Statistikk for denne kommunen finnes ikke
Husholdninger: Inntekt - Formue - Gjeld - Lavinntekt  
Statistikk og nøkkeltall om husholdningenes inntekt, formue og gjeld. 
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå.
Velg andre statistikkområder fra topplenken. 
Mer statistikk om inntekt - formue og skatt på www.kommuneprofilen.no  
 

  1. Husholdningenes inntekter

 
Tabell 1.1  Median inntekt etter skatt for ulike typer hushold. Valgt region.  Kroner
Region/Kommune 
År (Descending)
Inntekt for alle hushold 
Inntekt for ulike typer hushold 
Alene boende 
Par med barn 0-17 år 
Par uten barn 
Enslige med barn 0-17 år 
No data to display
 
 
Median inntekt etter skatt - for alle hushold. Valgt region. Kroner
The chart showing Series 1 series.
  Median inntekt etter skatt - etter type hushold. Valgt region. Kroner
The chart showing Alene series, Par med barn series, Par uten barn series, Enslig forsørger series.
 
 
Tabell 1.2  Inntekt etter skatt. Andel hushold i inntektsintervaller i valgt region. Prosent
Region/Kommune 
År (Descending)
Antall hushold 
Andel hushold etter inntektsintervaller*). Prosent 
< 149 
150-249 
250-349 
350-449 
450-549 
550-749 
750+ 
No data to display
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Inntektsintervaller i 1000 kr
 
 
Andel hushold etter inntekt etter skatt i valgt region. Prosent
The chart showing <250 series, 250-349 series, 350-549 series, 550-749 series, 750+ series.
*) Inntektsintervaller i 1000 kr
  Andel hushold etter brutto inntekt i valgt region. Prosent
The chart showing <350 series, 350-449 series, 450-549 series, 550-749 series, 750+ series.
*) Inntektsintervaller i 1000 kr
 
 
Tabell 1.3  Brutto inntekt. Andel hushold i inntektsintervaller i valgt region.  Prosent
Region/Kommune 
År (Descending)
Antall hushold 
Andel hushold etter inntektsintervaller*). Prosent 
< 149 
150-249 
250-349 
350-449 
450-549 
550-749 
750+ 
No data to display
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Inntektsintervaller i 1000 kr
 
 
 

  2. Husholdningenes formue og gjeld

 
Tabell 2.1 Formue netto. Andel hushold etter nettoformuens størrelse. Valgt region.  Prosent
Region/Kommune 
År (Descending)
Antall hushold 
Andel hushold etter nettoformuens størrelse*). Prosent 
<250 
250-499 
500-999 
1000-1999 
2000-2999 
3000-3999 
4000+ 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Formuesintervaller i 1000 kr
 
 
Andel hushold etter nettoformuens størrelse. Valgt region. Prosent
The chart showing < 250 series, 250-499 series, 500-999 series, 1000-1999 series, 2000-2999 series, 4000+ series.
*) Formuesintervaller i 1000 kr
  Andel hushold etter gjeld i forhold til inntekt. Valgt region. Prosent
The chart showing Ingen gjeld series, inntil 1 x inntekt series, 1-2 x inntekt series, 2-3 x inntekt series, 3 x inntekt eller mer series.
 
 
Tabell 2.2 Gjeld i forhold til inntekt. Andel hushold etter andel gjeld i forhold til inntekt. Valgt region.  Prosent
Region/Kommune 
År (Descending)
Antall hushold 
Andel hushold etter gjeld i forhold til inntekt. Prosent 
Ingen gjeld 
Inntil 1 x inntekt 
1-2 x inntekt 
2-3 x inntekt 
3 x inntekt eller mer 
No data to display
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

  3. Inntektsforskjeller

 
Tabell 3.1 Inntektsforskjeller mellom husholdninger - målt med Gini-koeffisienten og P90/P10-forholdet. Valgt region
Region/Kommune 
År (Descending)
Husholdninger. Antall 
Indikatorer for ulikhet 
Gini-koeffisient 
P90/P10 
No data to display
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Gini-koeffisient. Inntektsforskjeller mellom husholdninger målt med Gini-koeffisienten. Valgt region
The chart showing Gini-koeffisient series.
  P90/P10-forholdet. Inntektsforskjeller mellom husholdninger målt med forholdet P90/P10. Valgt region
The chart showing P90/P10 series.
 
 
 

  4. Lavinntekt

 
Tabell 4.1. Personer i husholdninger med lavinntekt. EU-standard. Antall og andel. Valgt region
Region/Kommune 
År (Descending)
Personer i alt 
Andel med lavinntekt (prosent) 
Antall med lavinntekt 
EU_50 
EU_60 
EU_50 
EU_60 
No data to display
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Andel personer i hushold med lavinntekt. Valgt region. Prosent
The chart showing EU_50 series, EU_60 series.
  Antall personer i hushold med lavinntekt. Valgt region
The chart showing EU_50 series, EU_60 series.
 
 
 
Tabell 4.2. Personer i husholdninger med varig lavinntekt - etter landbakgrunn. EU50-standard. 2015-2013
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Tabell 4.3. Personer i husholdninger med varig lavinntekt - etter landbakgrunn. EU60-standard. 2015-2013
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Tabell 4.4. Personer i husholdninger med varig lavinntekt - etter alder. EU50-standard. 2015-2013
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Tabell 4.5. Personer i husholdninger med varig lavinntekt - etter alder. EU60-standard. 2015-2013
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

  5. Lavinntekt - Barn

 
Tabell 5.1 Barn under 18 år i husholdninger med lavinntekt. EU-standard. Antall og andel. Valgt region
Region/Kommune 
År (Descending)
Barn under 18 år i alt 
Andel med lavinntekt (prosent) 
Antall med lavinntekt 
EU_50 
EU_60 
EU_50 
EU_60 
No data to display
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Andel barn under 18 år i hushold med lavinntekt. Valgt region. Prosent
The chart showing EU_50 series, EU_60 series.
  Antall barn under 18 år i hushold med lavinntekt. Valgt region
The chart showing EU_50 series, EU_60 series.
 
 
Tabell 5.2 Barn under 18 år i husholdninger med lavinntekt. OECD-standard. Antall og andel. Valgt region
Region/Kommune 
År (Descending)
Barn under 18 år i alt 
Andel med lavinntekt (prosent) 
Antall med lavinntekt 
OECD_50 
OECD_60 
OECD_50 
OECD_60 
No data to display
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss