0000 Landet
Helse - Trygd - Pensjon - Sykefravær  
Statistikk og nøkkeltall om helse og trygdeytelser. 
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå og NAV.
Velg andre statistikkområder fra topplenken.
Mer statistikk om Helse og trygdeytelser på www.kommuneprofilen.no  
 

  Trygd og Pensjon

 
Antall og andel innbyggere med alderspensjon, uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger
Region/Kommune 
År (Ascending)
Antall med pensjon trygd i alt 
Type pensjon/ytelse 
Andel av alle innbyggere (%) 
Alders pensjon 
Uføre pensjon 
Arbeids avklaring 
I alt 
Alders pensjon 
Uføre pensjon 
Arbeids avklaring 
Landet20121 238 759760 025309 887168 84724,515,06,13,3
Landet20131 272 395800 350305 886166 15924,915,76,03,3
Landet20141 306 733837 525311 875157 33325,316,26,03,0
Landet20151 334 192868 513314 748150 93125,616,76,02,9
Landet20161 360 536894 185318 244148 10725,917,06,12,8
Landet20171 383 170916 672325 875140 62326,117,36,22,7
Landet20181 400 660937 447339 245123 96826,317,66,42,3
Landet2019_31 418 075953 873348 778115 42426,417,86,52,2
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Kvartal 2019. 2019_1 = første kvartal 2019 osv.
 
 
Andel innbyggere med pensjon/trygd i alt. Prosent
The chart showing Igangsatt series.
  Andel innbyggere med ulike typer pensjon og støtte. Prosent
The chart showing Alderspensjon series, Uførepensjon series, Arbeidsavklaring series.
 
 
Utbetaling fra NAV - etter type stønad. 2016-2018. Mill kroner
Region/Kommune 
År (Ascending)
Utbetaling etter type stønad. Mill.kr. 
I alt 
Arbeids liv sykdom 
Pensjon 
Barn og foreldre 
Annet 
0000 Landet2016409 751170 353200 16435 6933542
0000 Landet2017420 974172 356209 25935 8573503
0000 Landet2018430 352172 352218 88235 6353482
 
 
Samlede NAV-utbetalinger. 2016-2018. Mill.kr. Valgt region
The chart showing Igangsatt series.
  NAV-utbetalinger etter type. 2018. Mill.kr. Valgt region
The chart showing Arbeidsliv_Sykdom series, Pensjoner series, Barn og familie series, Øvrig series.
 
 
Mottakere av NAV-stønad til arbeidsliv og sykdom. Antall og andel. 2016-2018
Region/Kommune 
År (Ascending)
Årlige mottakere 
Månedlige mottakere 
Antall 
Per 100 innbygger 
Per 100 innb 16-66 år 
Antall 
Per 100 innbygger 
Per 100 innb 16-66 år 
0000 Landet20161 200 71923,034,6697 91613,420,1
0000 Landet20171 163 29622,133,3685 71813,019,6
0000 Landet20181 120 53821,131,9657 34612,418,7
Kilde: NAV  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Mottakere av stønad fra NAV en eller annen gang i løpet av året.
**) Gjennomsnittlig per måned
 
 
Antall mottakere av NAV-utbetalinger til arbeidsliv og sykdom. 2016-2018. Mill.kr. Valgt region
The chart showing Igangsatt series.
  Samlede NAV-utbetalinger til arbeidsliv og sykdom. 2016-2018. Mill.kr. Valgt region
The chart showing Igangsatt series.
 
 
Utbetalinger av NAV-stønader til arbeidsliv og sykdom. Utbetalinger i alt og gjennomsnitt per innbygger og per mottaker. 2016-2018.
Region/Kommune 
År (Ascending)
Utbetaling fra NAV til arbeidsliv og sykdom 
Utbetalinger ialt. (Mill.kr) 
Per innbygger (Kr) 
Per innbygger 16-66 år (Kr) 
Per mottaker (Kr) 
0000 Landet2016170 35332 62849 078141 876
0000 Landet2017172 35632 74749 353148 162
0000 Landet2018172 35232 51549 118153 812
  Kilde: NAV  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Tabellen nedenfor setter stønadene fra NAV i forhold til innbyggernes brutto inntekter.
Stønadene er hentet fra NAVs statistikk.
Brutto inntekt er hentet fra SSBs skattestatistikk for personer.

Bruttoinntekten viser gjennomsnittet for personer 17 år og eldre. Her har vi derfor regnet om  stønadene fra NAV slik at tabellen viser gjennomsnittet for alle personer 17 år og eldre.

Vær oppmerksom på at vi her setter to litt ulike størrelser i forhold til hverandre.  Noen stønader fra NAV kan ha gått til personer under 17 år - men det betyr lite i den større sammenhengen.
Dessuten: Ikke alle stønadfer fra NAV er skattepliktige - som f.eks. barnetrygd - og inngår derfor ikke i brutto inntekt.

Poenget her er imidlertid å gi et grovt bilde av hva stønadene fra NAV betyr i forhold til befolkningens brutto inntekter. Til det formålet er presisjonen høy nok.

OBS: Endelig inntektsstatistikk for 2018 - med nedbryting av inntekt på kommune - vil foreligge først i november 2019. Da kommer også fullstendige tall for 2018.
 
Utbetalinger fra NAV i forhold til samlet brutto inntekt. *) 2016-2018.
Region/Kommune 
År (Ascending)
Samlet brutto inntekt i alt 
Utbetaling fra NAV 
Fra NAV i prosent av samlet inntekt (%) 
I alt 
Arbeids liv sykdom 
Pensjon 
Annet 
I alt 
Arbeids liv sykdom 
Pensjon 
Annet 
0000 Landet2016441 20098 71241 03948 2219 45222,49,310,92,1
0000 Landet2017452 000100 39941 10549 9069 38722,29,111,02,1
0000 Landet2018466 400101 67740 72151 7149 24221,88,711,12,0
Kilde: NAV  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Gjennomsnittlig ytelser og inntekt per år - for personer 17 år og eldre
 
 
Samlede stønader fra NAV - som andel av samlet inntekt.  Prosent
The chart showing Igangsatt series.
  Stønader til arbeidsliv og sykdom - som andel av samlet inntekt. Prosent
The chart showing Igangsatt series.
 
 
Stønader til pensjon - som andel av samlet inntekt. Prosent
The chart showing Igangsatt series.
  Stønader til barn og foreldre - som andel av samlet inntekt. Prosent
The chart showing Igangsatt series.
 
 
 

  Sykefravær

 
Legemeldt sykefravær. Kvinner og menn. Sykefraværsprosent*) og antall sykedager. Tall på årsbasis
Region/Kommune 
År (Ascending)
Sykefravær. Prosent 
Sykefravær. Antall dager 
Begge kjønn 
Kvinner 
Menn 
Begge kjønn 
Kvinner 
Menn 
Landet20154,96,43,725 864 16615 367 42010 496 746
Landet20164,86,23,726 242 10515 577 26110 664 844
Landet20175,06,43,727 123 39216 179 99610 943 396
Landet20184,96,33,727 466 64416 329 37011 137 274
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Antall sykedager i prosent av antall arbeidsdager
 
 
Årsgjennomsnitt. Legemeldt sykefravær. Prosent. Kvinner og menn.
The chart showing Kvinner series, Menn series, Begge kjønn series.
  Legemeldt sykefravær. Antall sykedager. Kvinner og menn
The chart showing Kvinner series, Menn series.
 
 
Legemeldt sykefravær. Sykefraværsprosent*). Kvartalstall. Kvinner og menn
Region/Kommune 
År (Ascending)
1. kvartal 
2. kvartal 
3. kvartal 
4. kvartal 
Kvinner 
Menn 
Kvinner 
Menn 
Kvinner 
Menn 
Kvinner 
Menn 
Landet20157,14,06,43,65,43,36,63,8
Landet20166,83,96,33,65,33,36,63,9
Landet20177,14,16,43,65,43,36,83,9
Landet20187,24,26,23,65,33,36,73,8
Landet20197,24,06,43,65,53,30,00,0
 
 
1. Kvartal. Legemeldt sykefravær. Prosent. Kvinner og menn
The chart showing Kvinner series, Menn series, Begge kjønn series.
  2. Kvartal. Legemeldt sykefravær. Prosent. Kvinner og menn
The chart showing Kvinner series, Menn series, Begge kjønn series.
 
 
3. Kvartal. Legemeldt sykefravær. Prosent. Kvinner og menn
The chart showing Kvinner series, Menn series, Begge kjønn series.
  4. Kvartal. Legemeldt sykefravær. Prosent. Kvinner og menn
The chart showing Kvinner series, Menn series, Begge kjønn series.
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss