0596 Valdres
Bosetting og areal  
Kommuner i valgt region er sammenliknet etter statistikk og nøkkeltall om bosetting og areal 
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå.
Sortering etter andre kolonner - klikk på kolonneoverskriften
Andre statistikkområder finnes fra lenken i toppen.
Flere moduler om Befolkning på www.kommuneprofilen.no  
 

  Tettbygd og spredtbygd befolkning

 
Antall og andel innbyggere som bor tettbygd og spredtbygd. 2017
Region/Kommune 
År 
Andel som bor tettbygd og spredtbygd (%) 
Antall som bor tettbygd og spredtbygd 
Inn byggere ialt 
Tett (Descending)
Spredt 
Ukjent 
Tett 
Spredt 
Ukjent 
Valdres201733,266,60,15 92211 8782517 825
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Andel innbyggere som bor tettbygd. 2017. Prosent
The chart showing Kvinner series.
  Andel innbyggere som bor spredtbygd. 2017. Prosent
The chart showing Kvinner series.
 
 
Innbyggere per kvadratkilometer (km2) - i alt og i tettbygde og spredtbygde områder. 2017
Region/Kommune 
År 
Innbyggere per km2 
På samlet landareal (Descending)
I tettbygd areal 
I spredtbygd areal 
Valdres20173,67002,4
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Innbyggere per kvadratkilometer landareal - samlet. 2017
The chart showing Kvinner series.
  Innbyggere per kvadratkilometer i tettbygde områder. 2017
The chart showing Kvinner series.
 
 
 

  Landareal - fordelt på tettbygd og spredtbygd

 
Landareal fordelt på tettbygd og spredtbygd område. 2017
Region/Kommune 
År 
Andel landareal tettbygd og spredtbygd (%) 
Landareal tettbygd og spredtbygd (km2) 
Land areal ialt (km2) 
Tett (Descending)
Spredt 
Tett 
Spredt 
Valdres20170,1799,838,54964,54972,9
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Andel tettbygd areal. 2017. Prosent
The chart showing Kvinner series.
  Landareal - tettbygd. Kvadratkilometer. 2017
The chart showing Kvinner series.
 
 
 

  Landareal etter type

 
Areal etter type. Prosent. 2017
Komm Navn Nr 
Areal ialt Km2 
Areal etter type. Prosent 
Bolig (Descending)
Hytte 
Land bruks bygg 
Nærings virk somhet 
Under visning 
Helse sosial 
Kultur 
Trans port Tele mv 
Forsvar bered skap 
Park idrett mv 
Uklass bebygg 
Jord bruks areal 
Skog 
Fersk vann 
Våtmark 
Åpen fast mark 
Fjell blokk mark mv 
Is og varig snø 
Uklass ifisert 
34x09 Valdres5406,540,10,40,20,10,00,00,00,80,00,00,03,140,68,18,733,14,50,20,0
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Areal etter type. Kvadratkilomer (Km2). 2017
Komm Navn Nr 
Areal ialt Km2 
Areal etter type. Kvadratkilometer (km2) 
Bolig (Descending)
Hytte 
Land bruks bygg 
Nærings virk somhet 
Under visning 
Helse sosial 
Kultur 
Trans port Tele mv 
Forsvar bered skap 
Park idrett mv 
Uklass bebygg 
Jord bruks areal 
Skog 
Fersk vann 
Våtmark 
Åpen fast mark 
Fjell blokk mark mv 
Is og varig snø 
Uklass ifisert 
34x09 Valdres5406,546,9920,7412,224,590,300,200,2144,320,012,111,61165,642193,86440,41471,961787,68242,2511,440,00
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Areal brukt til bolig. Kvadratkilometer (km2). 2017
The chart showing Kvinner series.
  Areal brukt til hytter. Kvadratkilometer (km2). 2017
The chart showing Kvinner series.
 
 
 

  Vernet areal

 
Vernet areal. Størrelse og andel av samlet areal. Kvadratkilomer (Km2) og prosent. 2017
Komm Navn Nr 
Areal ialt km2 
Vernet areal etter type. Andel. Prosent 
Vernet areal etter type. Kvadratkilometer 
Vernet ialt (Descending)
Nasjonal park 
Natur reservat 
Land skap vern 
Vernet ialt 
Nasjonal park 
Natur reservat 
Land skaps vern 
Annet fredet 
34x09 Valdres5 40710,03,92,33,8542,9210,7126,7204,51,0
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Vernet areal i alt. Kvadratkilometer (km2). 2017   
The chart showing Kvinner series.
  Vernet areal i alt. Prosent*). 2017   
The chart showing Kvinner series.
*) Vernet areal som andel av samlet areal
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss