0491 Glåmdal
Arbeidsmarked  
Kommuner i valgt region er sammenliknet etter statistikk og nøkkeltall om arbeidsmarkedet. 
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå  
Sortering etter andre kolonner - klikk på kolonneoverskriften
Andre statistikkområder finnes fra lenken i toppen.
Mer statistikk om Arbeidsmarkedet på www.kommuneprofilen.no  
 

  Sysselsetting og yrkesdeltakelse

 
Sysselsetting i alt - og endring fra 2000 til 2019
Region 
Antall sysselsatte 
Endring fra 2000 til 2019 
2019 
2000 
Antall (Descending)
Prosent 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Yrkesdeltakelse etter alder. Sysselsatte per 100 innbyggere. Aldersgrupper. 2018
Region/Kommune 
Antall syssel-satte ialt 
Sysselsatte per 100 innbyggere i aldersgrupper: 
I alt (Descending)
15-74 
20-66 
20-24 
25-39 
40-54 
55-66 
67-74 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Yrkesdeltakelse for kvinner og menn. Sysselsatte per 100 innbyggere. Aldersgrupper. 2018
Region/Kommune 
Fylke Nr 
Sysselsatte per 100 innbyggere i alt*): 
Sysselsatte per 100 innbyggere 15-74 år 
Sysselsatte per 100 innbyggere 20-66 år 
Kvinner (Descending)
Menn 
Kvinner 
Menn 
Kvinner 
Menn 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

  Offentlig og privat sektor

 
Sysselsatte i offentlig og privat sektor. Antall og andel. Valgt region. 2019.
Region/Kommune 
Andel offentlig/privat. Prosent 
Antall sysselsatte. Offentlig/privat 
Offentlig. (Descending)
Privat. 
Ialt 
Offentlig 
Privat 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

  Næringsstruktur

 
Næringsstruktur. Andel sysselsatte etter næringsområde. Prosent. 2019
Region/Kommune 
Antall syssel-satte 
Andel av samlet sysselsetting. 2019. Prosent 
01-03 Primær næringer (Descending)
Olje - Bergverk 
10-33 Industri 
41-43 Bygg og Anlegg 
45-47 Varehandel 
49-53 Transport 
55-56 Overnatt Servering 
58-63 Infor masjon kommun ikasjon 
64-66 Bank Finans 
68-75 Teknisk tjen.yt Eiendoms drift 
77-82 Forretn messig tjen.yt 
84 Offentlig Adminis trasjon 
85 Under visning 
86-88 Helse og sosiale tjenester 
90-99 Personlig tjen.yt. 
  
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

  Pendling

 
Andel innpendlere og utpendlere og pendlingsbalanse. 2019. Prosent
Region/Kommune 
Andel innpendlere og utpendlere. Prosent 
Innpendlere som andel av sysselsatte med arbeidssted i kommunen (%) (Descending)
Utpendlere som andel av sysselsatte bosatt i kommunen (%) 
Pendlingsbalanse - som andel av sysselsatte med arbeidssted i kommunen (%) 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

  Utdanningsnivå

 
Sysselsatte med og uten høyere utdanning. Antall og andel. 2019.
Region/Kommune 
Andel etter utdanningsnivå. Prosent 
Antall sysselsatte etter utdanningsnivå 
Høy (Descending)
Ikke høy 
Ialt 
Høy 
Ikke høy 
Uoppgitt 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

  Arbeidsledighet

 
Arbeidsledige. Antall og prosentandel av arbeidsstyrken. Desember 2019 og Desember 2018.
Region/Kommune 
Fylke 
Andel arbeidsledige. Desember. Prosent 
Antall arbeidsledige. Desember 
2019 (Descending)
2018 
2019 
2018 
Endring 2019/2018 
No data to display
Kilde: NAV og Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

  Innvandrere og arbeidsmarked

 
Arbeidsledige etter etnisk bakgrunn. Antall og andel. Valgte regioner. 4. kvartal 2019.
Region/Kommune 
Andel arbeidsledige innvandrere og etnisk norske Prosent 
Antall arbeidsledige innvandrere og etnisk norske 
Innvandrere i alt (Descending)
Vestlige innvandrere 
Ikke vestlige innvandrere 
Etnisk norske 
Innvandrere i alt 
Vestlige innvandrere 
Ikke-vestlige innvandrere 
Etnisk norske 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Sysselsatte etter etnisk bakgrunn. Antall og andel. Valgte regioner. 2019.
Region/Kommune 
Andel sysselsatte innvandrere og etnisk norske Prosent*) 
Antall sysselsatte innvandrere og etnisk norske 
Inn-vandrere i alt (Descending)
Vestlige innvandrere 
Ikke vestlige innvandrere 
Etnisk norske 
Innvandrere i alt 
Vestlige innvandrere 
Ikke-vestlige innvandrere 
Etnisk norske 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Målt som andel av samlet antall syssesatte
 
 
Yrkesdeltakelse. Sysselsatte per 100 innbyggere 15-74 år, etter etnisk bakgrunn. 2019.
Region/Kommune 
Sysselesatte per 100 innbyggere 15-74 år 
I alt 
Innvandrere i alt (Descending)
Vestlige innvandrere 
Ikke vestlige innvandrere 
Etnisk norske 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss