0491 Glåmdal
Inntekt og Formue  
Kommuner i valgt region er sammenliknet etter statistikk og nøkkeltall om inntekt og formue, gjeld og skatt. 
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå  
Statistikken omfatter personer 17 år og eldre.
Sortering etter andre kolonner - klikk på kolonneoverskriften
Andre statistikkområder finnes fra lenken i toppen. 
Flere moduler om Inntekt og Formue på www.kommuneprofilen.no  
 

  Hovedposter - oversikt

 
Gjennomsnittlig inntekt, formue, gjeld og skatt per innbygger*). 2017.
Region/Kommune 
År 
Per innbygger*). Gjennomsnitt (kroner): 
Brutto inntekt (Descending)
Formue 
Gjeld 
Skatt 
0419 Sør-Odal2017399 800880 200567 40091 400
0402 Kongsvinger2017396 100964 200577 30090 900
0491 Glåmdal-region2017385 503866 382530 89385 652
0425 Åsnes2017379 800843 900512 80082 000
0423 Grue2017376 900873 600470 40081 400
0426 Våler2017376 600809 400552 20080 300
0418 Nord-Odal2017374 300735 100453 50080 800
0420 Eidskog2017365 300732 900471 90078 300
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Personer 17 år og eldre - gjelder alle tabeller
 
 
Median inntekt, formue, gjeld og skatt per innbygger. 2017.
Region/Kommune 
År 
Per innbygger*). Median. (kroner): 
Brutto inntekt (Descending)
Formue 
Gjeld 
Skatt 
0419 Sør-Odal2017365 200426 600108 70072 200
0402 Kongsvinger2017350 500462 300172 30067 000
0491 Glåmdal-region2017344 272414 384111 55665 337
0418 Nord-Odal2017338 400385 60073 60064 200
0425 Åsnes2017337 000393 70076 70062 600
0426 Våler2017333 600367 30070 30062 900
0420 Eidskog2017331 000358 60085 00060 900
0423 Grue2017330 200389 20053 20061 100
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

  Inntekt - kvinner og menn

 
Gjennomsnittlig bruttoinntekt for kvinner og menn. 2017.
Region/Kommune 
År 
Bruttoinntekt Gjennomsnitt. Kr. 
Endring Kroner 
Endring Prosent 
Menn (Descending)
Kvinner 
Menn 
Kvinner 
Menn 
Kvinner 
0419 Sør-Odal2017464 300336 70013 4009 6003,02,9
0402 Kongsvinger2017460 000335 300-1 2006 800-0,32,1
0491 Glåmdal-region2017442 435329 4949 0798 4352,12,6
0423 Grue2017428 500326 00017 8009 5004,33,0
0425 Åsnes2017427 600331 30019 70012 8004,84,0
0418 Nord-Odal2017427 600319 9009 7004 9002,31,6
0426 Våler2017426 400325 20011 7005 3002,81,7
0420 Eidskog2017416 700314 4009 90010 4002,43,4
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Inntektsforskjeller mellom kvinner og menn. 2017.
Region/Kommune 
År 
Kvinners inntekt i prosent av menns inntekt (Descending)
Inntektsforskjell mellom menn og kvinner*). Kroner 
Bruttoinntekt Gjennomsnitt. Kr. 
Menn 
Kvinner 
0425 Åsnes201777,596 300427 600331 300
0426 Våler201776,3101 200426 400325 200
0423 Grue201776,1102 500428 500326 000
0420 Eidskog201775,4102 300416 700314 400
0418 Nord-Odal201774,8107 700427 600319 900
0491 Glåmdal-region201774,5112 941442 435329 494
0402 Kongsvinger201772,9124 700460 000335 300
0419 Sør-Odal201772,5127 600464 300336 700
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Andel personer etter inntektsintervall (bruttoinntekt).  2017. Prosent
Region/Kommune 
År 
Personer i alt 
Andel personer etter inntektsintervaller (prosent): 
500+ (Descending)
400-499 
300-399 
200-299 
100-199 
0-99 
0419 Sør-Odal20176 56326,516,719,418,88,79,8
0402 Kongsvinger201714 81224,615,920,119,59,110,9
0491 Glåmdal-region201744 19623,316,020,120,99,710,0
0418 Nord-Odal20174 23923,115,620,622,39,19,3
0425 Åsnes20176 16622,515,819,522,510,29,5
0423 Grue20174 08720,715,420,222,711,29,8
0426 Våler20173 16420,716,720,923,19,69,1
0420 Eidskog20175 16520,016,220,821,911,39,8
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

  Formue og Gjeld

 
Formue - gjennomsnitt og median i valgt region. 2017.
Region/Kommune 
År (Ascending)
Formue 
Gjennomsnittlig formue minus median formue. Kr 
Gjennomsnittlig formue i prosent av median formue 
Gjennomsnitt 
Median 
0402 Kongsvinger2017964 200462 300501 900208,6
0418 Nord-Odal2017735 100385 600349 500190,6
0419 Sør-Odal2017880 200426 600453 600206,3
0420 Eidskog2017732 900358 600374 300204,4
0423 Grue2017873 600389 200484 400224,5
0425 Åsnes2017843 900393 700450 200214,4
0426 Våler2017809 400367 300442 100220,4
0491 Glåmdal-region2017866 382414 384451 998209,1
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Gjennomsnittlig gjeld i forhold til bruttoinntekt og bruttoformue i valgt region. 2017.
Region/Kommune 
År 
Gjennomsnittlig: 
Gjeld som andel av*): 
Inntekt 
Formue 
Gjeld 
Inntekt (Descending)
Formue 
0426 Våler2017376 600809 400552 200146,668,2
0402 Kongsvinger2017396 100964 200577 300145,759,9
0419 Sør-Odal2017399 800880 200567 400141,964,5
0491 Glåmdal-region2017385 503866 382530 893137,761,3
0425 Åsnes2017379 800843 900512 800135,060,8
0420 Eidskog2017365 300732 900471 900129,264,4
0423 Grue2017376 900873 600470 400124,853,8
0418 Nord-Odal2017374 300735 100453 500121,261,7
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Median gjeld i forhold til brutto inntekt og brutto formue i valgt region. 2017.
Region/Kommune 
År 
Median: 
Gjeld som andel av*): 
Inntekt 
Formue 
Gjeld 
Inntekt (Descending)
Formue 
0402 Kongsvinger2017350 500462 300172 30049,237,3
0491 Glåmdal-region2017344 272414 384111 55632,426,9
0419 Sør-Odal2017365 200426 600108 70029,825,5
0420 Eidskog2017331 000358 60085 00025,723,7
0425 Åsnes2017337 000393 70076 70022,819,5
0418 Nord-Odal2017338 400385 60073 60021,719,1
0426 Våler2017333 600367 30070 30021,119,1
0423 Grue2017330 200389 20053 20016,113,7
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

  Skatt

 
Utliknet skatt og skatteprosent i valgte regioner. 2017.
Region/Kommune 
År 
Gjennomsnitt 
Median 
Prosent skatt*) (Descending)
Skatt. Kroner 
Prosent Skatt*) 
Skatt. Kroner 
0402 Kongsvinger201722,990 90019,167 000
0419 Sør-Odal201722,991 40019,872 200
0491 Glåmdal-region201722,285 65219,065 337
0423 Grue201721,681 40018,561 100
0425 Åsnes201721,682 00018,662 600
0418 Nord-Odal201721,680 80019,064 200
0420 Eidskog201721,478 30018,460 900
0426 Våler201721,380 30018,962 900
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Samlet utliknet skatt i prosent av bruttoinntekt
 
 
Formueskatt. Antall personer med formueskatt - og formueskatt per person. 2017.
Region/Kommune 
År 
Personer med formueskatt 
Formueskatt per person 
Andel (%) (Descending)
Antall 
Kroner 
0419 Sør-Odal201710,568118 060
0425 Åsnes201710,364014 663
0423 Grue201710,342315 688
0491 Glåmdal-region20179,64 24719 334
0426 Våler20179,530313 366
0420 Eidskog20179,348212 098
0402 Kongsvinger20179,11 33829 331
0418 Nord-Odal20179,038012 284
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Eiendomsskatt etter type eiendom. 2017
Region/Kommune 
År 
Per innbygger: (kroner) 
Utliknet eiendomsskatt i alt (1000 kr) 
Ialt (Descending)
Bolig - fritids eiendom 
Annen eiendom 
I alt 
Bolig - Fritids eiendom 
Annen eiendom 
0418 Nord-Odal20173 7923 40139019 33317 3431 990
0423 Grue20173 0742 91416014 63113 869762
0419 Sør-Odal20172 9332 24169123 09517 6515 444
0420 Eidskog20172 8862 69519117 70516 5321 173
0491 Glåmdal-region20172 4732 179294130 527115 01015 517
0402 Kongsvinger20172 1561 97018538 57635 2613 315
0426 Våler20171 8221 2405826 7624 6022 160
0425 Åsnes20171 4271 3359210 4259 752673
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Toppskatt. Antall personer med toppskatt - og toppskatt per person. 2015.
Region/Kommune 
År 
Personer med toppskatt 
Andel (%) *) (Descending)
Antall 
Toppskatt per person. Kroner 
0402 Kongsvinger201515,62 28322 000
0419 Sør-Odal201515,599618 600
0491 Glåmdal-region201513,76 02919 399
0418 Nord-Odal201512,954615 400
0425 Åsnes201512,277618 000
0423 Grue201511,948819 500
0420 Eidskog201511,358118 000
0426 Våler201511,235916 300
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss