0402 Kongsvinger
Arbeidsmarked  
Statistikk og nøkkeltall om Arbeidsmarkedet. 
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå.
Velg andre statistikkområder fra topplenken.
Mer statistikk om Arbeidsmarkedet på www.kommuneprofilen.no  
 

  Sysselsetting og yrkesdeltakelse

 
Sysselsetting i alt. Valgt region.
Region/Kommune 
År (Ascending)
Antall sysselsatte 
Endring fra forrige år 
%-Andel av sysselsettingen i: 
Antall 
Prosent 
Landet 
Eget fylke 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Antall sysselsatte i alt. Valgt region
The chart showing Series 1 series.
  Årlig endring i sysselsetting. Antall. Valgt region
The chart showing Series 1 series.
 
 
Sysselsatte per 100 innbyggere. Valgt region.
Region/Kommune 
År (Ascending)
Sysselsatte per 100 innbyggere: 
I alt 
15-74 år 
20-66 år 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Sysselsatte per 100 innbyggere.
I alt, 20-66 år og 15-74 år. Valgt region

The chart showing Alle innbyggere series, 20-66 år series, 15-74 år series.
 
 

  Offentlig og privat sektor

 
Sysselsatte i offentlig og privat sektor. Valgt region
Region/Kommune 
År (Ascending)
Antall sysselsatte. Offentlig/privat 
Offentlig 
Privat 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Andel sysselsatt i offentlig og privat sektor. Prosent. Valgt region
The chart showing Offentlig series, Privat series.
 
 
 

  Næringsstruktur

 
Næringsstruktur. Antall sysselsatte etter næringsområde. Valgt region.
[Collapse]0402 Kongsvinger
2010201120122013201420152016201720182019
I alt8 2938 2238 4308 2148 3708 2228 3398 4678 5988 423
01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske226238280269258257273223222231
05-09 Bergverk og Utvinning688682868890929310088
10-33 Industri512509492455470415407433479466
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon113105106106107112163154146147
41-43 Bygge og anleggsvirksomhet566550566607592612572591592561
45-47 Varehandel, motorvognreparasjon1 3651 3191 3071 3151 2391 1871 1591 1971 1811 160
49-53 Transport og lagring426448455429408422478492479476
55-56 Overnatting og servering152128135127150128146143148149
58-63 Informasjon og kommunikasjon251244253240229282253255255243
64-66 Finansiering og forsikring64565561626052444341
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift372377364368374366363382424395
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting491461530446482434474473494420
84 Offentlig administrasjon, forsvar910933947926974918914929912933
85 Undervisning613633633622637634660661661659
86-88 Helse og sosialtjenester1 7971 8001 8561 8051 9221 9651 9992 0552 1062 107
90-99 Personlig tjenesteyting318303321319339266289303296307
00 Uoppgitt næring49334833397445396040
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Antall sysselsatte i utvalgte næringer. 2019. Valgt region
The chart showing Jord/Skog/Fiske series, Olje/Bergverk series, Industri series, Bygg og Anlegg series, Varehandel series, Informasjon series, Off. Adm series, Undervisning series, Helse/Sosial series, Overnatt/Servering series, Transport series.
  Antall sysselsatte i utvalgte næringer. Valgt region
The chart showing Jord/Skog/Fiske series, Olje/Bergverk series, Industri series, Bygg og Anlegg series, Varehandel series, Informasjon series, Off. Adm series, Undervisning series, Helse/Sosial series, Overnatt/Servering series, Transport series.
 
 
Næringsstruktur. Andel sysselsatte etter næringsområde. Prosent. Valgt region.
[Collapse]0402 Kongsvinger
2010201120122013201420152016201720182019
I alt100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0
01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske2,72,93,33,33,13,13,32,62,62,7
05-09 Bergverk og Utvinning0,81,01,01,01,11,11,11,11,21,0
10-33 Industri6,26,25,85,55,65,04,95,15,65,5
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon1,41,31,31,31,31,42,01,81,71,7
41-43 Bygge og anleggsvirksomhet6,86,76,77,47,17,46,97,06,96,7
45-47 Varehandel, motorvognreparasjon16,516,015,516,014,814,413,914,113,713,8
49-53 Transport og lagring5,15,45,45,24,95,15,75,85,65,7
55-56 Overnatting og servering1,81,61,61,51,81,61,81,71,71,8
58-63 Informasjon og kommunikasjon3,03,03,02,92,73,43,03,03,02,9
64-66 Finansiering og forsikring0,80,70,70,70,70,70,60,50,50,5
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift4,54,64,34,54,54,54,44,54,94,7
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting5,95,66,35,45,85,35,75,65,75,0
84 Offentlig administrasjon, forsvar11,011,311,211,311,611,211,011,010,611,1
85 Undervisning7,47,77,57,67,67,77,97,87,77,8
86-88 Helse og sosialtjenester21,721,922,022,023,023,924,024,324,525,0
90-99 Personlig tjenesteyting3,83,73,83,94,13,23,53,63,43,6
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

  Utdanning og kompetanse

 
Sysselsatte med og uten høyere utdanning. Antall. Valgt region.
Region/Kommune 
År (Ascending)
Antall sysselsatte etter utdanningsnivå 
Høy 
Ikke høy 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Andel sysselsatt med og uten høyere utdanning. Prosent. Valgt region.
The chart showing Høy series, Ikke høy series.
 
 
 

   Pendling

 
Sysselsatte med bosted og arbeidssted i kommunen - og pendlere inn og ut av kommunen.  Valgt region.
Region/Kommune 
År (Ascending)
Antall sysselsatte etter bosted, arbeidssted og pendlere inn/ut av kommunene 
Sysselsatte med bosted i kommunen 
Pendlere ut av kommunen 
Pendlere inn til kommunen 
Sysselsatte med arbeids-sted i kommunen 
Pendlings balanse (Innpendlere minus Utpendlere) 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Innpendling, utpendling og pendlingsbalanse.
Antall. Valgt region.

The chart showing Pendling Inn series, Pendling Ut series, Pendlingsbalanse series.
  Andel innpendlere og utpendlere.
 Prosent. Valgt region.

The chart showing Innpendling % series, Utpendling % series.
 
 
 

   Arbeidsledighet

 
Antall helt arbeidsledige etter måned. 2013-2019. Valgt region
Grand Total
M010
M020
M030
M040
M050
M060
M070
M080
M090
M100
M110
M120
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB og NAV  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Antall arbeidsledige. Måned. Valgt region
The chart.
 
 
Arbeidsledige etter etnisk bakgrunn. Antall og andel.  Kvartaler. Valgt region.
Region/Kommune 
År Kvartal (Descending)
Antall arbeidsledige innvandrere og etnisk norske 
Andel arbeidsledige innvandrere og etnisk norske. Prosent 
Etnisk norske 
Inn vandrere i alt 
Vestlige inn vandrere 
Ikke-vestlige inn vandrere 
Etnisk norske 
Inn vandrere i alt 
Vestlige inn vandrere 
Ikke vestlige inn vandrere 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Antall arbeidsledige etter landbakgrunn.
4. kvartal . Valgt region
The chart showing Ikke-vestlige series, Vestlige series, Etnisk norske series.
  Andel arbeidsledige etter landbakgrunn.
Prosent. 4. kvartal. Valgt region

The chart showing Ikke-vestlige series, Vestlige series, Etnisk norske series.
 
 
 

   Innvandrere på arbeidsmarkedet

 
Sysselsatte etter etnisk bakgrunn. Antall og andel. Valgt region.
Region/Kommune 
År (Ascending)
Antall sysselsatte innvandrere og etnisk norske 
Andel sysselsatte innvandrere og etnisk norske Prosent 
Innvandrere i alt 
Vestlige innvandrere 
Ikke-vestlige innvandrere 
Etnisk norske 
Innvandrere i alt 
Vestlige innvandrere 
Ikke vestlige innvandrere 
Etnisk norske 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Antall sysselsatte innvandrere i alt. Valgt region.
The chart showing Innvandrere series.
  Antall sysselsatte innvandrere etter landbakgrunn. Valgt region.
The chart showing Ikke-vestlige series, Vestlige series.
 
 
Yrkesdeltakelse. Sysselsatte per 100 innbyggere 15-74 år, etter etnisk bakgrunn. Valgt region
Region/Kommune 
År (Ascending)
Sysselesatte per 100 innbyggere 15-74 år 
I alt 
Etnisk norske 
Innvandrere i alt 
Vestlige innvandrere 
Ikke vestlige innvandrere 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Yrkesdeltakelse. Andel sysselsatte. 15-74. år. Innvandrere og etnisk norske.  Valgt region. Prosent
The chart showing Ikke-vestlige series, Vestlige series, Etnisk norske series.
  Yrkesdeltakelse for ikke-vestlige innvandrere. Kvinner og menn. Valgt region. Prosent
The chart showing Kvinner series, Menn series.
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss