Statistikk for denne kommunen finnes ikke
Kvartalsbarometer  > Arbeidsmarked > Status 2022/2023
Kvartalsbarometeret sammenstiller statistikk og nøkkeltall som viser utvikling i din kommune for inneværende år.
Kvartalsbarometeret oppdateres løpende etterhvert som ny statistikk foreligger
Datagrunnlag: Statistisk sentralbyrå og NAV. Lenker til kildener finnes under hver tabell 
Velg andre statistikkområder i kvartalsbarometeret fra lenkene nedenfor.  
 
 

      2. Arbeidsmarked

 
Tabell 2.1. Antall arbeidsforhold i offentlig og privat sektor. Valgt region. Kvartaler 2016-2022.
Region/Kommune 
År Kvartal (Descending)
Antall arbeidsforhold 
I alt 
Privat 
Offentlig i alt 
Stat 
Kommune 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Arbeidsforhold etter sektor. Antall. Valgt region. 4. kvartal. 2016-2022
The chart showing Offentlig series, Privat series.
  Arbeidsforhold. Endring fra 4. kvartal 2021 til 4. kvartal 2022
The chart showing I alt series, Privat series, Offentlig series.
 
 
2.2. Arbeidsforhold. Endring fra 4. kvartal 2021 til 4. kvartal 2022
Grand Total
Endring Antallkr 0,00
I alt0
Privat0
Offentlig i alt0
Kommune0
Stat0
 kr 0,00
Endring Prosentkr 0,00
I alt0,00
Privat0,00
Offentlig i alt0,00
Kommune0,00
Stat0,00
  Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  2.3. Lønnstakere. Endring fra 4. kvartal 2021 til 4. kvartal 2023 
Grand Total
Endring Antallkr 0,00
I alt0
Privat0
Offentlig i alt0
Kommune0
Stat0
 kr 0,00
Endring Prosentkr 0,00
I alt0,00
Privat0,00
Offentlig i alt0,00
Kommune0,00
Stat0,00
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 
Tabell 2.4. Antall helt arbeidsledige etter måned. 2016-2023. Valgt region
Grand Total
M010
M020
M030
M040
M050
M060
M070
M080
M090
M100
M110
M120
 Kilde: NAV  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
OBS: Tallene for Sandefjord og Tønsberg er påvirket av kommuneendringer i 2017. Tidligere års tall vil bli justert i hht nye kommunegrenser.
 
Tabellen viser antall helt arbeidsledige ifølge NAV - og andelen de utgjør av arbeidsstyrken.
 
 
Antall arbeidsledige. Måned. Valgt region
The chart.
  Andel arbeidsledige. Måned. Valgt region. Prosent
The chart.
 
 
Tabell 2.5. Andel helt arbeidsledige etter måned. 2016-2023. Valgt region. Prosent
Grand Total
M010,0
M020,0
M030,0
M040,0
M050,0
M060,0
M070,0
M080,0
M090,0
M100,0
M110,0
M120,0
 Kilde: NAV  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Tabell 2.7. Legemeldt sykefravær. Kvartaler. Sykefraværsprosent*) og antall sykedager. Valgt region. 2015-2022
Region/Kommune 
År (Ascending)
Sykefravær. Prosent 
Sykefravær. Antall dager 
K1 
K4 
K4 
K4 
K1 
K4 
K4 
K4 
No data to display
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Antall sykedager i prosent av antall arbeidsdager
 
Tabellen omfatter bare legemeldt sykefravær - ikke bruk av egenmeldinger
 
 
4. Kvartal. Legemeldt sykefravær. Prosent. Kvinner og menn. Valgt region. 2015-2022
The chart showing Kvinner series, Menn series, Begge kjønn series.
  4. Kvartal. Legemeldt sykefravær. Antall sykedager. Kvinner og menn. Valgt region. 2015-2022
The chart showing Kvinner series, Menn series, Begge kjønn series.
 
 
Tabell 2.8. Personer med uføretrygd - og andre ytelser. Antall og andel av innbyggere. Valgt region. 2018-2021
Region/Kommune 
År (Ascending)
Antall med pensjon trygd i alt 
Type pensjon/ytelse 
Andel av alle innbyggere (%) 
Uføre pensjon 
Arbeids avklaring 
Alders pensjon 
I alt 
Uføre pensjon 
Arbeids avklaring 
Alders pensjon 
No data to display
 Kilde: NAV  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Andel av alle innbyggere - uansett alder
 
 
Antall innbyggere med uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger. Valgt region.
The chart showing Igangsatt series.
  Andel med uføretrygd, arbeids-avklaring, alders-pensjon. Valgt region. Prosent
The chart showing Arbeidsavklaring series, Uføretrygd series, Alderspensjon series.
 
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss