Statistikk for denne kommunen finnes ikke
Sysselsettingsandel og Arbeidsledighet  
Statistikk og nøkkeltall om Sysselsettingsandel og Arbeidsledighet. 
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå.
Velg andre statistikkområder fra topplenken.
Mer statistikk om Arbeidsmarkedet på www.kommuneprofilen.no  
 

  Sysselsettingsandel

 
Tabell 1.1. Sysselsatte per 100 innbyggere - etter aldersgruppe.  Valgt region
Region/Kommune 
År (Ascending)
Antall syssel-satte 
Sysselsatte per 100 innbyggere: 
I alt 
15-74 
15-19 
20-24 
25-39 
40-54 
55-66 
67-74 
20-66 
No data to display
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Sysselsatte per 100 innbyggere. I alt, 20-66 år og 15-74 år. Valgt region
The chart showing Alle innbyggere series, 20-66 år series, 15-74 år series.
  Sysselsatte per 100 innbyggere - etter aldersgruppe.  Valgt region
The chart showing 15-19 series, 20-24 series, 25-39 series, 40-54 series, 55-66 series, 67-74 series.
 
 
 

  Sysselsettingsandel - Kvinner og Menn

 
Tabell 2.1. Yrkesdeltakelse. Sysselsatte per 100 innbyggere. Kvinner og menn. Aldersgrupper. Valgt region
Region/Kommune 
År (Ascending)
Sysselsatte per 100 innbyggere i alt*): 
Sysselsatte per 100 innbyggere 15-74 år 
Sysselsatte per 100 innbyggere 20-66 år 
Kvinner 
Menn 
Kvinner 
Menn 
Kvinner 
Menn 
No data to display
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 
Yrkesdeltakelse for kvinner og menn . Per 100 innbyggere i alderen 20-66 år. Valgt region
The chart showing Kvinner series, Menn series.
  Yrkesdeltakelse for kvinner og menn . Per 100 innbyggere i alderen 15-74 år. Valgt region
The chart showing Kvinner series, Menn series.
 
 

  Sysselsettingsandel - Innvandrere

 
Tabell 3.1. Yrkesdeltakelse. Sysselsatte per 100 innbyggere 15-74 år, etter etnisk bakgrunn. Valgt region
Region/Kommune 
År (Ascending)
Sysselsatte per 100 innbyggere 15-74 år 
I alt 
Etnisk norske 
Innvandrere i alt 
Vestlige innvandrere 
Ikke vestlige innvandrere 
No data to display
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Yrkesdeltakelse. Andel sysselsatte. 15-74. år. Innvandrere og etnisk norske. Valgt region.
The chart showing Ikke-vestlige series, Vestlige series, Etnisk norske series.
  Yrkesdeltakelse for kvinner og menn . Per 100 innbyggere i alderen 15-74 år. Valgt region
The chart showing Innvandrere ialt series, Etnisk norske series.
 
 
Tabell 3.2. Yrkesdeltakelse for menn. Andel sysselsatte menn per 100 innbyggere 15-74 år, etter etnisk bakgrunn. Valgt region
Region/Kommune 
År (Ascending)
Sysselsatte menn per 100 innbyggere 15-74 år 
I alt 
Etnisk norske 
Innvandrere i alt 
Vestlige innvandrere 
Ikke vestlige innvandrere 
No data to display
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Menn. Yrkesdeltakelse. Andel sysselsatte. 15-74. år. Innvandrere og etnisk norske. Valgt region.
The chart showing Ikke-vestlige series, Vestlige series, Etnisk norske series.
  Kvinner. Yrkesdeltakelse. Andel sysselsatte. 15-74. år. Innvandrere og etnisk norske. Valgt region.
The chart showing Ikke-vestlige series, Vestlige series, Etnisk norske series.
 
 
Tabell 3.3. Yrkesdeltakelse for kvinner. Andel sysselsatte kvinner per 100 innbyggere 15-74 år, etter etnisk bakgrunn. Valgt region
Region/Kommune 
År (Ascending)
Sysselsatte kvinner per 100 innbyggere 15-74 år 
I alt 
Etnisk norske 
Innvandrere i alt 
Vestlige innvandrere 
Ikke vestlige innvandrere 
No data to display
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

   Arbeidsledighet - Månedstall

 
Tabell 4.1. Antall helt arbeidsledige etter måned. 2013-2019. Valgt region
Grand Total
M010
M020
M030
M040
M050
M060
M070
M080
M090
M100
M110
M120
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB og NAV  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Tabell 4.2. Andel helt arbeidsledige etter måned. 2013-2019. Valgt region. Prosent
Grand Total
M010,0
M020,0
M030,0
M040,0
M050,0
M060,0
M070,0
M080,0
M090,0
M100,0
M110,0
M120,0
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB og NAV  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Antall helt arbeidsledige etter måned. Valgt region
The chart.
  Andel arbeidsledige. Måned. Prosent. Valgt region
The chart.
 
 
 

   Arbeidsledighet - Kvinner og Menn

 
Tabell 5.1. Arbeidsledige ialt og kvinner og menn. Antall og andel. Valgt region
Region/Kommune 
År (Ascending)
Antall arbeidsledige 
Andel arbeidsledige. Prosent 
Ialt 
Menn 
Kvinner 
Ialt 
Menn 
Kvinner 
No data to display
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB og NAV  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Andel arbeidsledige kvinner og menn. Valgt region. Prosent
The chart showing Kvinner series, Menn series.
  Antall arbeidsledige kvinner og menn. Valgt region.
The chart showing Kvinner series, Menn series.
 
 
 

   Arbeidsledighet - Alder

 
Tabell 6.1. Arbeidsledige etter alder. Antall og andel. Valgt region
Region/Kommune 
År (Ascending)
Antall arbeidsledige 
Andel arbeidsledige. Prosent 
Ialt 
15-29 år 
30-74 år 
Ialt 
15-29 år 
30-74 år 
No data to display
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB og NAV  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Andel arbeidsledige etter alder. Valgt region. Prosent
The chart showing 15-29 år series, 30-74 år series.
  Antall arbeidsledige etter alder. Valgt region.
The chart showing 15-29 år series, 30-74 år series.
 
 
 

   Arbeidsledighet - Innvandrere

 
Tabell 7.1. Arbeidsledige etter etnisk bakgrunn. Antall og andel.  Kvartaler. Valgt region.
Region/Kommune 
År Kvartal (Ascending)
Antall arbeidsledige etter landbakgrunn 
Andel arbeidsledige etter landbakgrunn. Prosent 
Etnisk norske 
Inn-vandrere ialt 
Vestlige inn-vandrere 
Ikke-vestlige inn-vandrere 
Etnisk norske 
Inn-vandrere ialt 
Vestlige inn-vandrere 
Ikke-vestlige inn-vandrere 
No data to display
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Antall arbeidsledige etter landbakgrunn.
4. kvartal. Valgt region
The chart showing Ikke-vestlige series, Vestlige series, Etnisk norske series.
  Andel arbeidsledige etter landbakgrunn.
Prosent. 4. kvartal. Valgt region

The chart showing Ikke-vestlige series, Vestlige series, Etnisk norske series.
 
 
 

   Arbeidsmarkedstiltak

 
Tabell 8.1. Arbeidsmarkedstiltak - etter etnisk bakgrunn. Antall og andel. Valgt region.
Region/Kommune 
År Kvartal (Ascending)
Antall på arbeidsmarkedstiltak - etter landbakgrunn 
Andel på arbeidsmarkedstiltak - etter landbakgrunn. Prosent*) 
Etnisk norske 
Inn-vandrere ialt 
Vestlige inn-vandrere 
Ikke-vestlige inn-vandrere 
Etnisk norske 
Inn-vandrere i alt 
Vestlige inn-vandrere 
Ikke vestlige inn-vandrere 
No data to display
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Antall på tiltak etter landbakgrunn.
Valgt region. 4. kvartal
The chart showing Ikke-vestlige series, Vestlige series, Etnisk norske series.
  Andel på tiltak etter landbakgrunn. Valgt region. Prosent. 4. kvartal
The chart showing Ikke-vestlige series, Vestlige series, Etnisk norske series.
*) Andel av befolkningen
 
 
Tabell 8.2. Arbeidsledige og på arbeidsmarkedstiltak. Antall og andel. Valgt region
Region/Kommune 
År Kvartal (Ascending)
Antall arbeidsledige og på tiltak 
Andel arbeidsledige og på tiltak. Prosent*) 
I alt 
Ledige 
Tiltak 
I alt 
Ledige 
Tiltak 
No data to display
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Andel av befolkningen 15-74 år
 
 
Tabell 8.3. Arbeidsledige og på arbeidsmarkedstiltak - innvandrere og etnisk norske. Antall og andel. Valgt region
Region/Kommune 
År Kvartal (Ascending)
Antall ledige og på tiltak 
Andel på arbeidsmarkedstiltak - innvandrere og etnisk norske Prosent*) 
I alt 
Etnisk norske 
Vestlige inn vandrere 
Ikke-vestlige inn vandrere 
I alt 
Etnisk norske 
Vestlige inn vandrere 
Ikke vestlige inn vandrere 
No data to display
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Andel av befolkningen 15-74 år
 
 
Antall arbeidsledige og antall på arbeidsmarkedstiltak. Valgt region. 4. kvartal.
The chart showing Ledige series, Tiltak series.
  Andel ledige og på tiltak etter landbakgrunn. Valgt region. Prosent. 4. kvartal.
The chart showing Ikke-Vestlige series, Vestlige series, Etnisk norske series.
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss