0491 Glåmdal
Befolkning    
Kommuner i valgt region er sammenliknet etter statistikk og nøkkeltall om befolkning. 
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå  
Sortering etter andre kolonner - klikk på kolonneoverskriften
Andre statistikkområder finnes fra lenken i toppen.
Flere moduler om Befolkning på www.kommuneprofilen.no  
 
 
 

  Befolkning > 2000-2019

 
Antall innbyggere 1. januar 2019 og endringer i 2018. Valgte regioner
Region/Kommune 
Fylke Nr 
Antall innbyggere (Descending)
Endring fra forrige år 
%-Andel av befolkningen i: 
Antall 
Prosent 
Landet 
Eget fylke 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Antall innbyggere. 1 januar 2019. 
The chart showing Igangsatt series.
  Befolkningsendring siste år. Prosent. 2018
The chart showing Igangsatt series.
 
 
Befolkningendringer fra 1. januar 2018 til 1. januar 2019. Valgte regioner
Region Navn 
Fylke Nr 
Innbyggere 1. januar (Descending)
Fødsel og død 
Innenlands flytting 
Inn- og Utvandring 
Samlet tilvekst gjennom året 
Innbyggere 31. desember 
Fødsels-overskudd 
Innflytt-overskudd 
Innvandr. over-skudd 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Fødselsoverskudd. 2018. Antall 
The chart showing Igangsatt series.
  Innvandringsoverskudd. 2018. Antall 
The chart showing Igangsatt series.
 
 
Befolkningsendringer fra 2000 til 2019. Antall personer
Region 
Fylke Nr 
Inn byggere 2019 
Endring fra 2000 til 2019. Antall personer 
Inn byggere 2000 
Tilvekst i alt (Descending)
Fødsels-over skudd 
Inn flyttings-over skudd 
Inn vandrings-over skudd 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Befolkningsendring fra 2000 til 2019. Antall
The chart showing Igangsatt series.
  Befolkningsendring fra 2000 til 2019. Prosent
The chart showing Igangsatt series.
 
 
Befolkningsendringer fra 2000 til 2019. Prosent av befolkning i 2000
Region 
Fylke Nr 
Inn byggere 2019 
Endring fra 2000 til 2019. Prosent av folkemengde i 2000 
Tilvekst i alt 
Fødsels-over skudd 
Inn vandrings-over skudd 
Inn flyttings-over skudd 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

  Befolkningsendring hittil i år

 
Befolkningendringer. Hittil i 2019*).
Region Navn 
Fylke Nr 
Innbyggere ved årets inngang 
Samlet tilvekst gjennom året (Descending)
Endringer gjennom året 
Innbyggere ved årets utgang*) 
Fødsels-overskudd 
Innflytt-overskudd 
Innvandr. over-skudd 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Per utgang 4. kvartal 2019
 
 
Befolkningsendring hittil i år. Antall
The chart showing Igangsatt series.
  Befolkningsendring hittil i år. Prosent
The chart showing Igangsatt series.
 
 
 

  Befolkningsframskrivninger 2020-2040

 
Befolkningsframskrivninger. Normalalternativet (MMMM). Endring fra 2015 til 2040
Region/Kommune 
Fylke Nr 
Endring fra 2015 til 2040 
Antall Innbyggere 
Antall 
Prosent (Descending)
2015 
2040 
No data to display
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Befolkningsendring fra 2015 til 2040. Antall
The chart showing Igangsatt series.
  Befolkningsendring fra 2015 til 2040. Prosent
The chart showing Igangsatt series.
 
 
Befolkning i og utenfor yrkesaktiv alder. Antall og andel. 2040. Normalalternativet (MMMM)
Region/Kommune 
Fylke Nr 
Antall innbyggere 
Andel i yrkesaktiv og ikke-yrkesaktiv alder. Prosent 
Antall i yrkesaktiv og ikke-yrkesaktiv alder 
20-66 år (Descending)
0-19 år og 67år+ 
20-66 år 
0-19 år og 67år+ 
No data to display
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Befolkning ialt. 2040. Antall
The chart showing Igangsatt series.
  Befolkning i yrkesaktiv alder 20-66 år. Andel. Prosent
The chart showing Igangsatt series.
 
 
 

  Aldersstruktur

 
Gjennomsnittlig alder - og andel innbyggere etter aldersgruppe. Prosent. 2019
Region 
Fylke Nr 
Gjennom snitt alder. År (Descending)
Innbyggere etter aldersgrupper. Andel. Prosent 
0-15 
16-24 
25-39 
40-54 
55-66 
67-79 
80+ 
No data to display
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Gjennomsnittlig alder. 2019. År
The chart showing Igangsatt series.
  Andel innbyggere 67 år og eldre. 2019. Prosent
The chart showing Igangsatt series.
 
 
 

  Innvandrerbefolkningen

 
Innvandrere i alt og etter landbakgrunn. Antall og andel. 2019
Region/Kommune 
Fylke Nr 
Andel innvandrere i befolkningen. Prosent 
Innvandrere etter bakgrunn. Antall 
I alt (Descending)
Vestlige 
Ikke vestlige 
I alt 
Vestlige 
Ikke vestlige 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Innvandrere i alt. Andel av samlet befolkning. 2019 Prosent
The chart showing Igangsatt series.
  Ikke-vestlige innvandrere Andel av samlet befolkning. 2019 Prosent
The chart showing Igangsatt series.
 
 
Innvandrere etter landbakgrunn. Antall. 2019
Region/Kommune 
Fylke Nr 
Innvandrere etter bakgrunn. Antall 
I alt (Descending)
Europa 
Nord-Amerika 
Oseania 
Asia 
Afrika 
Sør-Amerika 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

  Sivilstand

 
Andel innbyggere etter sivilstand. 2019. Prosent.
Region/Kommune 
Fylke Nr 
Andel etter sivilstand. Prosent 
Innbyggere i alt 
Ugift (Descending)
Gift 
Skilt 
Separert 
Enke- enkemann 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Andel gift. 2019 Prosent
The chart showing Igangsatt series.
  Andel ugift. 2019 Prosent
The chart showing Igangsatt series.
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss