppe. Prosent
The chart showing 0-15 series, 16-24 series, 25-39 series, 40-54 series, 55-66 series, 67-79 series, 80+ series.
  Antall innbyggere etter aldersgruppe
The chart showing 0-15 series, 16-24 series, 25-39 series, 40-54 series, 55-66 series, 67-79 series, 80+ series.
 
 
Innbyggere etter aldersgruppe. Prosent. Valgt region
Region 
År (Descending)
Innbyggere i alt 
Aldersgrupper. Andel. Prosent 
0-15 
16-24 
25-39 
40-54 
55-66 
67-79 
80+ 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Kvinner etter aldersgruppe. Prosent
The chart showing 0-19 series, 20-44 series, 45-66 series, 67-79 series, 80+ series.
  Menn etter aldersgruppe. Prosent
The chart showing 0-19 series, 20-44 series, 45-66 series, 67-79 series, 80+ series.
 
 
 

  Innvandrerbefolkningen

 
Befolkning etter etnisk bakgrunn. Antall og andel. Valgt egion
Region/Kommune 
År (Descending)
Innbyggere etter bakgrunn 
Andel av befolkningen. Prosent 
I alt 
Innvandrere 
Etnisk norske 
Innvandrere 
Etnisk norske 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Innvandrere etter bakgrunn. Andel av befolkningen. Prosent
The chart showing Vestlige series, Ikke vestlige series, I alt series.
 
Befolkning fordelt på landbakgrunn. Prosent
The chart showing Norske series, Vestlige series, Ikke vestlige series.
 
 
Innvandrere etter landbakgrunn. Antall.
Region/Kommune 
År (Descending)
Innvandrere etter bakgrunn. Antall 
I alt 
Europa 
Nord-Amerika 
Oseania 
Asia 
Afrika 
Sør-Amerika 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Antall innvandrere etter landbakgrunn.
The chart showing Europa series, Asia series, Afrika series, Nord-Amerika series, Sør-Amerika series.
  Andel innvandrere etter landbakgrunn. Prosent
The chart showing Europa series, Asia series, Afrika series, Nord-Amerika series, Sør-Amerika series.
 
 
Innvandrere etter landbakgrunn. Andel. Prosent
Region/Kommune 
År (Descending)
Innvandrere etter bakgrunn. Andel. Prosent 
I alt 
Europa 
Nord-Amerika 
Oseania 
Asia 
Afrika 
Sør-Amerika 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
Andel av samlet innvandrerbefolkning i kommunen 
 
 
 

  Sivilstand

 
Andel innbyggere etter sivilstand. Prosent.
Region/Kommune 
År (Descending)
Innbyggere i alt 
Andel etter sivilstand. Prosent 
Ugift 
Gift 
Skilt 
Separert 
Enke- enkemann 
Annet 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Andel innbyggere etter sivilstand.  Prosent
The chart showing Ugift series, Gift series, Skilt series, Separert series, Enke/enkemann series.
  Antall innbyggere etter sivilstand.
The chart showing Ugift series, Gift series, Skilt series, Separert series, Enke/enkemann series.
 
 
Antall innbyggere etter sivilstand.
Region/Kommune 
År (Descending)
Innbyggere i alt 
Andel etter sivilstand. Prosent 
Ugift 
Gift 
Skilt 
Separert 
Enke- enkemann 
Annet 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss