Statistikk for denne kommunen finnes ikke
Kvartalsbarometer  > Lokal Økonomi > Status 2018/2019
Kvartalsbarometeret sammenstiller statistikk og nøkkeltall som viser utvikling i din kommune for inneværende år.
Kvartalsbarometeret oppdateres løpende etterhvert som ny statistikk foreligger
Datagrunnlag: Statistisk sentralbyrå. Lenker til kildener finnes under hver tabell 
Velg andre statistikkområder i kvartalsbarometeret fra lenkene nedenfor.
 
 

   3. Lokal Økonomi

 
Tabell 3.1. Samlet skatteinngang etter type for valgt region *) . Millioner kroner
Region/Kommune 
År (Ascending)
Skatte inngang ialt 
Ordinær skatt til: 
Folketrygdavgift 
Felles skatt 
Kommune 
Fylke 
Stat 
Medlems avgift 
Arbeidsgiver avgift 
No data to display
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
Skatteinngangen for året 2019 er beregnet på grunnlag av utviklingen i skatteinngang hittil i år (januar-desember) Se beregningsopplegg
 
Skatteinngangen for året 2019 er beregnet på grunnlag av skatteinngangen hittil i år. (se beregningsopplegg)
 
 
Samlet skatteinngang i valgt region. Mill.kr
The chart showing Kommune series, Felles series, Folketrygd series, Stat series, Fylke series.
  Årlig endring i samlet skatteinngang. Valgt region. Mill.kr
The chart showing Series 1 series.
 
 
Tabell 3.2. Varehandel*) per innbygger. Valgt region og landsgjennomsnitt. Kroner
Region/Kommune 
År (Ascending)
Valgt region 
Landsgjennomsnitt 
Per innb 
Endring kroner 
Endring prosent 
Avvik fra landet kroner 
Per innb 
Endring kroner 
Endring prosent 
No data to display
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Omfatter bare Detaljhandel. Omfatter ikke detaljhandel ved bensinstasjoner.
 
SSB publiserer varehandel på kommunenivå bare ved utgangen av 3.termin og 6. termin. Foreløpige tall for året 2019 er beregnet på grunnlag av endringene fram til og med 3. termin 2019 - i forhold til samme periode 2018.
 
 
Varehandel*) per innbygger. Valgt region. Kroner
The chart showing Igangsatt series.
*) Detaljhandel
  Varehandel*) per innbygger. Valgt region og landsgjennomsnitt. Kroner
The chart showing Valgt region series, Landet series.
*) Detaljhandel.
 

 
 
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss