Hedmark
Husholdninger: Inntekt - Formue - Gjeld - Lavinntekt  
Modulen viser statistikk og nøkkeltall om husholdningenes inntekt, formue og gjeld.
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå.
Velg kommune i det grå feltet nedenfor.
Velg annet statistikkområde fra topplenken.
Flere moduler om inntekt - formue og skatt på www.kommuneprofilen.no  
 
  
    Velg kommune i ditt fylke >>>  
     

   
  

  1. Husholdningenes inntekter

 
Tabell 1.1  Median inntekt etter skatt for ulike typer hushold. Valgt region.  Kroner
Region/Kommune 
År (Ascending)
Inntekt for alle hushold 
Inntekt for ulike typer hushold 
Alene boende 
Par med barn 0-17 år 
Par uten barn 
Enslige med barn 0-17 år 
Landet2005326 000180 000518 000390 000280 000
Landet2006339 000189 000544 000409 000293 000
Landet2007365 000205 000589 000445 000312 000
Landet2008392 000221 000635 000480 000334 000
Landet2009397 000225 000644 000485 000341 000
Landet2010411 000232 000663 000501 000348 000
Landet2011431 000242 000691 000530 000360 000
Landet2012446 000252 000719 000556 000370 000
Landet2013465 000263 000746 000573 000381 000
Landet2014479 000273 000771 000594 000392 000
Landet2015491 000278 000787 000606 000397 000
Landet2016498 000283 000798 000616 000402 000
Landet2017510 000290 000819 000633 000410 000
 
 
Median inntekt etter skatt - for alle hushold. Valgt region. Kroner
The chart showing Series 1 series.
  Median inntekt etter skatt - etter type hushold. Valgt region. Kroner
The chart showing Alene series, Par med barn series, Par uten barn series, Enslig forsørger series.
 
 
Tabell 1.2  Inntekt etter skatt. Andel hushold i inntektsintervaller i valgt region. Prosent
Region/Kommune 
År (Ascending)
Antall hushold 
Andel hushold etter inntektsintervaller*). Prosent 
< 149 
150-249 
250-349 
350-449 
450-549 
550-749 
750+ 
Landet20062 048 2761221181413147
Landet20072 093 48310201813131710
Landet20082 127 3657191813121913
Landet20092 152 0317191813121913
Landet20102 172 0635191714111915
Landet20112 206 1685181614111917
Landet20122 245 4604171614111919
Landet20132 267 3364151514111922
Landet20142 298 9224141514111824
Landet20152 317 3614131513111826
Landet20162 341 2924131513111826
Landet20172 368 4533121513111828
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Inntektsintervaller i 1000 kr
 
 
Andel hushold etter inntekt etter skatt i valgt region. Prosent
The chart showing <250 series, 250-349 series, 350-549 series, 550-749 series, 750+ series.
*) Inntektsintervaller i 1000 kr
  Andel hushold etter brutto inntekt i valgt region. Prosent
The chart showing <350 series, 350-449 series, 450-549 series, 550-749 series, 750+ series.
*) Inntektsintervaller i 1000 kr
 
 
Tabell 1.3  Brutto inntekt. Andel hushold i inntektsintervaller i valgt region.  Prosent
Region/Kommune 
År (Ascending)
Antall hushold 
Andel hushold etter inntektsintervaller*). Prosent 
< 149 
150-249 
250-349 
350-449 
450-549 
550-749 
750+ 
Landet20062 048 2769151513101821
Landet20072 093 4837141413101725
Landet20082 127 3656141313101729
Landet20092 152 0315141213101630
Landet20102 172 0634131213101632
Landet20112 206 1684121112101634
Landet20122 245 4604111112101536
Landet20132 267 3363101111101538
Landet20142 298 9223101011101640
Landet20152 317 361381111101641
Landet20162 341 292371110101642
Landet20172 368 453371110101643
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Inntektsintervaller i 1000 kr
 
 
 

  2. Husholdningenes formue og gjeld

 
Tabell 2.1 Formue netto. Andel hushold etter nettoformuens størrelse. Valgt region.  Prosent
Region/Kommune 
År (Ascending)
Antall hushold 
Andel hushold etter nettoformuens størrelse*). Prosent 
<250 
250-499 
500-999 
1000-1999 
2000-2999 
3000-3999 
4000+ 
Landet20112 206 16833,55,810,518,413,07,411,4
Landet20122 245 46032,05,510,118,013,28,013,1
Landet20132 267 33632,15,29,717,413,08,214,3
Landet20142 298 92232,25,39,616,912,88,215,0
Landet20152 317 36131,35,09,116,412,78,616,8
Landet20162 341 29230,74,88,515,712,58,918,8
Landet20172 368 45330,24,68,115,012,39,020,8
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Formuesintervaller i 1000 kr
 
 
Andel hushold etter nettoformuens størrelse. Valgt region. Prosent
The chart showing < 250 series, 250-499 series, 500-999 series, 1000-1999 series, 2000-2999 series, 4000+ series.
*) Formuesintervaller i 1000 kr
  Andel hushold etter gjeld i forhold til inntekt. Valgt region. Prosent
The chart showing Ingen gjeld series, inntil 1 x inntekt series, 1-2 x inntekt series, 2-3 x inntekt series, 3 x inntekt eller mer series.
 
 
Tabell 2.2 Gjeld i forhold til inntekt. Andel hushold etter andel gjeld i forhold til inntekt. Valgt region.  Prosent
Region/Kommune 
År (Ascending)
Antall hushold 
Andel hushold etter gjeld i forhold til inntekt. Prosent 
Ingen gjeld 
Inntil 1 x inntekt 
1-2 x inntekt 
2-3 x inntekt 
3 x inntekt eller mer 
Landet20092 152 0311735201414
Landet20102 172 0631734201514
Landet20112 206 1681734201515
Landet20122 245 4601634191515
Landet20132 267 3361634191516
Landet20142 298 9221633191516
Landet20152 317 3611633191517
Landet20162 341 2921533181518
Landet20172 368 4531533181519
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

  3. Inntektsforskjeller

 
Tabell 3.1 Inntektsforskjeller mellom husholdninger - målt med Gini-koeffisienten og P90/P10-forholdet. Valgt region
Region/Kommune 
År (Ascending)
Husholdninger. Antall 
Indikatorer for ulikhet 
Gini-koeffisient 
P90/P10 
Landet20092 152 0310,2312,6
Landet20102 172 0630,2362,6
Landet20112 206 1680,2372,7
Landet20122 245 4600,2392,7
Landet20132 267 3360,2412,8
Landet20142 298 9220,2472,8
Landet20152 317 3610,2572,8
Landet20162 341 2920,2482,8
Landet20172 368 4530,2522,8
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Gini-koeffisient. Inntektsforskjeller mellom husholdninger målt med Gini-koeffisienten. Valgt region
The chart showing Gini-koeffisient series.
  P90/P10-forholdet. Inntektsforskjeller mellom husholdninger målt med forholdet P90/P10. Valgt region
The chart showing P90/P10 series.
 
 
 

  4. Lavinntekt

 
Tabell 4.1. Personer i husholdninger med lavinntekt. EU-standard. Antall og andel. Valgt region
Region/Kommune 
År (Ascending)
Personer i alt 
Andel med lavinntekt (prosent) 
Antall med lavinntekt 
EU_50 
EU_60 
EU_50 
EU_60 
Landet20054 485 6594,79,6209 411429 344
Landet20064 531 1344,89,8219 452441 914
Landet20074 591 9215,110,0232 248459 137
Landet20084 652 1055,210,2240 670474 169
Landet20094 704 9614,79,5222 443447 224
Landet20104 756 6894,69,4216 560447 166
Landet20114 812 3934,79,6227 760463 594
Landet20124 866 1074,910,1240 606491 374
Landet20134 948 3955,210,5259 987521 144
Landet20145 001 0625,410,8271 511540 435
Landet20155 053 4685,510,9280 608551 320
Landet20165 095 4165,511,0281 151561 121
Landet20175 130 9255,611,2286 951574 259
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Andel personer i hushold med lavinntekt. Valgt region. Prosent
The chart showing EU_50 series, EU_60 series.
  Antall personer i hushold med lavinntekt. Valgt region
The chart showing EU_50 series, EU_60 series.
 
 
 
Tabell 4.2. Personer i husholdninger med varig lavinntekt - etter landbakgrunn. EU50-standard. 2015-2013
[Collapse]0000 Landet
2015_2013
Andel med lavinntekt EU50 (Prosent)0,0
Alle4,3
Innvandrerbakgrunn16,4
Etnisk norske2,2
Antall med lavinntekt EU50. Personerkr 0,00
Alle206 401
Innvandrerbakgrunn112 304
Etnisk norske90 535
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Tabell 4.3. Personer i husholdninger med varig lavinntekt - etter landbakgrunn. EU60-standard. 2015-2013
[Collapse]0000 Landet
2015_2013
Andel med lavinntekt EU60 (Prosent)0,0
Alle9,3
Innvandrerbakgrunn27,8
Etnisk norske6,2
Antall med lavinntekt EU60. Personerkr 0,00
Alle446 402
Innvandrerbakgrunn190 368
Etnisk norske255 145
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Tabell 4.4. Personer i husholdninger med varig lavinntekt - etter alder. EU50-standard. 2015-2013
[Collapse]0000 Landet
2015_2013
Andel med lavinntekt EU50 (Prosent)0,0
Alle4,3
0-17 år4,7
18-34 år8,0
35-66 år3,2
67+ år1,5
Antall med lavinntekt EU50. Personerkr 0,00
Alle206 401
0-17 år46 056
18-34 år80 647
35-66 år67152
67+ år10703
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Tabell 4.5. Personer i husholdninger med varig lavinntekt - etter alder. EU60-standard. 2015-2013
[Collapse]0000 Landet
2015_2013
Andel med lavinntekt EU60 (Prosent)0,0
Alle9,3
0-17 år10,0
18-34 år14,1
35-66 år6,5
67+ år9,3
Antall med lavinntekt EU60. Personerkr 0,00
Alle446 402
0-17 år97 991
18-34 år142 140
35-66 år136403
67+ år66358
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

  5. Lavinntekt - Barn

 
Tabell 5.1 Barn under 18 år i husholdninger med lavinntekt. EU-standard. Antall og andel. Valgt region
Region/Kommune 
År (Ascending)
Barn under 18 år i alt 
Andel med lavinntekt (prosent) 
Antall med lavinntekt 
EU_50 
EU_60 
EU_50 
EU_60 
Landet20051 083 4434,18,443 93690 932
Landet20061 089 3594,38,646 24493 928
Landet20071 093 2024,58,948 93597 236
Landet20081 097 7894,99,453 402103 201
Landet20091 103 5914,48,948 02397 892
Landet20101 108 0914,49,049 245100 275
Landet20111 111 6024,79,551 709105 870
Landet20121 115 8645,110,256 672113 252
Landet20131 117 7555,711,063 289123 078
Landet20141 117 5086,011,566 728128 966
Landet20151 118 9126,211,969 507132 735
Landet20161 121 4006,512,372 940137 949
Landet20171 119 5976,812,876 006142 894
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Andel barn under 18 år i hushold med lavinntekt. Valgt region. Prosent
The chart showing EU_50 series, EU_60 series.
  Antall barn under 18 år i hushold med lavinntekt. Valgt region
The chart showing EU_50 series, EU_60 series.
 
 
Tabell 5.2 Barn under 18 år i husholdninger med lavinntekt. OECD-standard. Antall og andel. Valgt region
Region/Kommune 
År (Ascending)
Barn under 18 år i alt 
Andel med lavinntekt (prosent) 
Antall med lavinntekt 
OECD_50 
OECD_60 
OECD_50 
OECD_60 
Landet20051 083 4435,611,360 928122 660
Landet20061 089 3595,811,563 374124 951
Landet20071 093 2026,011,765 881127 707
Landet20081 097 7896,512,270 886133 394
Landet20091 103 5916,011,765 784129 601
Landet20101 108 0916,112,067 072133 012
Landet20111 111 6026,412,570 815138 465
Landet20121 115 8646,913,176 371146 358
Landet20131 117 7557,514,084 254156 378
Landet20141 117 5088,014,688 996162 818
Landet20151 118 9128,314,992 712166 957
Landet20161 121 4008,615,496 909172 751
Landet20171 119 5979,015,9100 787178 161
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss