0491 Glåmdal
Bosetting og areal  
Kommuner i valgt region er sammenliknet etter statistikk og nøkkeltall om bosetting og areal 
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå.
Sortering etter andre kolonner - klikk på kolonneoverskriften
Andre statistikkområder finnes fra lenken i toppen.
Flere moduler om Befolkning på www.kommuneprofilen.no  
 

  Tettbygd og spredtbygd befolkning

 
Antall og andel innbyggere som bor tettbygd og spredtbygd. 2017
Region/Kommune 
År 
Andel som bor tettbygd og spredtbygd (%) 
Antall som bor tettbygd og spredtbygd 
Inn byggere ialt 
Tett (Descending)
Spredt 
Ukjent 
Tett 
Spredt 
Ukjent 
Kongsvinger201771,828,10,212 8145 0133017 857
Kongsvinger-region201747,152,80,224 84827 8668552 799
Sør-Odal201737,962,00,22 9794 874137 866
Våler201737,961,80,31 4172 315113 743
Eidskog201736,962,90,22 2633 854106 127
Grue201733,965,90,11 6213 14974 777
Åsnes201731,468,50,12 3015 018107 329
Nord-Odal201728,571,40,11 4533 64345 100
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Andel innbyggere som bor tettbygd. 2017. Prosent
The chart showing Kvinner series.
  Andel innbyggere som bor spredtbygd. 2017. Prosent
The chart showing Kvinner series.
 
 
Innbyggere per kvadratkilometer (km2) - i alt og i tettbygde og spredtbygde områder. 2017
Region/Kommune 
År 
Innbyggere per km2 
På samlet landareal (Descending)
I tettbygd areal 
I spredtbygd areal 
Kongsvinger201718,71 4485,3
Sør-Odal201716,494910,2
Nord-Odal201710,77737,7
Kongsvinger-region201710,61 0145,6
Eidskog201710,27896,4
Åsnes20177,38255,0
Grue20176,16074,1
Våler20175,56163,4
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Innbyggere per kvadratkilometer landareal - samlet. 2017
The chart showing Kvinner series.
  Innbyggere per kvadratkilometer i tettbygde områder. 2017
The chart showing Kvinner series.
 
 
 

  Landareal - fordelt på tettbygd og spredtbygd

 
Landareal fordelt på tettbygd og spredtbygd område. 2017
Region/Kommune 
År 
Andel landareal tettbygd og spredtbygd (%) 
Landareal tettbygd og spredtbygd (km2) 
Land areal ialt (km2) 
Tett (Descending)
Spredt 
Tett 
Spredt 
Kongsvinger20170,9399,078,9944,0952,8
Sør-Odal20170,6699,343,1475,9479,0
Kongsvinger-region20170,4999,5124,54945,14969,6
Eidskog20170,4899,522,9600,5603,4
Nord-Odal20170,4099,601,9473,5475,4
Grue20170,3499,662,7774,7777,4
Våler20170,3499,662,3675,4677,7
Åsnes20170,2899,722,81001,11003,9
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Andel tettbygd areal. 2017. Prosent
The chart showing Kvinner series.
  Landareal - tettbygd. Kvadratkilometer. 2017
The chart showing Kvinner series.
 
 
 

  Landareal etter type

 
Areal etter type. Prosent. 2017
Komm Navn Nr 
Areal ialt Km2 
Areal etter type. Prosent 
Bolig (Descending)
Hytte 
Land bruks bygg 
Nærings virk somhet 
Under visning 
Helse sosial 
Kultur 
Trans port Tele mv 
Forsvar bered skap 
Park idrett mv 
Uklass bebygg 
Jord bruks areal 
Skog 
Fersk vann 
Våtmark 
Åpen fast mark 
Fjell blokk mark mv 
Is og varig snø 
Uklass ifisert 
0419 Sør-Odal516,740,80,10,60,20,00,00,01,50,00,10,012,273,17,63,20,50,00,00,0
0402 Kongsvinger1036,440,60,10,30,20,00,00,01,60,00,10,15,380,08,33,00,30,00,00,0
0420 Eidskog640,40,50,10,40,20,00,00,01,50,00,10,06,180,76,04,00,30,00,00,0
0418 Nord-Odal508,140,50,20,40,10,00,00,01,20,00,00,05,081,66,73,80,30,00,00,0
0491 Glåmdal-region5285,150,50,10,40,10,00,00,01,40,00,10,07,679,06,14,30,30,00,00,0
0425 Åsnes1040,940,40,10,40,10,00,00,01,40,00,10,09,979,23,74,50,30,00,00,0
0426 Våler705,290,30,10,30,10,00,00,01,30,10,10,07,178,53,97,90,30,00,00,0
0423 Grue837,20,30,10,40,10,00,00,01,30,00,00,07,878,57,23,90,30,00,00,0
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Areal etter type. Kvadratkilomer (Km2). 2017
Komm Navn Nr 
Areal ialt Km2 
Areal etter type. Kvadratkilometer (km2) 
Bolig (Descending)
Hytte 
Land bruks bygg 
Nærings virk somhet 
Under visning 
Helse sosial 
Kultur 
Trans port Tele mv 
Forsvar bered skap 
Park idrett mv 
Uklass bebygg 
Jord bruks areal 
Skog 
Fersk vann 
Våtmark 
Åpen fast mark 
Fjell blokk mark mv 
Is og varig snø 
Uklass ifisert 
0491 Glåmdal-region5285,1524,656,3720,757,580,740,450,4474,150,674,191,74400,504174,11324,14227,9216,570,180,000,00
0402 Kongsvinger1036,446,341,473,411,970,190,150,0916,300,111,460,6155,14829,0486,2331,142,760,030,000,00
0419 Sør-Odal516,743,880,713,071,100,140,020,057,870,020,340,2163,28377,6439,0716,582,750,010,000,00
0425 Åsnes1040,943,830,774,441,160,150,070,0914,380,010,640,27102,69824,7438,2546,762,650,040,000,00
0420 Eidskog640,43,260,852,740,990,080,040,089,340,000,630,2739,15517,1138,2425,552,050,020,000,00
0418 Nord-Odal508,142,580,882,260,490,060,080,045,920,000,250,1025,56414,8533,9419,421,710,000,000,00
0423 Grue837,22,500,853,021,050,050,070,0411,050,000,320,1464,93657,2260,5832,892,470,020,000,00
0426 Våler705,292,260,841,810,820,070,020,059,290,530,550,1449,75553,5127,8355,582,180,060,000,00
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Areal brukt til bolig. Kvadratkilometer (km2). 2017
The chart showing Kvinner series.
  Areal brukt til hytter. Kvadratkilometer (km2). 2017
The chart showing Kvinner series.
 
 
 

  Vernet areal

 
Vernet areal. Størrelse og andel av samlet areal. Kvadratkilomer (Km2) og prosent. 2017
Komm Navn Nr 
Areal ialt km2 
Vernet areal etter type. Andel. Prosent 
Vernet areal etter type. Kvadratkilometer 
Vernet ialt (Descending)
Nasjonal park 
Natur reservat 
Land skap vern 
Vernet ialt 
Nasjonal park 
Natur reservat 
Land skaps vern 
Annet fredet 
0426 Våler7053,60,03,60,025,60,025,60,00,0
0423 Grue8373,00,03,00,025,40,025,40,00,0
0491 Glåmdal-region5 2851,60,01,60,084,70,084,70,00,0
0425 Åsnes1 0411,50,01,50,015,70,015,70,00,0
0419 Sør-Odal5171,10,01,10,05,60,05,60,00,0
0420 Eidskog6400,70,00,70,04,50,04,50,00,0
0418 Nord-Odal5080,60,00,60,02,80,02,80,00,0
0402 Kongsvinger1 0360,50,00,50,05,10,05,10,00,0
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Vernet areal i alt. Kvadratkilometer (km2). 2017   
The chart showing Kvinner series.
  Vernet areal i alt. Prosent*). 2017   
The chart showing Kvinner series.
*) Vernet areal som andel av samlet areal
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss