0491 Glåmdal
Befolkning    
Kommuner i valgt region er sammenliknet etter statistikk og nøkkeltall om befolkning. 
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå  
Sortering etter andre kolonner - klikk på kolonneoverskriften
Andre statistikkområder finnes fra lenken i toppen.
Flere moduler om Befolkning på www.kommuneprofilen.no  
 
 
 

  Befolkning > 2000-2019

 
Antall innbyggere 1. januar 2019 og endringer i 2018. Valgte regioner
Region/Kommune 
Fylke Nr 
Antall innbyggere (Descending)
Endring fra forrige år 
%-Andel av befolkningen i: 
Antall 
Prosent 
Landet 
Eget fylke 
Kongsvinger-region0452 405-351-0,70,98426,55
Kongsvinger0417 823-111-0,60,3359,03
Sør-Odal047 879-5-0,10,1483,99
Åsnes047 214-65-0,90,1353,65
Eidskog046 114-28-0,50,1153,10
Nord-Odal045 024-73-1,40,0942,55
Grue044 646-94-2,00,0872,35
Våler043 705250,70,0701,88
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Antall innbyggere. 1 januar 2019. 
The chart showing Igangsatt series.
  Befolkningsendring siste år. Prosent. 2018
The chart showing Igangsatt series.
 
 
Befolkningendringer fra 1. januar 2018 til 1. januar 2019. Valgte regioner
Region Navn 
Fylke Nr 
Innbyggere 1. januar (Descending)
Fødsel og død 
Innenlands flytting 
Inn- og Utvandring 
Samlet tilvekst gjennom året 
Innbyggere 31. desember 
Fødsels-overskudd 
Innflytt-overskudd 
Innvandr. over-skudd 
Kongsvinger-region0452 756-327-158131-35152 405
Kongsvinger0417 934-82-6232-11117 823
Sør-Odal047 884-16-1829-57 879
Åsnes047 279-73-1320-657 214
Eidskog046 142-32-1418-286 114
Nord-Odal045 097-51-264-735 024
Grue044 740-50-5812-944 646
Våler043 680-233316253 705
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Fødselsoverskudd. 2018. Antall 
The chart showing Igangsatt series.
  Innvandringsoverskudd. 2018. Antall 
The chart showing Igangsatt series.
 
 
Befolkningsendringer fra 2000 til 2019. Antall personer
Region 
Fylke Nr 
Inn byggere 2019 
Endring fra 2000 til 2019. Antall personer 
Inn byggere 2000 
Tilvekst i alt (Descending)
Fødsels-over skudd 
Inn flyttings-over skudd 
Inn vandrings-over skudd 
0419 Sør-Odal047 879530-4346013647 349
0402 Kongsvinger0417 823474-778-2301 46717 349
0418 Nord-Odal045 024-65-4982671705 089
0420 Eidskog046 114-295-7342282066 409
0426 Våler043 705-358-502-1022424 063
0423 Grue044 646-796-787-4804725 442
0425 Åsnes047 214-898-1 130-7169468 112
0491 Glåmdal-region0452 405-1 408-4 863-4323 86753 813
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Befolkningsendring fra 2000 til 2019. Antall
The chart showing Igangsatt series.
  Befolkningsendring fra 2000 til 2019. Prosent
The chart showing Igangsatt series.
 
 
Befolkningsendringer fra 2000 til 2019. Prosent av befolkning i 2000
Region 
Fylke Nr 
Inn byggere 2019 
Endring fra 2000 til 2019. Prosent av folkemengde i 2000 
Tilvekst i alt 
Fødsels-over skudd 
Inn vandrings-over skudd 
Inn flyttings-over skudd 
0419 Sør-Odal047 8797,2-5,95,08,2
0402 Kongsvinger0417 8232,7-4,58,5-1,3
0418 Nord-Odal045 024-1,3-9,83,35,2
0420 Eidskog046 114-4,6-11,53,23,6
0426 Våler043 705-8,8-12,46,0-2,5
0423 Grue044 646-14,6-14,58,7-8,8
0425 Åsnes047 214-11,1-13,911,7-8,8
0491 Glåmdal-region0452 405-2,6-9,07,2-0,8
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

  Befolkningsendring hittil i år

 
Befolkningendringer. Hittil i 2019*).
Region Navn 
Fylke Nr 
Innbyggere ved årets inngang 
Samlet tilvekst gjennom året (Descending)
Endringer gjennom året 
Innbyggere ved årets utgang*) 
Fødsels-overskudd 
Innflytt-overskudd 
Innvandr. over-skudd 
Sør-Odal047 87925-514167 904
Kongsvinger0417 82316-41233417 839
Nord-Odal045 0246-2135-85 030
Åsnes047 2142-2914177 216
Kongsvinger-region0452 405-11-163787452 394
Eidskog046 114-14-2012-66 100
Våler043 705-23-15-1243 682
Grue044 646-23-32-8174 623
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Per utgang 3. kvartal 2019
 
 
Befolkningsendring hittil i år. Antall
The chart showing Igangsatt series.
  Befolkningsendring hittil i år. Prosent
The chart showing Igangsatt series.
 
 
 

  Befolkningsframskrivninger 2020-2040

 
Befolkningsframskrivninger. Normalalternativet (MMMM). Endring fra 2015 til 2040
Region/Kommune 
Fylke Nr 
Endring fra 2015 til 2040 
Antall Innbyggere 
Antall 
Prosent (Descending)
2015 
2040 
Sør-Odal041 10414,07 8848 988
Kongsvinger042 25312,617 93420 187
Nord-Odal044017,95 0975 498
Kongsvinger-region042 8995,552 75655 655
Åsnes04781,17 2797 357
Eidskog04-100-1,66 1426 042
Grue04-341-7,24 7404 399
Våler04-496-13,53 6803 184
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Befolkningsendring fra 2015 til 2040. Antall
The chart showing Igangsatt series.
  Befolkningsendring fra 2015 til 2040. Prosent
The chart showing Igangsatt series.
 
 
Befolkning i og utenfor yrkesaktiv alder. Antall og andel. 2040. Normalalternativet (MMMM)
Region/Kommune 
Fylke Nr 
Antall innbyggere 
Andel i yrkesaktiv og ikke-yrkesaktiv alder. Prosent 
Antall i yrkesaktiv og ikke-yrkesaktiv alder 
20-66 år (Descending)
0-19 år og 67år+ 
20-66 år 
0-19 år og 67år+ 
Sør-Odal048 98854,645,44 9084 080
Kongsvinger0420 18754,145,910 9149 273
Nord-Odal045 49852,847,22 9052 593
Kongsvinger-region0455 65552,547,529 20426 451
Åsnes047 35751,748,33 8043 553
Eidskog046 04249,750,33 0013 041
Grue044 39948,751,32 1442 255
Våler043 18448,052,01 5281 656
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Befolkning ialt. 2040. Antall
The chart showing Igangsatt series.
  Befolkning i yrkesaktiv alder 20-66 år. Andel. Prosent
The chart showing Igangsatt series.
 
 
 

  Aldersstruktur

 
Gjennomsnittlig alder - og andel innbyggere etter aldersgruppe. Prosent. 2019
Region 
Fylke Nr 
Gjennom snitt alder. År (Descending)
Innbyggere etter aldersgrupper. Andel. Prosent 
0-15 
16-24 
25-39 
40-54 
55-66 
67-79 
80+ 
Grue0448,5712,19,812,820,319,318,27,5
Våler0446,9814,09,213,521,318,716,56,9
Åsnes0446,5614,19,814,421,116,916,96,8
Eidskog0446,5313,710,213,221,819,115,76,3
Nord-Odal0445,7814,910,014,121,417,615,86,3
Kongsvinger-region0445,5114,810,114,721,317,515,76,0
Kongsvinger0444,3515,910,515,621,016,615,35,3
Sør-Odal0443,6915,610,516,222,317,113,44,9
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Gjennomsnittlig alder. 2019. År
The chart showing Igangsatt series.
  Andel innbyggere 67 år og eldre. 2019. Prosent
The chart showing Igangsatt series.
 
 
 

  Innvandrerbefolkningen

 
Innvandrere i alt og etter landbakgrunn. Antall og andel. 2019
Region/Kommune 
Fylke Nr 
Andel innvandrere i befolkningen. Prosent 
Innvandrere etter bakgrunn. Antall 
I alt (Descending)
Vestlige 
Ikke vestlige 
I alt 
Vestlige 
Ikke vestlige 
Kongsvinger0413,66,47,22 4311 1421 289
Kongsvinger-region049,95,54,45 1962 8902 306
Grue049,15,33,8423248175
Sør-Odal049,05,53,5707435272
Eidskog048,85,43,3535333202
Våler048,26,41,830223666
Åsnes047,44,52,9535327208
Nord-Odal045,23,41,926316994
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Innvandrere i alt. Andel av samlet befolkning. 2019 Prosent
The chart showing Igangsatt series.
  Ikke-vestlige innvandrere Andel av samlet befolkning. 2019 Prosent
The chart showing Igangsatt series.
 
 
Innvandrere etter landbakgrunn. Antall. 2019
Region/Kommune 
Fylke Nr 
Innvandrere etter bakgrunn. Antall 
I alt (Descending)
Europa 
Nord-Amerika 
Oseania 
Asia 
Afrika 
Sør-Amerika 
Kongsvinger-region045 1962 8563131 591580135
Kongsvinger042 4311 13210092228483
Sør-Odal04707426901629317
Åsnes0453532430138637
Eidskog0453532733141556
Grue0442324530112558
Våler043022360045156
Nord-Odal042631663071158
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

  Sivilstand

 
Andel innbyggere etter sivilstand. 2019. Prosent.
Region/Kommune 
Fylke Nr 
Andel etter sivilstand. Prosent 
Innbyggere i alt 
Ugift (Descending)
Gift 
Skilt 
Separert 
Enke- enkemann 
Sør-Odal0449,233,79,91,45,77 879
Våler0448,633,810,11,26,43 705
Åsnes0448,432,411,11,26,87 214
Kongsvinger0447,833,111,81,26,117 823
Kongsvinger-region0447,833,211,11,36,552 405
Nord-Odal0447,834,79,71,16,85 024
Eidskog0446,732,312,01,57,46 114
Grue0445,233,511,81,67,84 646
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Andel gift. 2019 Prosent
The chart showing Igangsatt series.
  Andel ugift. 2019 Prosent
The chart showing Igangsatt series.
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss