0402 Kongsvinger
Kvartalsbarometer  > Befolkning > Status 2018/2019
Kvartalsbarometeret sammenstiller statistikk og nøkkeltall som viser utvikling i din kommune for inneværende år.
Kvartalsbarometeret oppdateres løpende etterhvert som ny statistikk foreligger
Datagrunnlag: Statistisk sentralbyrå. Lenker til kildener finnes under hver tabell 
Velg andre statistikkområder i kvartalsbarometeret fra lenkene nedenfor.
 
 

   1. Befolkning

 
Tabell 1.1. Befolkning og befolkningsendringer. 2005 - 4. kvartal 2019. Valgt region
Region Navn 
År (Ascending)
Innbyggere ved årets inngang 
Endringer gjennom året 
Samlet tilvekst gjennom året 
Innbyggere ved årets utgang 
Fødsels-overskudd 
Innflytt-overskudd 
Innvandr. over-skudd 
Antall 
Prosent 
Kongsvinger200517 279-22-9556-55-0,3217 224
Kongsvinger200617 224-71176120,0717 236
Kongsvinger200717 236-12161181250,7317 361
Kongsvinger200817 361-30-9492-35-0,2017 326
Kongsvinger200917 326-62-9125510,2917 377
Kongsvinger201017 377-514168590,3417 436
Kongsvinger201117 436-41-2130860,4917 522
Kongsvinger201217 522-3863851160,6617 638
Kongsvinger201317 638-11901121871,0617 825
Kongsvinger201417 825-52-13120560,3117 881
Kongsvinger201517 881-26-7249-46-0,2617 835
Kongsvinger201617 835-77-6104220,1217 857
Kongsvinger201717 857-4417103770,4317 934
Kongsvinger201817 934-82-6232-111-0,6217 823
Kongsvinger2019_417 823-64234260,0317 829
  Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
Tabellen viser antall innbyggere og befolkningsendringer fra 2005 til utgangen av 4. kvartal 2019.
 
 
Antall innbyggere 2005-2019*).  Valgt region
The chart showing Series 1 series.
  Fødte og døde hittil i år. Valgt region
The chart showing Fødte series, Døde series.
 
 
Innflytting og utflytting hittil i år. Valgt region
The chart showing Innflytting series, Utflytting series.
  Innvandring og utvandring hittil i år.Valgt region
The chart showing Innvandring series, Utvandring series.
 
 
Tabell 1.2. Befolkningendringer Kvartaler 2014-2019. Valgt region
Region Navn 
Kvar tal (Descending)
Innbyggere ved kvartalets inngang 
Endringer gjennom kvartalet 
Samlet tilvekst gjennom kvartalet 
Innbyggere ved kvartalets utgang 
Fødsels-overskudd 
Innflytt-overskudd 
Innvandr. over-skudd 
Antall 
Prosent 
Kongsvinger2019_417 839-2308-10-0,0617 829
Kongsvinger2019_317 841-1035-2-0,0117 839
Kongsvinger2019_217 821-2166200,1117 841
Kongsvinger2019_117 823-30519-6-0,0317 817
Kongsvinger2018_417 880-32-347-57-0,3217 823
Kongsvinger2018_317 886-86-4-6-0,0317 880
Kongsvinger2018_217 878-9-133080,0417 886
Kongsvinger2018_117 934-34-21-1-56-0,3117 878
Kongsvinger2017_417 925-1817890,0517 934
Kongsvinger2017_317 903-2-428220,1217 925
Kongsvinger2017_217 841-103735620,3517 903
Kongsvinger2017_117 857-14-3331-16-0,0917 841
Kongsvinger2016_417 850-1502270,0417 857
Kongsvinger2016_317 821-202623290,1617 850
Kongsvinger2016_217 784-181342370,2117 821
Kongsvinger2016_117 835-24-4417-51-0,2917 784
Kongsvinger2015_417 829-5-71560,0317 835
Kongsvinger2015_317 8044813250,1417 829
Kongsvinger2015_217 857-13-499-53-0,3017 804
Kongsvinger2015_117 881-12-2412-24-0,1317 857
Kongsvinger2014_417 842-193423390,2217 881
Kongsvinger2014_317 8274-213150,0817 842
Kongsvinger2014_217 906-37-5816-79-0,4417 827
Kongsvinger2014_117 825-11369810,4517 906
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
Tabellen viser antall innbyggere og befolkningsendringer på kvartalsbasis til og med  4. kvartal 2019.
 
 
Folketilvekst i kvartalet. 4.kvartal 2014-2019. Valgt region
The chart showing Series 1 series.
  Antall innbyggere ved utgangen av 4.kvartal 2014-2019. Valgt region
The chart showing Series 1 series.
 
 
Tabell 1.3. Fødte og døde. Kvartaler 2014-2019. Valgt region
Region Navn 
Kvar tal (Descending)
Fødsel og død 
Fødte 
Døde 
Fødsels overs kudd 
Kongsvinger2019_42952-23
Kongsvinger2019_32939-10
Kongsvinger2019_23537-2
Kongsvinger2019_13262-30
Kongsvinger2018_42759-32
Kongsvinger2018_33644-8
Kongsvinger2018_22534-9
Kongsvinger2018_12963-34
Kongsvinger2017_42644-18
Kongsvinger2017_33537-2
Kongsvinger2017_23444-10
Kongsvinger2017_13549-14
Kongsvinger2016_42843-15
Kongsvinger2016_33151-20
Kongsvinger2016_23250-18
Kongsvinger2016_14165-24
Kongsvinger2015_44045-5
Kongsvinger2015_342384
Kongsvinger2015_22942-13
Kongsvinger2015_14052-12
Kongsvinger2014_43150-19
Kongsvinger2014_343394
Kongsvinger2014_22562-37
Kongsvinger2014_14344-1
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Fødte og døde. 4.kvartal 2014-2019. Valgt region
The chart showing Fødte series, Døde series.
 
 
Tabell 1.4. Innvandring og utvandring fra/til utlandet. Kvartaler 2014-2019. Valgt region
Region Navn 
Kvar tal (Descending)
Inn- og Utvandring 
Inn vand ring 
Ut vand ring 
Inn vand ring over skudd 
Kongsvinger2019_421138
Kongsvinger2019_320155
Kongsvinger2019_222166
Kongsvinger2019_1371819
Kongsvinger2018_430237
Kongsvinger2018_31721-4
Kongsvinger2018_237730
Kongsvinger2018_12223-1
Kongsvinger2017_435278
Kongsvinger2017_3532528
Kongsvinger2017_2451035
Kongsvinger2017_1602931
Kongsvinger2016_4371522
Kongsvinger2016_3533023
Kongsvinger2016_2581642
Kongsvinger2016_1392217
Kongsvinger2015_4301515
Kongsvinger2015_3544113
Kongsvinger2015_225169
Kongsvinger2015_1402812
Kongsvinger2014_4442123
Kongsvinger2014_3321913
Kongsvinger2014_2311516
Kongsvinger2014_1801169
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Innvandring og utvandring. 4.kvartal 2014-2019. Valgt region
The chart showing Innvandring series, Utvandring series.
 
 
Tabell 1.5. Innflytting og utflytting innenlands. Kvartaler 2014-2019. Valgt region
Region Navn 
Kvar tal (Descending)
Innenlands flytting 
Inn-flytting 
Ut-flytting 
Innflytt over skudd 
Kongsvinger2019_41651650
Kongsvinger2019_32742713
Kongsvinger2019_219918316
Kongsvinger2019_11721675
Kongsvinger2018_4171205-34
Kongsvinger2018_32692636
Kongsvinger2018_2190203-13
Kongsvinger2018_1141162-21
Kongsvinger2017_421019317
Kongsvinger2017_3313317-4
Kongsvinger2017_221818137
Kongsvinger2017_1165198-33
Kongsvinger2016_41981980
Kongsvinger2016_330227626
Kongsvinger2016_225524213
Kongsvinger2016_1129173-44
Kongsvinger2015_4192199-7
Kongsvinger2015_33183108
Kongsvinger2015_2174223-49
Kongsvinger2015_1157181-24
Kongsvinger2014_420717334
Kongsvinger2014_3300302-2
Kongsvinger2014_2161219-58
Kongsvinger2014_117916613
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Innflytting og utflytting innenlands. 4.kvartal 2014-2019. Valgt region
The chart showing Innflytting series, Utflytting series.
 
 
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss