Statistikk for dette fylket finnes ikke
InnvandrerBefolkningen    
Kommuner i valgt region er sammenliknet etter statistikk og nøkkeltall om innvandrerbefolkningen. 
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå  
Sortering etter andre kolonner - klikk på kolonneoverskriften
Andre statistikkområder finnes fra lenken i toppen. 
Flere moduler om Befolkning på www.kommuneprofilen.no  
 

  InnvandrerBefolkningen - Antall og andel

 
Innvandrere i alt og etter landbakgrunn. Antall og andel. 2023
Region/Kommune 
År 
Andel innvandrere i befolkningen. Prosent 
Innvandrere etter bakgrunn. Antall 
I alt (Descending)
Vestlige 
Ikke vestlige 
I alt 
Vestlige 
Ikke vestlige 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Innvandrere etter landbakgrunn. Antall. 2023
Region/Kommune 
År 
Innvandrere etter bakgrunn. Antall 
I alt (Descending)
Europa 
Nord-Amerika 
Oseania 
Asia 
Afrika 
Sør-Amerika 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Antall innvandrere, endring og andel - for valgt region. 2000 og 2023.
Kommune 
Antall innvandrere 
Endring fra 2000 til 2023 
Andel. Prosent *) 
2000 
2023 
Antall (Descending)
Prosent 
2000 
2023 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Innvandrere i alt som andel av samlet befolkning
 
 
 

  Innvandring og utvandring

 
Innvandring og utvandring i 2022
Kommune/Region 
År 
Inn- og Utvandring i året 2022 
Innbyggere ialt 2023 
Innvandrings overskudd (Descending)
Innvandring 
Utvandring 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Samlet Innvandring og utvandring i årene 2000-2022*). Antall personer. 
Region 
Samlet for årene 2000-2022. Antall personer 
Innbyggere ialt 2023 
Innvandrings overskudd (Descending)
Innvandring 
Utvandring 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Tabellen viser samlet innvandring og utvandring og innvandringsoverskudd i løpet av årene 2000 t.o.m. 2022
 
 
 

  Befolkningsframskrivninger - og innvandring

 
Befolkningsframskrivninger. Innbyggere i 2050 - og vekst som følge av innvandring fra 2020 til 2050. Ulike framskrivingsalternativer.
Region/Kommune 
År 
Antall Innbyggere i 2050 
Vekst som følge av innvandring fra 2020 til 2050 
Ingen netto innvandring (MMM0) 
Normal alternativet (MMMM) 
Høy netto innvandring (MMMH) 
Normal alternativet (MMMM) (Descending)
Høy netto innvandring (MMMH) 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
MMMM= Normalalternativet. MMM0 = Ingen netto innvandring. MMMH = Høy netto innvandring. (se Datagrunnlag)
 
 
Befolkningsframskrivninger. Innbyggere i 2040 - og vekst som følge av innvandring fra 2020 til 2040. Ulike framskrivingsalternativer.
Region/Kommune 
År 
Antall Innbyggere i 2040 
Vekst som følge av innvandring fra 2020 til 2040 
Ingen netto innvandring (MMM0) 
Normal alternativet (MMMM) 
Høy netto innvandring (MMMH) 
Normal alternativet (MMMM) (Descending)
Høy netto innvandring (MMMH) 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
MMMM= Normalalternativet. MMM0 = Ingen netto innvandring. MMMH = Høy innvandring. (se Datagrunnlag)
 
 
 

  Innvandrere og arbeidsmarked

 

 
Sysselsatte etter etnisk bakgrunn. Antall og andel. Valgte regioner. 2022.
Region/Kommune 
År 
Andel sysselsatte innvandrere og etnisk norske Prosent*) 
Antall sysselsatte innvandrere og etnisk norske 
Innvandrere i alt (Descending)
Vestlige inn vandrere 
Ikke vestlige inn vandrere 
Etnisk norske 
Inn vandrere i alt 
Vestlige inn vandrere 
Ikke-vestlige inn vandrere 
Etnisk norske 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Yrkesdeltakelse. Sysselsatte per 100 innbyggere 15-74 år, etter etnisk bakgrunn. 2022.
Region/Kommune 
År 
Sysselesatte per 100 innbyggere 15-74 år 
I alt 
Innvandrere i alt (Descending)
Vestlige innvandrere 
Ikke vestlige innvandrere 
Etnisk norske 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss