Statistikk for denne kommunen finnes ikke
Innvandrerbefolkningen  
Statistikk og nøkkeltall om innvandrerbefolkningen.
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå.
Velg andre statistikkområder fra topplenken.
Mer statistikk om Innvandring og Innvandrerbefolkningen på www.kommuneprofilen.no  
 

  Innvandrerbefolkningen - Antall og andel

 
Befolkning etter etnisk bakgrunn. Antall og andel. Valgt region
Region/Kommune 
År (Descending)
Innbyggere etter bakgrunn 
Andel av befolkningen. Prosent 
I alt 
Innvandrere 
Etnisk norske 
Innvandrere 
Etnisk norske 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Innvandrere etter bakgrunn. Andel av befolkningen. Prosent
The chart showing Vestlige series, Ikke vestlige series, I alt series.
 
Befolkning fordelt på landbakgrunn. Prosent
The chart showing Norske series, Vestlige series, Ikke vestlige series.
 
 
Innvandrere etter landbakgrunn. Antall
Region/Kommune 
År (Descending)
Innvandrere etter bakgrunn. Antall 
I alt 
Europa 
Nord-Amerika 
Oseania 
Asia 
Afrika 
Sør-Amerika 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Antall innvandrere etter landbakgrunn
The chart showing Europa series, Asia series, Afrika series, Nord-Amerika series, Sør-Amerika series.
  Andel innvandrere etter landbakgrunn. Prosent
The chart showing Europa series, Asia series, Afrika series, Nord-Amerika series, Sør-Amerika series.
 
 
Innvandrere etter landbakgrunn - enkeltland. Antall og andel. 2019. Valgt region
Region/Kommune 
Land 
Innvandrere etter land. Antall og andel 
Antall innvandrere fra (Descending)
Andel av alle innvandrere (%) 
Andel av befolkningen (%) 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Antall innvandrere etter land i valgt region. 2023
The chart showing Series 1 series.
  Innvandrere etter land som andel av samlet befolkning i valgt region. 2023
The chart showing Series 1 series.
 
 
 

  Innvandring og innvandringens betydning

 
Antall innbyggere, endring og andel for ulike befolkningsgrupper - for valgt region.  Fra 2000 til 2023
Kommune 
Befolkningsgruppe (Ascending)
Antall Innbyggere 
Endring fra 2000 til 2023 
Andel (%) 
2000 
2023 
Antall 
Prosent 
2000 
2023 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Endring i antall innbyggere i ulike befolkningsgrupper fra 2000 til 2023 for valgt region
The chart showing Fødte series.
  Befolkningsendring fra 2000 til 2023 for valgt region. Fødte, innflytting og innvandring
The chart showing Fødte series, Innflytting series, Innvandring series.
 
 
Innvandring og utvandring fra/til utlandet. 2005-2023*)
Region Navn 
År (Descending)
Inn- og Utvandring 
Inn vand ring 
Ut vand ring 
Inn vand ring over skudd 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Utgang 2.kvartal 2023
  Innvandring og utvandring 2005-2022. Valgt region
The chart showing Innvandring series, Utvandring series.
 
 
 

  Innvandring og befolkningsframskrivninger 2020-2050

 
Befolkningsutvikling 2000-2050. Alternative framskrivninger. Valgt region
Region/Kommune 
År (Ascending)
Alternative framskrivninger 2025-2050 
Normal alternativet (MMMM) 
Ingen netto innvandring (MMM0) 
Høy netto innvandrng (MMMH) 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
MMMM= Normalalternativet. MMM0 = Ingen netto innvandring. MMMH = Høy netto innvandring. (se Datagrunnlag)
 
 
Befolkning 2000-2050. Alternative framskrivninger
The chart showing Normal series, Ingen innvandring series, Høy innvandring series.
  Befolkningsvekst som følge av innvandring*). 2025-2050
The chart showing Series 1 series.
*) Normalalternativet. (MMMM)
 
 
 

  Innvandrere og arbeidsmarkedet

 
Sysselsatte etter etnisk bakgrunn. Antall og andel. Valgt region
Region/Kommune 
År (Descending)
Antall sysselsatte innvandrere og etnisk norske 
Andel sysselsatte innvandrere og etnisk norske Prosent 
Innvandrere i alt 
Vestlige innvandrere 
Ikke-vestlige innvandrere 
Etnisk norske 
Innvandrere i alt 
Vestlige innvandrere 
Ikke vestlige innvandrere 
Etnisk norske 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Antall sysselsatte innvandrere i alt. Valgt region
The chart showing Innvandrere series.
  Antall sysselsatte innvandrere etter landbakgrunn. Valgt region
The chart showing Ikke-vestlige series, Vestlige series.
 
 
Yrkesdeltakelse. Sysselsatte per 100 innbyggere 15-74 år, etter etnisk bakgrunn. Valgt region
Region/Kommune 
År (Descending)
Sysselesatte per 100 innbyggere 15-74 år 
I alt 
Etnisk norske 
Innvandrere i alt 
Vestlige innvandrere 
Ikke vestlige innvandrere 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Yrkesdeltakelse. Andel sysselsatte. 15-74. år. Innvandrere og etnisk norske. Valgt region
The chart showing Ikke-vestlige series, Vestlige series, Etnisk norske series.
 
 
 
Arbeidsledighet blant innvandrere. Antall og andel.  Kvartaler. Valgt region
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Andel arbeidsledige. Innvandrere og etnisk norske. Valgt region. Prosent. 4. kvartal
  Andel arbeidsledige etter landbakgrunn. Valgt region. Prosent. 4. kvartal
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss