0402 Kongsvinger
Kvartalsbarometer  > Bedrifter og Foretak > Status 2018/2019
Kvartalsbarometeret sammenstiller statistikk og nøkkeltall som viser utvikling i din kommune for inneværende år.
Kvartalsbarometeret oppdateres løpende etterhvert som ny statistikk foreligger
Datagrunnlag: Statistisk sentralbyrå og NAV. Lenker til kildener finnes under hver tabell 
Velg andre statistikkområder i kvartalsbarometeret fra lenkene nedenfor.  
 
 

   4. Bedrifter og foretak

 
Tabell 4.1. Nye foretak etter organisasjonsform. Antall. Kvartaler. 2012-2019. Valgt region.  
Region 
År Kvartal (Descending)
Nye foretak etter organisasjonsform 
Alt 
AS 
Enk 
NUF 
Ansv 
DA 
Kongsvinger2019_2461233001
Kongsvinger2019_1421724001
Kongsvinger2018_4351519100
Kongsvinger2018_3371620000
Kongsvinger2018_2431329001
Kongsvinger2018_1431428001
Kongsvinger2017_4371225000
Kongsvinger2017_3401323102
Kongsvinger2017_2422020100
Kongsvinger2017_1511830001
Kongsvinger2016_4291216000
Kongsvinger2016_3402018200
Kongsvinger2016_2481928100
Kongsvinger2016_1471727102
Kongsvinger2015_4331319001
Kongsvinger2015_3401425001
Kongsvinger2015_2451925001
Kongsvinger2015_1481726401
Kongsvinger2014_4441320920
Kongsvinger2014_3401024501
Kongsvinger2014_2421518900
Kongsvinger2014_16024221202
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
AS = Aksjeselskap,   Enk = enkeltmannsforetak,   NUF = Norsk avdeing av utenlands selskap,   Ansv = Ansvarlig selskap,  BA = Selskap med begrenset ansvar
 
SSB publiserer statistikk om nyetablerte foretak hvert kvartal.
 
 
Antall nye foretak i alt. Valgt region. 2. kvartal
The chart showing Series 1 series.
  Antall nye foretak etter organisasjonsform. 2. kvartal
The chart showing AS series, Enk series.
 
 
Tabell 4.2. Konkurser etter organisasjonsform. Antall. Kvartaler. 2014-2019. Valgt region.  
Region 
År Kvartal (Descending)
Konkurser etter organisasjonsform 
Konkurser ialt 
AS 
Enk 
NUF 
Ansv 
BA 
Kongsvinger2019_2330000
Kongsvinger2019_1210000
Kongsvinger2018_4861000
Kongsvinger2018_3440000
Kongsvinger2018_2321000
Kongsvinger2018_1412000
Kongsvinger2017_4412000
Kongsvinger2017_3220000
Kongsvinger2017_2843000
Kongsvinger2017_1330000
Kongsvinger2016_4220000
Kongsvinger2016_3650000
Kongsvinger2016_2210100
Kongsvinger2016_1110000
Kongsvinger2015_4550000
Kongsvinger2015_3330000
Kongsvinger2015_2211000
Kongsvinger2015_1321000
Kongsvinger2014_4320100
Kongsvinger2014_3110000
Kongsvinger2014_2303000
Kongsvinger2014_1852100
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
AS = Aksjeselskap,   Enk = enkeltmannsforetak,   NUF = Norsk avdeing av utenlands selskap,   Ansv = Ansvarlig selskap,  BA = Selskap med begrenset ansvar
 
SSB publiserer statistikk om konkurser hvert kvartal.

Statistikken omfatter både foretakskonkurser og personlige konkurser i enkeltpersonforetak
Husk at de fleste foretak nedlegges uten å gå konkurs
 
 
Konkurser etter organisasjonsform. Antall. 2. kvartal. 2014-2019
The chart showing AS series, Enk series, NUF series.
  Konkurser i alt. Valgt region. 2. kvartal. 2014-2019
The chart showing Series 1 series.
 
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss