Statistikk for denne kommunen finnes ikke
Kvartalsbarometer  > Bygg og Bolig > Status 2018/2019
Kvartalsbarometeret sammenstiller statistikk og nøkkeltall som viser utvikling i din kommune for inneværende år.
Kvartalsbarometeret oppdateres løpende etterhvert som ny statistikk foreligger
Datagrunnlag: Statistisk sentralbyrå og NAV. Lenker til kildener finnes under hver tabell 
Velg andre statistikkområder i kvartalsbarometeret fra lenkene nedenfor.  
 
 
 

   5. Bygg og bolig

 
 
Tabell 5.1. Boligbygging. Igangsatt og fullførte boliger - antall og bruksareal. Valgt region. Kvartaler 2014 - 2019
Region/Kommune 
År Kvartal (Descending)
Antall boliger: 
Samlet bruksareal til bolig (m2) 
Igangsatt 
Fullført 
Igangsatt 
Fullført 
No data to display
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
SSB publiserer statistikk om byggevirksomheten på kommunenivå hvert kvartal
 
 
Antall boliger fullført. Valgt region. 4. kvartal 2014-2019
The chart showing Igangsatt series.
  Antall boliger igangsatt. Valgt region. 4. kvartal 2014-2019
The chart showing Igangsatt series.
 
 
 
Tabell 5.2. Samlet byggevirksomhet. Bruksareal til bolig og andre bygg. Igangsatt og fullført. Valgt region. Kvartaler 2014 - 2019
Region/Kommune 
År Kvartal (Descending)
Bruksareal igangsatt (m2) 
Bruksareal fullført (m2) 
I alt 
Bolig 
Andre bygg 
I alt 
Bolig 
Andre bygg 
No data to display
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Samlet bruksareal fullført. Valgt region. 4. kvartal 2014-2019. 1000 Kvadratmeter
The chart showing Igangsatt series.
  Bruksareal fullført. Boliger og andre bygg. Valgt region. 4. kvartal 2014-2019. Kvadratmeter
The chart showing Boliger series, Andre bygg series.
 
 
Samlet bruksareal gangsatt og fullført. Valgt region. 4. kvartal 2014-2019. Kvadratmeter
The chart showing Igangsatt series, Fullført series.
  Bruksareal igangsatt. Boliger og andre bygg. Valgt region. 4. kvartal 2014-2019. Kvadratmeter
The chart showing Boliger series, Andre bygg series.
 
 
Tabell 5.3. Solgte boligeiendommer. Antall, samlet verdi og gjennomsnittlig boligpris. Valgt region. Kvartaler 2014 - 2019
Region 
År Kvartal (Descending)
Gjennomsnittlig pris per solgt bolig. 1000kr 
Antall solgte boliger 
Samlet verdi av solgte boliger. Mill.kr 
No data to display
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
SSB publiserer statistikk om eiendomsomsetning på kommunenivå hvert kvartal
 
 
Pris per solgt bolig. 4. kvartaler 2014-2019. Valgt region. 1000kr
The chart showing Series 1 series.
  Antall solgte boliger. 4. kvartal 2014-2019. Valgt region

The chart showing Series 1 series.
 
 
Samlet verdi av solgte boliger. 4. kvartal 2014-2019. Valgt region. Mill.kr
The chart showing Series 1 series.
 
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss