0596 Valdres
Helse og trygdeytelser  
Kommuner i valgt region er sammenliknet etter nøkkeltall om helse og trygdeytelser. 
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå og NAV   
Sortering etter andre kolonner - klikk på kolonneoverskriftene
Andre statistikkområder finnes fra lenken i toppen.
Flere moduler om Helse på www.kommuneprofilen.no  
 

  Trygd og pensjon

 
Antall og andel innbyggere med alderspensjon, uføretrygd eller arbeidsavklarinspenger. 2019. Utgang X. kvartal *)
Region/Kommune 
År Kvartal 
Andel av alle innbyggere med pensjon (%) 
Type pensjon/ytelse 
Antall med pensjon trygd i alt 
I alt (Descending)
Alders pensjon 
Uføre pensjon 
Arbeids avklaring 
Uføre pluss AAP 
Alders pensjon 
Uføre pensjon 
Arbeids avklaring 
0540 Sør-Aurdal2019_336,825,59,02,311,3756268671 091
0541 Etnedal2019_334,324,77,62,09,73179826441
0543 Vestre Slidre2019_331,721,08,32,410,744817851677
0596 Valdres2019_331,722,57,41,89,23 9701 2963225 588
0542 Nord-Aurdal2019_331,322,47,51,48,91 441482912 014
0545 Vang2019_328,820,95,91,97,83329430456
0544 Øystre Slidre2019_328,120,95,41,87,267617657909
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Kvartal 2019. 2019_1 = første kvartal 2019 osv.
 
 
Utbetaling fra NAV - etter type stønad. 2018. Mill kroner
Region/Kommune 
Utbetaling etter type stønad. Mill.kr. 
I alt (Descending)
Arbeids liv sykdom 
Pensjon 
Barn og foreldre 
Annet 
0596 Valdres1 6005869109212
0542 Nord-Aurdal590218332355
0540 Sør-Aurdal298112168162
0544 Øystre Slidre26187157162
0543 Vestre Slidre19580103111
0545 Vang132467591
0541 Etnedal124437461
Kilde: NAV  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Mottakere av NAV-stønad til arbeidsliv og sykdom. Antall og andel. 2018
Region/Kommune 
Årlige mottakere 
Månedlige mottakere 
Antall 
Per 100 innbygger (Descending)
Per 100 innb 16-66 år 
Antall 
Per 100 innbygger 
Per 100 innb 16-66 år 
0540 Sør-Aurdal71223,738,743414,423,6
0543 Vestre Slidre49223,136,630114,122,4
0542 Nord-Aurdal1 47722,935,885513,320,7
0596 Valdres3 88321,934,72 27412,820,3
0541 Etnedal27620,833,416612,520,1
0544 Øystre Slidre62719,630,534110,716,6
0545 Vang29918,929,517711,217,5
Kilde: NAV  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Mottakere av stønad fra NAV en eller annen gang i løpet av året.
**) Gjennomsnittlig per måned
 
 
Utbetalinger av NAV-stønader til arbeidsliv og sykdom. Utbetalinger i alt og gjennomsnitt per innbygger og per mottaker. 2018.
Region/Kommune 
Utbetaling fra NAV til arbeidsliv og sykdom 
Utbetalinger ialt. (Mill.kr) 
Per innbygger (Kr) (Descending)
Per innbygger 16-66 år (Kr) 
Per mottaker (Kr) 
0543 Vestre Slidre8037 55959 524162 602
0540 Sør-Aurdal11237 22260 936157 303
0542 Nord-Aurdal21833 80452 887147 596
0596 Valdres58633 10952 317150 914
0541 Etnedal4332 40451 995155 797
0545 Vang4629 00445 455153 846
0544 Øystre Slidre8727 20542 274138 756
Kilde: NAV  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Utbetalinger fra NAV i forhold til samlet brutto inntekt. *) 2018.
Region/Kommune 
Samlet brutto inntekt i alt 
Utbetaling fra NAV 
Fra NAV i prosent av samlet inntekt (%) 
I alt 
Arbeids liv sykdom 
Pensjon 
Annet 
I alt (Descending)
Arbeids liv sykdom 
Pensjon 
Annet 
0540 Sør-Aurdal379 900120 25845 19867 7977 26431,711,917,81,9
0541 Etnedal379 300112 21738 91466 9686 33529,610,317,71,7
0545 Vang363 300101 07235 22257 4277 65727,89,715,82,1
0596 Valdres397 232109 54440 12062 3037 12027,610,115,71,8
0542 Nord-Aurdal402 700110 77740 93162 3367 51027,510,215,51,9
0543 Vestre Slidre411 500111 36545 68858 8246 85327,111,114,31,7
0544 Øystre Slidre417 30098 86432 95559 4706 81823,77,914,31,6
Kilde: NAV  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Gjennomsnittlig ytelser og inntekt per år - for personer 17 år og eldre
 
 
 
 

  Sykefravær

 
Legemeldt sykefravær. Sykefraværsprosent og antall sykefraværsdager. Kvinner og menn. 3. kvartal. 2019
Region/Kommune 
Fylke 
Sykefravær*). Prosent 
Sykefravær. Antall dager 
Begge kjønn (Descending)
Kvinner 
Menn 
Begge kjønn 
Kvinner 
Menn 
Vestre Slidre055,87,84,03 0591 9461 113
Sør-Aurdal055,86,35,54 0791 9912 088
Nord-Aurdal055,36,73,98 9215 4093 512
Valdres055,36,44,323 65613 43410 222
Øystre Slidre055,25,74,74 5402 4012 139
Etnedal054,75,44,21 392702690
Vang054,25,23,31 665985680
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss