KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
Arbeidsmarked
Arbeidsmarked > Oppsummerende KommuneFakta
Sysselsettingsandel og Arbeidsledighet > Oppsummerende KommuneFakta
Kvartalsbarometer > Arbeidsmarked

Yrkesdeltaking
Yrkesdeltaking. Sysselsatte per 100 innbyggere. I alt og i aldersgrupper. 2000-2021
Yrkesdeltaking. Sysselsatte per 100 innbyggere. Kvinner og menn. 2000-2021
Yrkesdeltakelse for innvandrere etter landbakgrunn - sammenliknet med etnisk norske. 2008-2021

Sysselsetting i alt
Sysselsetting i alt. 2000-2021
Sysselsetting. Kvartalsvis utvikling. 2016-2022
Sysselsettingsvekst fra 2015 til 2021. Offentlig og privat sektor. Kommuner, fylker, regioner og landsdeler
Sysselsatte innvandrere etter landbakgrunn - sammenliknet med etnisk norske. 2008-2021

Arbeidsledighet og arbeidsmarkedstiltak
Arbeidsledighet - Månedstall. Antall og andel arbeidsledige. Måneder 2016-2023

Næringsstruktur - sysselsatte fordelt på næringsområde
Sysselsetting etter hovednæringer. 2015-2021
Sysselsetting etter detaljerte næringer. 2015-2021  

Offentlig og privat sektor
Sysselsetting i offentlig og privat sektor. 2000-2021
Sysselsettingsvekst fra 2015 til 2021. Offentlig og privat sektor. Kommuner, fylker, regioner og landsdeler

Kommunal sektor - etter virksomhetstype
Sysselsetting i kommunal sektor etter virksomhetsområde. 2018-2021

Kvinner og menn
Sysselsatte kvinner og menn. 2000-2021
Sysselsatte kvinner og menn - etter aldersgruppe. 2000-2021

Utdanningsnivå og kompetanse
Sysselsatte etter utdanningsnivå. 2000-2021

Pendling og sysselsettingsbalanse
Innpendling, utpendling og pendlingsbalanse. 2000-2021
Pendlingsstrømmer til og fra kommuner. 2000-2017

Innvandrere - sysselsetting og yrkesdeltakelse
Sysselsatte innvandrere etter landbakgrunn - sammenliknet med etnisk norske. 2008-2021
Yrkesdeltakelse for innvandrere etter landbakgrunn - sammenliknet med etnisk norske. 2008-2021
    
Uføretrygd - alderspensjon - arbeidsavklaring
Alderstrygd, uføretrygd og arbeidsavklaringspenger. Antall og andel. 2018-2021
Alderstrygd, uføretrygd og arbeidsavklaringspenger. Kvinner og menn. Antall og andel. 2018-2021  

Sykefravær
Legemeldt sykefravær. Sykefraværsprosent og antall sykedager. Kvinner og menn. 2015-2022


 


 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss