Statistikk for denne kommunen finnes ikke
Kvartalsbarometer  > Bedrifter og Foretak > Status 2022/2023
Kvartalsbarometeret sammenstiller statistikk og nøkkeltall som viser utvikling i din kommune for inneværende år.
Kvartalsbarometeret oppdateres løpende etterhvert som ny statistikk foreligger
Datagrunnlag: Statistisk sentralbyrå og NAV. Lenker til kildener finnes under hver tabell 
Velg andre statistikkområder i kvartalsbarometeret fra lenkene nedenfor.  
 
 

   4. Bedrifter og foretak

 
Tabell 4.1. Nye foretak etter organisasjonsform. Antall. Kvartaler. 2015-2023. Valgt region.  
Region 
År Kvartal (Descending)
Nye foretak etter organisasjonsform 
Alt 
AS 
Enk 
NUF 
Ansv 
DA 
No data to display
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
AS = Aksjeselskap,   Enk = enkeltmannsforetak,   NUF = Norsk avdeing av utenlands selskap,   Ansv = Ansvarlig selskap,  BA = Selskap med begrenset ansvar
 
SSB publiserer statistikk om nyetablerte foretak hvert kvartal.
 
 
Antall nye foretak i alt. Valgt region. 2. kvartal
The chart showing Series 1 series.
  Antall nye foretak etter organisasjonsform. 2. kvartal
The chart showing AS series, Enk series.
 
 
Tabell 4.2. Konkurser etter organisasjonsform. Antall. Kvartaler. 2015-2023. Valgt region.  
Region 
År Kvartal (Descending)
Konkurser etter organisasjonsform 
Konkurser ialt 
AS 
Enk 
NUF 
Ansv 
BA 
No data to display
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
AS = Aksjeselskap,   Enk = enkeltmannsforetak,   NUF = Norsk avdeing av utenlands selskap,   Ansv = Ansvarlig selskap,  BA = Selskap med begrenset ansvar
 
SSB publiserer statistikk om konkurser hvert kvartal.

Statistikken omfatter både foretakskonkurser og personlige konkurser i enkeltpersonforetak
Husk at de fleste foretak nedlegges uten å gå konkurs
 
 
Konkurser etter organisasjonsform. Antall. 3. kvartal. 2015-2023
The chart showing AS series, Enk series, NUF series.
  Konkurser i alt. Valgt region. 3. kvartal. 2015-2023
The chart showing Series 1 series.
 
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss