Statistikk for dette fylket finnes ikke
Inntekt og Formue  
Kommuner i valgt region er sammenliknet etter statistikk og nøkkeltall om inntekt og formue, gjeld og skatt. 
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå  
Statistikken omfatter personer 17 år og eldre.
Sortering etter andre kolonner - klikk på kolonneoverskriften
Andre statistikkområder finnes fra lenken i toppen. 
Flere moduler om Inntekt og Formue på www.kommuneprofilen.no  
 

  Hovedposter - oversikt

 
Gjennomsnittlig inntekt, formue, gjeld og skatt per innbygger*). 2021.
Region/Kommune 
År 
Per innbygger*). Gjennomsnitt (kroner): 
Brutto inntekt (Descending)
Formue 
Gjeld 
Skatt 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Personer 17 år og eldre - gjelder alle tabeller
 
 
Median inntekt, formue, gjeld og skatt per innbygger. 2021.
Region/Kommune 
År 
Per innbygger*). Median. (kroner): 
Brutto inntekt (Descending)
Formue 
Gjeld 
Skatt 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

  Inntekt - kvinner og menn

 
Gjennomsnittlig bruttoinntekt for kvinner og menn. 2021.
Region/Kommune 
År 
Bruttoinntekt Gjennomsnitt. Kr. 
Endring Kroner 
Endring Prosent 
Menn (Descending)
Kvinner 
Menn 
Kvinner 
Menn 
Kvinner 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Inntektsforskjeller mellom kvinner og menn. 2021.
Region/Kommune 
År 
Kvinners inntekt i prosent av menns inntekt (Descending)
Inntektsforskjell mellom menn og kvinner*). Kroner 
Bruttoinntekt Gjennomsnitt. Kr. 
Menn 
Kvinner 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Andel personer etter inntektsintervall (bruttoinntekt).  2021. Prosent
Region/Kommune 
År 
Personer i alt 
Andel personer etter inntektsintervaller (prosent): 
500+ (Descending)
400-499 
300-399 
200-299 
100-199 
0-99 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

  Formue og Gjeld

 
Formue - gjennomsnitt og median i valgt region. 2021.
Region/Kommune 
År (Ascending)
Formue 
Gjennomsnittlig formue minus median formue. Kr 
Gjennomsnittlig formue i prosent av median formue 
Gjennomsnitt 
Median 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Gjennomsnittlig gjeld i forhold til bruttoinntekt og bruttoformue i valgt region. 2021.
Region/Kommune 
År 
Gjennomsnittlig: 
Gjeld som andel av*): 
Inntekt 
Formue 
Gjeld 
Inntekt (Descending)
Formue 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Median gjeld i forhold til brutto inntekt og brutto formue i valgt region. 2021.
Region/Kommune 
År 
Median: 
Gjeld som andel av*): 
Inntekt 
Formue 
Gjeld 
Inntekt (Descending)
Formue 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

  Skatt

 
Utliknet skatt og skatteprosent i valgte regioner. 2021.
Region/Kommune 
År 
Gjennomsnitt 
Median 
Prosent skatt*) (Descending)
Skatt. Kroner 
Prosent Skatt*) 
Skatt. Kroner 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Samlet utliknet skatt i prosent av bruttoinntekt
 
 
Formueskatt. Antall personer med formueskatt - og formueskatt per person. 2021.
Region/Kommune 
År 
Personer med formueskatt 
Formueskatt per person 
Andel (%) (Descending)
Antall 
Kroner 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Eiendomsskatt etter type eiendom. 2021
Region/Kommune 
År 
Per innbygger: (kroner) 
Utliknet eiendomsskatt i alt (1000 kr) 
Ialt (Descending)
Bolig - fritids eiendom 
Annen eiendom 
I alt 
Bolig - Fritids eiendom 
Annen eiendom 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss