Statistikk for denne kommunen finnes ikke
Kvartalsbarometer  > Befolkning > Status 2022/2023
Kvartalsbarometeret sammenstiller statistikk og nøkkeltall som viser utvikling i din kommune for inneværende år.
Kvartalsbarometeret oppdateres løpende etterhvert som ny statistikk foreligger
Datagrunnlag: Statistisk sentralbyrå. Lenker til kildener finnes under hver tabell 
Velg andre statistikkområder i kvartalsbarometeret fra lenkene nedenfor.
 
 

   1. Befolkning

 
Tabell 1.1. Befolkning og befolkningsendringer. 2005 - 3. kvartal 2023. Valgt region
Region Navn 
År (Ascending)
Innbyggere ved årets inngang 
Endringer gjennom året 
Samlet tilvekst gjennom året 
Innbyggere ved årets utgang 
Fødsels-overskudd 
Innflytt-overskudd 
Innvandr. over-skudd 
Antall 
Prosent 
No data to display
  Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
Tabellen viser antall innbyggere og befolkningsendringer fra 2005 til utgangen av 3. kvartal 2023.
 
 
Antall innbyggere 2005-2023*).  Valgt region
The chart showing Series 1 series.
  Fødte og døde hittil i år. Valgt region
The chart showing Fødte series, Døde series.
 
 
Innflytting og utflytting hittil i år. Valgt region
The chart showing Innflytting series, Utflytting series.
  Innvandring og utvandring hittil i år.Valgt region
The chart showing Innvandring series, Utvandring series.
 
 
Tabell 1.2. Befolkningendringer Kvartaler 2014-2023. Valgt region
Region Navn 
Kvar tal (Descending)
Innbyggere ved kvartalets inngang 
Endringer gjennom kvartalet 
Samlet tilvekst gjennom kvartalet 
Innbyggere ved kvartalets utgang 
Fødsels-overskudd 
Innflytt-overskudd 
Innvandr. over-skudd 
Antall 
Prosent 
No data to display
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
Tabellen viser antall innbyggere og befolkningsendringer på kvartalsbasis til og med  3. kvartal 2023.
 
 
Folketilvekst i kvartalet. 4.kvartal 2014-2023. Valgt region
The chart showing Series 1 series.
  Antall innbyggere ved utgangen av 4.kvartal 2014-2023. Valgt region
The chart showing Series 1 series.
 
 
Tabell 1.3. Fødte og døde. Kvartaler 2014-2023. Valgt region
Region Navn 
Kvar tal (Descending)
Fødsel og død 
Fødte 
Døde 
Fødsels overs kudd 
No data to display
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Fødte og døde. 4.kvartal 2014-2023. Valgt region
The chart showing Fødte series, Døde series.
 
 
Tabell 1.4. Innvandring og utvandring fra/til utlandet. Kvartaler 2014-2023. Valgt region
Region Navn 
Kvar tal (Descending)
Inn- og Utvandring 
Inn vand ring 
Ut vand ring 
Inn vand ring over skudd 
No data to display
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Innvandring og utvandring. 4.kvartal 2014-2023. Valgt region
The chart showing Innvandring series, Utvandring series.
 
 
Tabell 1.5. Innflytting og utflytting innenlands. Kvartaler 2014-2023. Valgt region
Region Navn 
Kvar tal (Descending)
Innenlands flytting 
Inn-flytting 
Ut-flytting 
Innflytt over skudd 
No data to display
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Innflytting og utflytting innenlands. 4.kvartal 2014-2023. Valgt region
The chart showing Innflytting series, Utflytting series.
 
 
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss