0596 Valdres
Husholdninger: Inntekt - Formue - Gjeld - Lavinntekt  
Modulen rangerer kommuner mv etter husholdningenes inntekt, formue og gjeld. 
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå   
Velg regionalt nivå i valgboksen nedenfor.
Sortering etter andre kolonner - klikk på kolonneoverskriften
Moduler for andre statistikkområder finnes fra menyen ovenfor. 
Flere moduler om Husholdningenes inntekter på www.kommuneprofilen.no  
 

  1. Husholdningenes inntekter

 
Tabell 1.1.  Median inntekt etter skatt for ulike typer hushold. Valgt region.  2017. Kroner
Region/Kommune 
År 
Inntekt for alle hushold (Descending)
Inntekt for ulike typer hushold 
Alene boende 
Par med barn 0-17 år 
Par uten barn 
Enslige med barn 0-17 år 
0544 Øystre Slidre2017481 000288 000770 000586 000364 000
0545 Vang2017477 000278 000758 000569 000365 000
0543 Vestre Slidre2017464 000276 000733 000600 000393 000
0596 Valdres2017455 000272 623748 928583 283380 911
0542 Nord-Aurdal2017453 000277 000749 000597 000383 000
0540 Sør-Aurdal2017436 000250 000742 000555 000380 000
0541 Etnedal2017410 000257 000723 000567 000397 000
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Median inntekt for alle hushold.  2017. 1000 Kroner
The chart showing Series 1 series.
  Median inntekt for par med barn 0-17 år.  2017. 1000 Kroner
The chart showing Series 1 series.
 
 
Tabell 1.2.  Inntekt etter skatt. Andel hushold i inntektsintervaller i valgte regioner. 2017. Prosent
Region/Kommune 
År 
Antall hushold ialt 
Andel hushold etter inntektsintervaller*). Prosent 
750+ (Descending)
550-749 
450-549 
350-449 
250-349 
150-249 
< 149 
0544 Øystre Slidre20171 4582518101417142
0545 Vang20177022319111415135
0596 Valdres20178 3352118111417163
0543 Vestre Slidre20171 0102120101516152
0542 Nord-Aurdal20173 1062118111417163
0540 Sør-Aurdal20171 4012018101316193
0541 Etnedal20176581717111417194
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Tabell 1.3.  Brutto inntekt. Andel hushold i inntektsintervaller i valgte regioner. 2017. Prosent
Region/Kommune 
År 
Antall hushold ialt 
Andel hushold etter inntektsintervaller*). Prosent 
750+ (Descending)
550-749 
450-549 
350-449 
250-349 
150-249 
< 149 
0544 Øystre Slidre20171 458391611141192
0545 Vang2017702381611121185
0543 Vestre Slidre20171 0103815101312102
0596 Valdres20178 3353616111312102
0540 Sør-Aurdal20171 4013613101215123
0542 Nord-Aurdal20173 1063517111212102
0541 Etnedal20176583015111314143
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

  2. Formue og Gjeld

 
Tabell 2.1. Formue netto. Andel hushold etter nettoformuens størrelse. Valgte regioner. 2017. Prosent
Region/Kommune 
År 
Antall hushold ialt 
Andel hushold etter nettoformuens størrelse*). Prosent 
-250 
250-499 
500-999 
1000-1999 
2000-2999 
3000-3999 
4000+ (Descending)
Øystre Slidre20171 45831,15,610,416,312,68,116,0
Nord-Aurdal20173 10631,85,59,616,513,19,014,5
Vestre Slidre20171 01034,15,811,117,411,96,213,5
Valdres20178 33532,25,910,917,812,77,413,1
Sør-Aurdal20171 40132,86,811,919,313,06,010,2
Vang201770234,66,712,119,112,15,69,8
Etnedal201765829,26,114,723,612,84,98,8
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Tabell 2.2. Gjeld i forhold til inntekt. Andel hushold etter andel gjeld i forhold til inntekt. Valgte regioner. 2017. Prosent
Region/Kommune 
År 
Antall hushold ialt 
Andel hushold etter gjeld i forhold til inntekt. Prosent 
3 x inntekt eller mer (Descending)
2-3 x inntekt 
1-2 x inntekt 
Inntil 1 x inntekt 
Ingen gjeld 
Øystre Slidre20171 4581110183724
Vestre Slidre20171 010109184220
Valdres20178 335911173824
Nord-Aurdal20173 106912173823
Etnedal2017658911163628
Vang2017702810164224
Sør-Aurdal20171 401810183825
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Andel hushold med gjeld 3 ganger inntekt eller mer. 2017. Prosent
The chart showing Series 1 series.
  Andel hushold uten gjeld. 2017. Prosent
The chart showing Series 1 series.
 
 
 

  3. Inntektsforskjeller

 
Gini-koeffisienten går fra 0 til 1 der 0 viser størst likhet og 1 viser størst ulikhet.
P90/P10 viser forholdet mellom de 10 prosentene med høyest og lavest inntekt. Høyere tall betyr større ulikhet.
 
Tabell 3.1. Inntektsforskjeller mellom husholdninger - målt med Gini-koeffisienten og P90/P10-forholdet. 2017
Region/Kommune 
År 
Husholdninger. Antall 
Indikatorer for ulikhet 
Gini-koeffisient (Descending)
P90/P10 
Etnedal20176580,2412,8
Øystre Slidre20171 4580,2292,5
Vestre Slidre20171 0100,2252,6
Valdres20178 3350,2242,6
Nord-Aurdal20173 1060,2222,6
Vang20177020,2192,6
Sør-Aurdal20171 4010,2162,6
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

  4. Lavinntekt

 
Modulen bygger på SSBs statistikk om husholdningenes inntekt og formue.
Lavinntekt er vist etter EU-standard ( Tabell etter OECD-standard finnes i de detaljerte tabellene .)
I prinsippet fanger definisjonen opp personer i hushold med under hhv 50 og 60 prosent av medianinntekten.
 
Tabell 4.1. Personer i husholdninger med lavinntekt. EU-standard. Antall og andel.  2017
Region/Kommune 
År 
Personer i alt 
Andel med lavinntekt (prosent) 
Antall med lavinntekt 
EU_50 (Descending)
EU_60 
EU_50 
EU_60 
Etnedal20171 3258,217,5109232
Vang20171 5167,312,7111193
Sør-Aurdal20172 9546,513,1192387
Valdres201717 2875,812,51 0012 163
Vestre Slidre20172 0935,412,0113251
Nord-Aurdal20176 2905,412,6340793
Øystre Slidre20173 1094,49,9137308
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Andel personer i hushold med lavinntekt etter EU_50 standard 2017. Prosent
The chart showing Series 1 series.
  Andel personer i hushold med lavinntekt etter EU_60 standard 2017. Prosent
The chart showing Series 1 series.
 
 
 

  5. Varig Lavinntekt - årene 2013-2015

 
Tabellene nedenfor bygger på SSBs statistikk om personer med "varig" lavinntekt. Siste statistikk viser lavinntekt gjennom årene 2013-2015. Antallet med "varig " lavinntekt vil ligge noe lavere enn antall personer med lavinntekt i et enkelt år - som i tabellene over. Det er bare i statistikken over varig lavinntekt SSB publiserer nedbrytinger for landbakgrunn og alder.
  
Tabell 5.1. Personer i husholdninger med varig lavinntekt - etter landbakgrunn. EU_50-standard. Antall og andel.  2015-2013
Region/Kommune 
Andel med lavinntekt EU50 (prosent) 
Antall med lavinntekt EU50 
I alt (Descending)
Innvandrer bakgrunn 
Etnisk norsk 
I alt 
Innvandrer bakgrunn 
Etnisk norsk 
0541 Etnedal5,232,13,3632638
0545 Vang4,926,12,2694128
0596 Valdres4,424,52,7728323405
0542 Nord-Aurdal4,425,82,5265128138
0540 Sør-Aurdal4,415,73,61262997
0543 Vestre Slidre4,233,32,0864838
0544 Øystre Slidre4,020,12,51185168
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Tabell 5.2. Personer i husholdninger med varig lavinntekt - etter landbakgrunn. EU_60-standard. Antall og andel.  2015-2013
Region/Kommune 
Andel med lavinntekt EU60 (prosent) 
Antall med lavinntekt EU60 
I alt (Descending)
Innvandrer bakgrunn 
Etnisk norsk 
I alt 
Innvandrer bakgrunn 
Etnisk norsk 
0541 Etnedal14,449,411,917640136
0540 Sør-Aurdal11,436,29,732767260
0542 Nord-Aurdal10,938,58,4656191464
0596 Valdres10,637,68,21 7474951 251
0545 Vang10,135,76,91425686
0543 Vestre Slidre9,448,66,419270121
0544 Øystre Slidre8,628,06,825571184
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Tabell 5.3. Personer i husholdninger med varig lavinntekt - etter alder. EU_50-standard. Antall og andel.  2015-2013
Region/Kommune 
Andel med lavinntekt EU50 (prosent) 
Antall med lavinntekt EU50 
I alt (Descending)
0-17 
18-34 
35-66 
67+ 
I alt 
0-17 
18-34 
35-66 
67+ 
0541 Etnedal5,26,30,06,20,063140350
0545 Vang4,90,06,65,20,069015330
0596 Valdres4,43,86,24,21,172811516531937
0542 Nord-Aurdal4,44,98,43,72,0265548510223
0540 Sør-Aurdal4,44,55,64,92,312624256214
0543 Vestre Slidre4,26,10,04,40,086230420
0544 Øystre Slidre4,00,08,03,30,0118040450
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Tabell 5.4. Personer i husholdninger med varig lavinntekt - etter alder. EU_60-standard. Antall og andel.  2015-2013
Region/Kommune 
Andel med lavinntekt EU60 (prosent) 
Antall med lavinntekt EU60 
I alt (Descending)
0-17 
18-34 
35-66 
67+ 
I alt 
0-17 
18-34 
35-66 
67+ 
0541 Etnedal14,415,212,511,221,463140350
0540 Sør-Aurdal11,412,110,89,016,112624256214
0542 Nord-Aurdal10,912,015,97,613,5265548510223
0596 Valdres10,610,913,17,814,672811516531937
0545 Vang10,19,112,47,913,969015330
0543 Vestre Slidre9,49,79,57,813,086230420
0544 Øystre Slidre8,67,812,05,813,0118040450
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

  6. Lavinntekt Barn

 
Tabellen nedenfor viser antall barn under 18 år som bor i husholdninger med lavinntekt - etter EU50-standard og EU60-standard. Statistikken utarbeides årlig ssom en del av SSBs inntektsstatistikk for husholdninger.
 
Tabell 6.1. Barn under 18 år i husholdninger med lavinntekt. EU-standard. Antall og andel. 2017
Region/Kommune 
År 
Barn under 18 år i alt 
Andel med lavinntekt (prosent) 
Antall med lavinntekt 
EU_50 (Descending)
EU_60 
EU_50 
EU_60 
Etnedal201726613,221,83558
Vang201729811,716,43549
Sør-Aurdal201757510,413,06075
Vestre Slidre20174069,916,54067
Valdres20173 3539,114,9304501
Nord-Aurdal20171 1938,115,597185
Øystre Slidre20176156,010,93767
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Andel barn i hushold med lavinntekt etter EU_50 standard. 2017. Prosent
The chart showing Series 1 series.
  Andel barn i hushold med lavinntekt etter EU_60 standard. 2017. Prosent
The chart showing Series 1 series.
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss