0491 Glåmdal
InnvandrerBefolkningen    
Kommuner i valgt region er sammenliknet etter statistikk og nøkkeltall om innvandrerbefolkningen. 
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå  
Sortering etter andre kolonner - klikk på kolonneoverskriften
Andre statistikkområder finnes fra lenken i toppen. 
Flere moduler om Befolkning på www.kommuneprofilen.no  
 

  InnvandrerBefolkningen - Antall og andel

 
Innvandrere i alt og etter landbakgrunn. Antall og andel. 2019
Region/Kommune 
Andel innvandrere i befolkningen. Prosent 
Innvandrere etter bakgrunn. Antall 
I alt (Descending)
Vestlige 
Ikke vestlige 
I alt 
Vestlige 
Ikke vestlige 
0402 Kongsvinger13,66,47,22 4311 1421 289
0491 Glåmdal-region9,95,54,45 1962 8902 306
0423 Grue9,15,33,8423248175
0419 Sør-Odal9,05,53,5707435272
0420 Eidskog8,85,43,3535333202
0426 Våler8,26,41,830223666
0425 Åsnes7,44,52,9535327208
0418 Nord-Odal5,23,41,926316994
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Innvandrere etter landbakgrunn. Antall. 2019
Region/Kommune 
Innvandrere etter bakgrunn. Antall 
I alt (Descending)
Europa 
Nord-Amerika 
Oseania 
Asia 
Afrika 
Sør-Amerika 
0491 Glåmdal-region5 1962 8563131 591580135
0402 Kongsvinger2 4311 13210092228483
0419 Sør-Odal707426901629317
0425 Åsnes53532430138637
0420 Eidskog53532733141556
0423 Grue42324530112558
0426 Våler3022360045156
0418 Nord-Odal2631663071158
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Antall innvandrere, endring og andel - for valgt region. 2000 og 2019.
Kommune 
Antall innvandrere 
Endring fra 2000 til 2019 
Andel. Prosent *) 
2000 
2019 
Antall (Descending)
Prosent 
2000 
2019 
0491 Glåmdal-region1 9665 1963 230164,33,79,9
0402 Kongsvinger1 0612 4311 370129,16,113,6
0419 Sør-Odal105707602573,31,49,0
0420 Eidskog196535339173,03,18,8
0425 Åsnes250535285114,03,17,4
0426 Våler80302222277,52,08,2
0423 Grue21242321199,53,99,1
0418 Nord-Odal62263201324,21,25,2
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Innvandrere i alt som andel av samlet befolkning
 
 
 

  Innvandring og utvandring

 
Innvandring og utvandring i 2018
Kommune/Region 
Inn- og Utvandring i året 2018 
Innbyggere ialt 2019 
Innvandrings overskudd (Descending)
Innvandring 
Utvandring 
0491 Glåmdal-region13129416352 405
0402 Kongsvinger321067417 823
0419 Sør-Odal2946177 879
0425 Åsnes2039197 214
0420 Eidskog1837196 114
0426 Våler1630143 705
0423 Grue1226144 646
0418 Nord-Odal41065 024
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Samlet Innvandring og utvandring i årene 2000-2018*). Antall personer. 
Region 
Samlet for årene 2000-2018. Antall personer 
Innbyggere ialt 2019 
Innvandrings overskudd (Descending)
Innvandring 
Utvandring 
0491 Glåmdal-region3 8677 2073 34052 405
0402 Kongsvinger1 4672 8831 41617 823
0425 Åsnes9461 2993537 214
0423 Grue4727592874 646
0419 Sør-Odal3646643007 879
0426 Våler2424371953 705
0420 Eidskog2068146086 114
0418 Nord-Odal1703511815 024
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Tabellen viser samlet innvandring og utvandring og innvandringsoverskudd i løpet av årene 2000 t.o.m. 2018
 
 
 

  Befolkningsframskrivninger - og innvandring

 
Befolkningsframskrivninger. Innbyggere i 2040 - og vekst som følge av innvandring fra 2015 til 2040. Ulike framskrivingsalternativer.
Region/Kommune 
Antall Innbyggere i 2040 
Vekst som følge av innvandring fra 2015 til 2040 
Ingen netto innvandring (MMM0) 
Normal alternativet (MMMM) 
Høy netto innvandring (MMMH) 
Normal alternativet (MMMM) (Descending)
Høy netto innvandring (MMMH) 
0491 Glåmdal-region51 74255 65557 5333 9135 791
0402 Kongsvinger18 69620 18720 9011 4912 205
0419 Sør-Odal8 3438 9889 299645956
0425 Åsnes6 8577 3577 608500751
0420 Eidskog5 6446 0426 234398590
0418 Nord-Odal5 1185 4985 683380565
0423 Grue4 1204 3994 531279411
0426 Våler2 9643 1843 277220313
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
MMMM= Normalalternativet. MMM0 = Ingen netto innvandring. MMMH = Høy netto innvandring. (se Datagrunnlag)
 
 
Befolkningsframskrivninger. Innbyggere i 2030 - og vekst som følge av innvandring fra 2015 til 2030. Ulike framskrivingsalternativer.
Region/Kommune 
Antall Innbyggere i 2030 
Vekst som følge av innvandring fra 2015 til 2030 
Ingen netto innvandring (MMM0) 
Normal alternativet (MMMM) 
Høy netto innvandring (MMMH) 
Normal alternativet (MMMM) (Descending)
Høy netto innvandring (MMMH) 
0491 Glåmdal-region52 21554 11454 7971 8992 582
0402 Kongsvinger18 35819 06219 304704946
0419 Sør-Odal8 1518 4558 566304415
0425 Åsnes7 0457 2917 378246333
0420 Eidskog5 8746 0776 147203273
0418 Nord-Odal5 0895 2785 345189256
0423 Grue4 3984 5374 594139196
0426 Våler3 3003 4143 463114163
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
MMMM= Normalalternativet. MMM0 = Ingen netto innvandring. MMMH = Høy innvandring. (se Datagrunnlag)
 
 
 

  Innvandrere og arbeidsmarked

 
Arbeidsledige etter etnisk bakgrunn. Antall og andel. Valgte regioner. 3. kvartal 2019.
Region/Kommune 
Andel arbeidsledige innvandrere og etnisk norske Prosent 
Antall arbeidsledige innvandrere og etnisk norske 
Innvandrere i alt (Descending)
Vestlige innvandrere 
Ikke vestlige innvandrere 
Etnisk norske 
Innvandrere i alt 
Vestlige innvandrere 
Ikke-vestlige innvandrere 
Etnisk norske 
0426 Våler11,19,615,11,91610629
0425 Åsnes7,86,69,21,81991054
0423 Grue7,15,69,91,8147733
0420 Eidskog6,53,112,42,61651164
0491 Glåmdal-region5,84,67,41,91385677408
0402 Kongsvinger5,64,36,62,0592039138
0418 Nord-Odal3,60,00,01,350028
0419 Sør-Odal2,52,32,91,795462
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Sysselsatte etter etnisk bakgrunn. Antall og andel. Valgte regioner. 2018.
Region/Kommune 
Andel sysselsatte innvandrere og etnisk norske Prosent*) 
Antall sysselsatte innvandrere og etnisk norske 
Innvandrere i alt (Descending)
Vestlige innvandrere 
Ikke vestlige innvandrere 
Etnisk norske 
Innvandrere i alt 
Vestlige innvandrere 
Ikke-vestlige innvandrere 
Etnisk norske 
0402 Kongsvinger12,205,546,6687,809664395276 952
0491 Glåmdal-region9,075,133,9490,932 1731 22894521 783
0423 Grue8,555,383,1791,45178112661 905
0419 Sør-Odal8,355,223,1391,653232021213 547
0420 Eidskog7,965,352,6292,04219147722 531
0426 Våler7,675,981,6992,33132103291 589
0425 Åsnes6,994,152,8593,01231137943 072
0418 Nord-Odal5,373,811,5694,6312488362 187
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Yrkesdeltakelse. Sysselsatte per 100 innbyggere 15-74 år, etter etnisk bakgrunn. 2018.
Region/Kommune 
Sysselesatte per 100 innbyggere 15-74 år 
I alt 
Innvandrere i alt (Descending)
Vestlige innvandrere 
Ikke vestlige innvandrere 
Etnisk norske 
0419 Sør-Odal63,661,266,753,863,8
0418 Nord-Odal60,858,863,849,361,0
0425 Åsnes61,156,160,151,161,5
0423 Grue58,555,861,548,258,8
0426 Våler61,155,059,243,961,6
0402 Kongsvinger58,654,965,748,259,2
0420 Eidskog58,851,358,840,759,5
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss