0402 Kongsvinger
Kvartalsbarometer  > Bygg og Bolig > Status 2018/2019
Kvartalsbarometeret sammenstiller statistikk og nøkkeltall som viser utvikling i din kommune for inneværende år.
Kvartalsbarometeret oppdateres løpende etterhvert som ny statistikk foreligger
Datagrunnlag: Statistisk sentralbyrå og NAV. Lenker til kildener finnes under hver tabell 
Velg andre statistikkområder i kvartalsbarometeret fra lenkene nedenfor.  
 
 
 

   5. Bygg og bolig

 
 
Tabell 5.1. Boligbygging. Igangsatt og fullførte boliger - antall og bruksareal. Valgt region. Kvartaler 2014 - 2019
Region/Kommune 
År Kvartal (Descending)
Antall boliger: 
Samlet bruksareal til bolig (m2) 
Igangsatt 
Fullført 
Igangsatt 
Fullført 
Kongsvinger2019_45383 8791 485
Kongsvinger2019_37498 3781 997
Kongsvinger2019_26111 3931 878
Kongsvinger2019_11881 1321 398
Kongsvinger2018_43158092 279
Kongsvinger2018_35101 4931 466
Kongsvinger2018_22433 185804
Kongsvinger2018_1398452 085
Kongsvinger2017_41171 5461 312
Kongsvinger2017_33108572 584
Kongsvinger2017_26561 4126 186
Kongsvinger2017_1248061 112
Kongsvinger2016_4791 6102 357
Kongsvinger2016_3751 9961 488
Kongsvinger2016_259225 9344 040
Kongsvinger2016_1761 6141 263
Kongsvinger2015_41883 6471 055
Kongsvinger2015_3499851 197
Kongsvinger2015_217283 2823 676
Kongsvinger2015_19121 4422 523
Kongsvinger2014_4871 5131 483
Kongsvinger2014_31862 2361 150
Kongsvinger2014_2971 9941 414
Kongsvinger2014_110111 6651 469
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
SSB publiserer statistikk om byggevirksomheten på kommunenivå hvert kvartal
 
 
Antall boliger fullført. Valgt region. 4. kvartal 2014-2019
The chart showing Igangsatt series.
  Antall boliger igangsatt. Valgt region. 4. kvartal 2014-2019
The chart showing Igangsatt series.
 
 
 
Tabell 5.2. Samlet byggevirksomhet. Bruksareal til bolig og andre bygg. Igangsatt og fullført. Valgt region. Kvartaler 2014 - 2019
Region/Kommune 
År Kvartal (Descending)
Bruksareal igangsatt (m2) 
Bruksareal fullført (m2) 
I alt 
Bolig 
Andre bygg 
I alt 
Bolig 
Andre bygg 
Kongsvinger2019_412 9763 8799 0973 6301 4852 145
Kongsvinger2019_39 6338 3781 2553 3861 9971 389
Kongsvinger2019_22 2941 3939014 3871 8782 509
Kongsvinger2019_13 9291 1322 7976 5681 3985 170
Kongsvinger2018_41 7138099045 2042 2792 925
Kongsvinger2018_36 0741 4934 58114 9571 46613 491
Kongsvinger2018_26 6473 1853 4622 4288041 624
Kongsvinger2018_13 3158452 4704 0372 0851 952
Kongsvinger2017_42 6331 5461 0873 1341 3121 822
Kongsvinger2017_36 3758575 5187 1802 5844 596
Kongsvinger2017_26 8191 4125 40710 0176 1863 831
Kongsvinger2017_113 22780612 4214 4681 1123 356
Kongsvinger2016_44 1131 6102 5039 8372 3577 480
Kongsvinger2016_33 1101 9961 1142 1341 488646
Kongsvinger2016_212 3655 9346 4319 7564 0405 716
Kongsvinger2016_13 5401 6141 9264 5251 2633 262
Kongsvinger2015_47 7533 6474 1064 1721 0553 117
Kongsvinger2015_36 4789855 4932 7971 1971 600
Kongsvinger2015_29 4123 2826 1306 9763 6763 300
Kongsvinger2015_12 9861 4421 5443 4162 523893
Kongsvinger2014_43 0621 5131 5492 3321 483849
Kongsvinger2014_35 4882 2363 2522 8951 1501 745
Kongsvinger2014_25 2551 9943 2611 8441 414430
Kongsvinger2014_12 7601 6651 0952 3341 469865
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Samlet bruksareal fullført. Valgt region. 4. kvartal 2014-2019. 1000 Kvadratmeter
The chart showing Igangsatt series.
  Bruksareal fullført. Boliger og andre bygg. Valgt region. 4. kvartal 2014-2019. Kvadratmeter
The chart showing Boliger series, Andre bygg series.
 
 
Samlet bruksareal gangsatt og fullført. Valgt region. 4. kvartal 2014-2019. Kvadratmeter
The chart showing Igangsatt series, Fullført series.
  Bruksareal igangsatt. Boliger og andre bygg. Valgt region. 4. kvartal 2014-2019. Kvadratmeter
The chart showing Boliger series, Andre bygg series.
 
 
Tabell 5.3. Solgte boligeiendommer. Antall, samlet verdi og gjennomsnittlig boligpris. Valgt region. Kvartaler 2014 - 2019
Region 
År Kvartal (Descending)
Gjennomsnittlig pris per solgt bolig. 1000kr 
Antall solgte boliger 
Samlet verdi av solgte boliger. Mill.kr 
0402 Kongsvinger2019_42 70264173
0402 Kongsvinger2019_32 92764187
0402 Kongsvinger2019_22 87138109
0402 Kongsvinger2019_12 6593182
0402 Kongsvinger2018_42 62151134
0402 Kongsvinger2018_32 78660167
0402 Kongsvinger2018_23 83031119
0402 Kongsvinger2018_12 2532045
0402 Kongsvinger2017_42 28164146
0402 Kongsvinger2017_32 30391210
0402 Kongsvinger2017_23 36578262
0402 Kongsvinger2017_11 8753769
0402 Kongsvinger2016_42 20156123
0402 Kongsvinger2016_32 00456112
0402 Kongsvinger2016_22 34955129
0402 Kongsvinger2016_11 7393561
0402 Kongsvinger2015_41 66367111
0402 Kongsvinger2015_31 82666121
0402 Kongsvinger2015_21 98757113
0402 Kongsvinger2015_12 1263370
0402 Kongsvinger2014_41 88753100
0402 Kongsvinger2014_31 8744890
0402 Kongsvinger2014_21 7883155
0402 Kongsvinger2014_11 7283764
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
SSB publiserer statistikk om eiendomsomsetning på kommunenivå hvert kvartal
 
 
Pris per solgt bolig. 4. kvartaler 2014-2019. Valgt region. 1000kr
The chart showing Series 1 series.
  Antall solgte boliger. 4. kvartal 2014-2019. Valgt region

The chart showing Series 1 series.
 
 
Samlet verdi av solgte boliger. 4. kvartal 2014-2019. Valgt region. Mill.kr
The chart showing Series 1 series.
 
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss