0596 Valdres
Utdanning  
Kommuner i valgt region er sammenliknet etter statistikk og nøkkeltall om utdanning. 
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå  
Sortering etter andre kolonner - klikk på kolonneoverskriften
Andre statistikkområder finnes fra lenken i toppen.
Flere moduler om Utdanning på www.kommuneprofilen.no  
 

  Utdanningsnivå

 
Andel innbyggere *) etter utdanningsnivå. 2017. Prosent
Region/Kommune 
Fylke Nr 
Andel etter utdanningsnivå. Prosent 
Personer i alt 
Høy ialt (Descending)
Høy kort 
Høy lang 
Videreg 
Grunn skole 
Uoppgitt 
Valdres0422,918,54,547,529,00,614 869
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Innbyggere 16 år og eldre
 
 
Antall innbyggere *) etter utdanningsnivå. 2017
Region/Kommune 
Fylke Nr 
Antall personer etter utdanningsnivå 
Personer i alt 
Høy ialt (Descending)
Høy kort 
Høy lang 
Videreg 
Grunn skole 
Uoppgitt 
Valdres043 4072 7456627 0654 3118614 869
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Innbyggere 16 år og eldre
 
 
 

  Grunnskole

 
Grunnskolepoeng. Gjennomsnitt for avsluttende elever. 2016.
Region/Kommune 
Fylke Nr 
Grunn skole poeng. Gjennom snitt (Descending)
Elever. Avsluttet grunn skole 
Valdres0441,7191
 
Elever med spesialundervisning. Antall og andel. 2016.
Region/Kommune 
Fylke Nr 
Elever med spesialundervisning 
Andel. (%) (Descending)
Antall 
Valdres047,6152
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss