0402 Kongsvinger
Kvartalsbarometer  > Lokal Økonomi > Status 2018/2019
Kvartalsbarometeret sammenstiller statistikk og nøkkeltall som viser utvikling i din kommune for inneværende år.
Kvartalsbarometeret oppdateres løpende etterhvert som ny statistikk foreligger
Datagrunnlag: Statistisk sentralbyrå. Lenker til kildener finnes under hver tabell 
Velg andre statistikkområder i kvartalsbarometeret fra lenkene nedenfor.
 
 

   3. Lokal Økonomi

 
Tabell 3.1. Samlet skatteinngang etter type for valgt region *) . Millioner kroner
Region/Kommune 
År (Ascending)
Skatte inngang ialt 
Ordinær skatt til: 
Folketrygdavgift 
Felles skatt 
Kommune 
Fylke 
Stat 
Medlems avgift 
Arbeidsgiver avgift 
Kongsvinger20081 2792906042263259365
Kongsvinger20091 3363196240277263375
Kongsvinger20101 3483356629270262387
Kongsvinger20111 3773046540298274396
Kongsvinger20121 4793237143307296439
Kongsvinger20131 5453417347324314447
Kongsvinger20141 5723467645355295455
Kongsvinger20151 6643778244388257515
Kongsvinger20161 7704198881409280494
Kongsvinger20171 81243892113414292462
Kongsvinger20181 91646496144430311469
Kongsvinger20191 96247399178451340421
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
Skatteinngangen for året 2019 er beregnet på grunnlag av utviklingen i skatteinngang hittil i år (januar-desember) Se beregningsopplegg
 
Skatteinngangen for året 2019 er beregnet på grunnlag av skatteinngangen hittil i år. (se beregningsopplegg)
 
 
Samlet skatteinngang i valgt region. Mill.kr
The chart showing Kommune series, Felles series, Folketrygd series, Stat series, Fylke series.
  Årlig endring i samlet skatteinngang. Valgt region. Mill.kr
The chart showing Series 1 series.
 
 
Tabell 3.2. Varehandel*) per innbygger. Valgt region og landsgjennomsnitt. Kroner
Region/Kommune 
År (Ascending)
Valgt region 
Landsgjennomsnitt 
Per innb 
Endring kroner 
Endring prosent 
Avvik fra landet kroner 
Per innb 
Endring kroner 
Endring prosent 
Kongsvinger201075 1251 4482,03 11172 0141 2311,7
Kongsvinger201175 8987731,02 56973 3291 3151,8
Kongsvinger201277 7991 9012,52 77175 0281 6992,3
Kongsvinger201379 7401 9412,53 93875 8027741,0
Kongsvinger201482 9153 1754,04 67178 2442 4423,2
Kongsvinger201580 293-2 622-3,211380 1801 9362,5
Kongsvinger201683 9673 6744,61 58882 3792 1992,7
Kongsvinger201786 0292 0622,52 36283 6671 2881,6
Kongsvinger201880 714-5 315-6,2-4 04084 7541 0871,3
Kongsvinger201977 213-3 501-4,3-8 57585 7881 0341,2
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Omfatter bare Detaljhandel. Omfatter ikke detaljhandel ved bensinstasjoner.
 
SSB publiserer varehandel på kommunenivå bare ved utgangen av 3.termin og 6. termin. Foreløpige tall for året 2019 er beregnet på grunnlag av endringene fram til og med 3. termin 2019 - i forhold til samme periode 2018.
 
 
Varehandel*) per innbygger. Valgt region. Kroner
The chart showing Igangsatt series.
*) Detaljhandel
  Varehandel*) per innbygger. Valgt region og landsgjennomsnitt. Kroner
The chart showing Valgt region series, Landet series.
*) Detaljhandel.
 

 
 
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss