0491 Glåmdal
Husholdninger: Inntekt - Formue - Gjeld - Lavinntekt  
Modulen rangerer kommuner mv etter husholdningenes inntekt, formue og gjeld. 
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå   
Velg regionalt nivå i valgboksen nedenfor.
Sortering etter andre kolonner - klikk på kolonneoverskriften
Moduler for andre statistikkområder finnes fra menyen ovenfor. 
Flere moduler om Husholdningenes inntekter på www.kommuneprofilen.no  
 

  1. Husholdningenes inntekter

 
Tabell 1.1.  Median inntekt etter skatt for ulike typer hushold. Valgt region.  2017. Kroner
Region/Kommune 
År 
Inntekt for alle hushold (Descending)
Inntekt for ulike typer hushold 
Alene boende 
Par med barn 0-17 år 
Par uten barn 
Enslige med barn 0-17 år 
0419 Sør-Odal2017507 000275 000746 000605 000378 000
0418 Nord-Odal2017470 000268 000722 000563 000383 000
0491 Glåmdal-region2017456 593266 583736 077574 088379 278
0402 Kongsvinger2017455 000275 000741 000583 000384 000
0426 Våler2017449 000259 000729 000568 000379 000
0425 Åsnes2017438 000259 000742 000558 000376 000
0420 Eidskog2017438 000255 000714 000553 000368 000
0423 Grue2017429 000256 000739 000559 000377 000
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Median inntekt for alle hushold.  2017. 1000 Kroner
The chart showing Series 1 series.
  Median inntekt for par med barn 0-17 år.  2017. 1000 Kroner
The chart showing Series 1 series.
 
 
Tabell 1.2.  Inntekt etter skatt. Andel hushold i inntektsintervaller i valgte regioner. 2017. Prosent
Region/Kommune 
År 
Antall hushold ialt 
Andel hushold etter inntektsintervaller*). Prosent 
750+ (Descending)
550-749 
450-549 
350-449 
250-349 
150-249 
< 149 
0419 Sør-Odal20173 6352322121315132
0418 Nord-Odal20172 3742019141317152
0402 Kongsvinger20178 6442018131418153
0491 Glåmdal-region201725 3871919131417163
0426 Våler20171 8011818141318172
0425 Åsnes20173 5731817131417183
0420 Eidskog20172 9701819121317193
0423 Grue20172 3901717131418192
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Tabell 1.3.  Brutto inntekt. Andel hushold i inntektsintervaller i valgte regioner. 2017. Prosent
Region/Kommune 
År 
Antall hushold ialt 
Andel hushold etter inntektsintervaller*). Prosent 
750+ (Descending)
550-749 
450-549 
350-449 
250-349 
150-249 
< 149 
0419 Sør-Odal20173 635411810111181
0418 Nord-Odal20172 374361711111591
0491 Glåmdal-region201725 3873417111214102
0402 Kongsvinger20178 644341712121493
0426 Våler20171 8013316111315102
0420 Eidskog20172 9703216111215122
0425 Åsnes20173 5733117121215112
0423 Grue20172 3903017111314132
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

  2. Formue og Gjeld

 
Tabell 2.1. Formue netto. Andel hushold etter nettoformuens størrelse. Valgte regioner. 2017. Prosent
Region/Kommune 
År 
Antall hushold ialt 
Andel hushold etter nettoformuens størrelse*). Prosent 
-250 
250-499 
500-999 
1000-1999 
2000-2999 
3000-3999 
4000+ (Descending)
Sør-Odal20173 63531,06,512,019,114,27,39,9
Kongsvinger20178 64429,86,512,622,413,06,69,2
Kongsvinger-region201725 38732,46,912,721,412,56,18,1
Åsnes20173 57336,07,112,219,711,85,77,5
Grue20172 39031,97,314,221,112,36,17,1
Nord-Odal20172 37432,07,912,523,511,75,47,0
Våler20171 80135,37,212,321,312,34,96,8
Eidskog20172 97035,96,613,322,110,95,06,2
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Tabell 2.2. Gjeld i forhold til inntekt. Andel hushold etter andel gjeld i forhold til inntekt. Valgte regioner. 2017. Prosent
Region/Kommune 
År 
Antall hushold ialt 
Andel hushold etter gjeld i forhold til inntekt. Prosent 
3 x inntekt eller mer (Descending)
2-3 x inntekt 
1-2 x inntekt 
Inntil 1 x inntekt 
Ingen gjeld 
Kongsvinger20178 6441316233514
Sør-Odal20173 6351215213616
Kongsvinger-region201725 3871114213618
Våler20171 8011010203920
Åsnes20173 5731013203521
Eidskog20172 970912223620
Grue20172 390811184023
Nord-Odal20172 374812213821
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Andel hushold med gjeld 3 ganger inntekt eller mer. 2017. Prosent
The chart showing Series 1 series.
  Andel hushold uten gjeld. 2017. Prosent
The chart showing Series 1 series.
 
 
 

  3. Inntektsforskjeller

 
Gini-koeffisienten går fra 0 til 1 der 0 viser størst likhet og 1 viser størst ulikhet.
P90/P10 viser forholdet mellom de 10 prosentene med høyest og lavest inntekt. Høyere tall betyr større ulikhet.
 
Tabell 3.1. Inntektsforskjeller mellom husholdninger - målt med Gini-koeffisienten og P90/P10-forholdet. 2017
Region/Kommune 
År 
Husholdninger. Antall 
Indikatorer for ulikhet 
Gini-koeffisient (Descending)
P90/P10 
Grue20172 3900,2362,7
Kongsvinger20178 6440,2302,6
Åsnes20173 5730,2242,7
Våler20171 8010,2232,5
Kongsvinger-region201725 3870,2202,6
Eidskog20172 9700,2092,5
Sør-Odal20173 6350,2092,5
Nord-Odal20172 3740,1932,4
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

  4. Lavinntekt

 
Modulen bygger på SSBs statistikk om husholdningenes inntekt og formue.
Lavinntekt er vist etter EU-standard ( Tabell etter OECD-standard finnes i de detaljerte tabellene .)
I prinsippet fanger definisjonen opp personer i hushold med under hhv 50 og 60 prosent av medianinntekten.
 
Tabell 4.1. Personer i husholdninger med lavinntekt. EU-standard. Antall og andel.  2017
Region/Kommune 
År 
Personer i alt 
Andel med lavinntekt (prosent) 
Antall med lavinntekt 
EU_50 (Descending)
EU_60 
EU_50 
EU_60 
Kongsvinger201717 5106,213,81 0862 416
Eidskog20175 9595,915,1352900
Åsnes20177 0405,714,24011 000
Grue20174 5795,614,8256678
Kongsvinger-region201751 2885,413,22 7696 748
Våler20173 5634,812,2171435
Nord-Odal20174 9364,111,3202558
Sør-Odal20177 7013,99,9300762
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Andel personer i hushold med lavinntekt etter EU_50 standard 2017. Prosent
The chart showing Series 1 series.
  Andel personer i hushold med lavinntekt etter EU_60 standard 2017. Prosent
The chart showing Series 1 series.
 
 
 

  5. Varig Lavinntekt - årene 2013-2015

 
Tabellene nedenfor bygger på SSBs statistikk om personer med "varig" lavinntekt. Siste statistikk viser lavinntekt gjennom årene 2013-2015. Antallet med "varig " lavinntekt vil ligge noe lavere enn antall personer med lavinntekt i et enkelt år - som i tabellene over. Det er bare i statistikken over varig lavinntekt SSB publiserer nedbrytinger for landbakgrunn og alder.
  
Tabell 5.1. Personer i husholdninger med varig lavinntekt - etter landbakgrunn. EU_50-standard. Antall og andel.  2015-2013
Region/Kommune 
Andel med lavinntekt EU50 (prosent) 
Antall med lavinntekt EU50 
I alt (Descending)
Innvandrer bakgrunn 
Etnisk norsk 
I alt 
Innvandrer bakgrunn 
Etnisk norsk 
0420 Eidskog5,315,54,630760249
0402 Kongsvinger5,020,43,1838378462
0425 Åsnes4,620,83,731979242
0423 Grue4,615,93,820444158
0491 Glåmdal-region4,418,83,22 1717101 462
0419 Sør-Odal3,516,52,626276182
0426 Våler3,418,32,41194079
0418 Nord-Odal2,517,31,91213389
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Tabell 5.2. Personer i husholdninger med varig lavinntekt - etter landbakgrunn. EU_60-standard. Antall og andel.  2015-2013
Region/Kommune 
Andel med lavinntekt EU60 (prosent) 
Antall med lavinntekt EU60 
I alt (Descending)
Innvandrer bakgrunn 
Etnisk norsk 
I alt 
Innvandrer bakgrunn 
Etnisk norsk 
0420 Eidskog13,023,812,275492660
0423 Grue12,327,411,254576465
0402 Kongsvinger12,134,39,32 0286351 387
0425 Åsnes11,937,910,3825144675
0491 Glåmdal-region11,331,89,65 6211 2004 408
0426 Våler10,029,28,735164287
0419 Sør-Odal9,330,28,0695139561
0418 Nord-Odal8,725,78,042249373
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Tabell 5.3. Personer i husholdninger med varig lavinntekt - etter alder. EU_50-standard. Antall og andel.  2015-2013
Region/Kommune 
Andel med lavinntekt EU50 (prosent) 
Antall med lavinntekt EU50 
I alt (Descending)
0-17 
18-34 
35-66 
67+ 
I alt 
0-17 
18-34 
35-66 
67+ 
0420 Eidskog5,36,89,74,91,9307678613423
0402 Kongsvinger5,07,310,33,71,383822428428343
0425 Åsnes4,66,49,74,01,33197110012821
0423 Grue4,65,410,93,62,420436667526
0491 Glåmdal-region4,45,68,83,51,52 171484686809152
0419 Sør-Odal3,54,65,72,72,126262739528
0426 Våler3,40,07,72,70,0119039460
0418 Nord-Odal2,52,85,02,11,312124374713
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Tabell 5.4. Personer i husholdninger med varig lavinntekt - etter alder. EU_60-standard. Antall og andel.  2015-2013
Region/Kommune 
Andel med lavinntekt EU60 (prosent) 
Antall med lavinntekt EU60 
I alt (Descending)
0-17 
18-34 
35-66 
67+ 
I alt 
0-17 
18-34 
35-66 
67+ 
0420 Eidskog13,015,317,59,715,3307678613423
0423 Grue12,311,820,68,315,520436667526
0402 Kongsvinger12,115,219,68,611,183822428428343
0425 Åsnes11,913,520,38,312,53197110012821
0491 Glåmdal-region11,313,317,28,012,52 171484686809152
0426 Våler10,012,217,57,010,3119039460
0419 Sør-Odal9,311,511,36,712,326262739528
0418 Nord-Odal8,78,910,86,012,712124374713
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

  6. Lavinntekt Barn

 
Tabellen nedenfor viser antall barn under 18 år som bor i husholdninger med lavinntekt - etter EU50-standard og EU60-standard. Statistikken utarbeides årlig ssom en del av SSBs inntektsstatistikk for husholdninger.
 
Tabell 6.1. Barn under 18 år i husholdninger med lavinntekt. EU-standard. Antall og andel. 2017
Region/Kommune 
År 
Barn under 18 år i alt 
Andel med lavinntekt (prosent) 
Antall med lavinntekt 
EU_50 (Descending)
EU_60 
EU_50 
EU_60 
Grue201769710,919,876138
Kongsvinger20173 2969,518,6313613
Kongsvinger-region20179 1018,417,37651 576
Eidskog20171 0168,218,183184
Åsnes20171 2088,018,197219
Våler20175707,017,04097
Nord-Odal20178996,815,161136
Sør-Odal20171 4156,713,495190
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Andel barn i hushold med lavinntekt etter EU_50 standard. 2017. Prosent
The chart showing Series 1 series.
  Andel barn i hushold med lavinntekt etter EU_60 standard. 2017. Prosent
The chart showing Series 1 series.
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss