0402 Kongsvinger
Kommunal Økonomi  
Statistikk og nøkkeltall om Kommunenes Økonomi. 
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå. - og bygger på konsernregnskapet.
Velg andre statistikkområder fra topplenken.
Mer statistikk om Kommunal Økonomi på www.kommuneprofilen.no  
 

  Kommunal Økonomi > Oversyn

 
Kommuneregnskap.*) Resultatposter. 2006-2017. Valgt egion. 1000 kr
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Driftsutgifter brutto. Valgt region. Mill.kr
The chart showing Series 1 series.
  Driftsinntekter brutto. Valgt region. Mill.kr
The chart showing Series 1 series.
 
 
Driftsresultat Brutto i valgt region. Mill.kr
The chart showing Series 1 series.
  Driftsresultat Netto i valgt region. Mill.kr
The chart showing Series 1 series.
 
 
Kommuneregnskap. Balanseposter. 2006-2017. Valgt egion. 1000 kr
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
Netto lånegjeld i valgt region. Mill.kr
The chart showing Series 1 series.
  Frie inntekter i valgt region. Mill.kr
The chart showing Series 1 series.
 
 
 

  Nøkkeltall

 
Kommuneregnskap. Nøkkeltall per innbygger. *) 2006-2017. Valgt region. Kroner
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
Driftsutgifter per innbygger i valgt region. 2006-2017. Kroner
The chart showing Series 1 series.
  Driftsresultat netto per innbygger i valgt region. 2006-2017. Kroner
The chart showing Series 1 series.
 
 
Lånegjeld netto per innbygger i valgt region. 2006-2017. Kroner
The chart showing Series 1 series.
  Frie inntekter per innbygger i valgt region. 2006-2017. Kroner
The chart showing Series 1 series.
 
 
Kommuneregnskap. Regnskapmessige nøkkeltall. *) 2006-2017. Valgt region. Prosent
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Lånegjeld netto per innbygger i valgt region. 2006-2017. Kroner
The chart showing Series 1 series.
  Frie inntekter per innbygger i valgt region. 2006-2017. Kroner
The chart showing Series 1 series.
 
 
 

  Inntekter etter type

 
Region/Kommune 
År (Ascending)
Inntekter i alt 
Inntekt etter hovedtype (1000 kroner): 
Andel inntekt etter hovedtype (Prosent) 
Tilskudd i alt 
Skatt i alt 
Bruker betaling Salg 
Tilskudd i alt 
Skatt i alt 
Bruker betaling Salg 
Kongsvinger2006740 344347 990301 76090 59447,341,012,3
Kongsvinger2007775 250381 635299 97893 63749,438,812,1
Kongsvinger2008820 246419 666312 37288 20851,238,110,8
Kongsvinger2009963 196466 240345 226151 73048,335,815,7
Kongsvinger20101 016 124488 106362 358165 66048,035,616,3
Kongsvinger20111 081 597571 767332 332177 49852,830,716,4
Kongsvinger20121 158 581618 454353 915186 21253,430,516,1
Kongsvinger20131 207 234646 147372 278188 80953,530,815,6
Kongsvinger20141 253 257675 203377 364200 69053,930,116,0
Kongsvinger20151 302 758688 080415 851198 82752,831,915,3
Kongsvinger20161 375 121713 267457 244204 61054,434,915,6
Kongsvinger20171 487 462772 059476 980238 42355,334,217,1
Kongsvinger20181 551 370772 059476 980302 33155,334,221,7
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Driftsinntekter etter type inntekt i valgt region. 2006-2017. Mill.kr
The chart showing Overføringer series, Skatteinntekt series, Brukerbetaling series.
  Andel driftsinntekter etter type inntekt i valgt region. 2006-2017. Prosent
The chart showing Overføringer series, Skatteinntekt series, Brukerbetaling series.
 
 
Drifsinntekter etter type. Detaljert oversikt.  2006-2017. Valgt egion. 1000 kroner og andel i prosent.
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

  Utgifter etter type

 
Kommuneregnskap. Brutto driftsutgifter etter tjenesteområde. *) 2006-2017. Valgt region. 1000 kroner
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Driftsutgifter brutto etter type i valgt region. 2006-2017. Mill. kr.
The chart showing Helse/Omsorg series, Grunnskole series, Barnehage series, Administrasjon series, Sosial series.
  Driftsutgifter prosentvis fordelt på type i valgt region. 2006-2017. Prosent
The chart showing Helse/Omsorg series, Grunnskole series, Barnehage series, Administrasjon series, Sosial series.
 
 
Kommuneregnskap. Brutto driftsutgifter prosentvis fordelt etter tjenesteområde. *) 2006-2017. Valgt region. Prosent
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Kommuneregnskap. Brutto driftsutgifter per innbygger etter tjenesteområde. *) 2006-2017. Valgt region. Kroner
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss