0000 Landet
Bedrifter og foretak - etableringer og nedleggelser  
Statistikk og nøkkeltall om nyetableringer, overlevelse og nedleggelser av foretak.
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå
Velg andre statistikkområder fra topplenken.
Mer statistikk om Bedrifter og Foretak på www.kommuneprofilen.no  
 

  1. Bedriftsbestand og bedriftstetthet

 
Tabell 1.1. Antall bedrifter i alt for valgt region. 
Region/Kommune 
År (Ascending)
Antall bedrifter 
Endring fra forrige år 
%-Andel av bedriftsbestanden i: 
Bedrifter per 100 innb 
Antall 
Prosent 
Landet 
Eget fylke 
Landet2005431 4431 6010,4100,000 9,37
Landet2006451 83920 3964,7100,000 9,74
Landet2007469 72017 8814,0100,000 10,03
Landet2008466 215-3 505-0,7100,000 9,84
Landet2009467 2621 0470,2100,000 9,74
Landet2010481 65214 3903,1100,000 9,91
Landet2011485 8374 1850,9100,000 9,87
Landet2012487 0721 2350,3100,000 9,77
Landet2013513 64526 5735,5100,000 10,17
Landet2014526 70213 0572,5100,000 10,31
Landet2015547 23120 5293,9100,000 10,59
Landet2016558 95911 7282,1100,000 10,72
Landet2017565 0546 0951,1100,000 10,75
Landet2018577 06712 0132,1100,000 10,90
Landet2019581 9564 8890,8100,000 10,92
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Antall bedrifter i valgt region
The chart showing Series 1 series.
  Årlig endring i antall bedrifter
The chart showing Series 1 series.
 
 
 

  2. Nyetableringer

 
Oversikten over nyetableringer viser antall nye foretak ialt - og hvordan de fordeler seg på  organisasjonsform og næringsområde. Vi har også satt antall nye foretak i forhold til antall innbyggere og antall eksisterende foretak i kommunene. Dette kan brukes som indikatorer på graden av grûndervirksomhet over tid - og mellom ulike kommuner.
Nyetableringer på kvartalbasis  finnes fra denne lenken og i Kvartalbarometeret .
Merk: Statistikken over nyetableringer omfatter ikke primærnæringene - og heller ikke offentlig administrasjon.
 
Tabell 2.1. Antall nyetablerte foretak ialt og per 100 foretak og per 100 innbyggere.
Region 
År (Ascending)
Nye foretak i alt 
Nye foretak per: 
100 foretak 
100 innbyg-gere 
Landet200547 43615,901,03
Landet200651 37416,781,11
Landet200748 95215,011,05
Landet200846 56713,920,98
Landet200942 06911,760,88
Landet201045 98112,800,95
Landet201146 88512,920,95
Landet201251 14813,671,03
Landet201351 62213,231,02
Landet201454 53913,581,07
Landet201557 86614,381,12
Landet201660 47414,621,16
Landet201762 02814,931,18
Landet201861 53314,811,16
Landet201966 203 1,24
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
Antall nyetablerte foretak i alt. Valgt region.
The chart showing Series 1 series.
 
 
Tabell 2.2. Nyetablerte foretak etter organisasjonsform. Antall. Valgt region.
Region 
År (Ascending)
Nye foretak etter organisasjonsform 
AS 
Enk 
NUF 
Ansv 
DA 
Landet200815 97428 4583 5314321 426
Landet200912 05827 3014 0793351 431
Landet201013 20529 2684 7033191 366
Landet201114 90129 7853 6062661 108
Landet201223 86029 0141 429169672
Landet201322 71130 4391 067132602
Landet201423 59832 235975136617
Landet201522 99334 294979124595
Landet201624 20834 945939109575
Landet201725 29535 357755106542
Landet201824 85834 68669693416
Landet201926 00438 56662095389
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Antall nyetablerte foretak etter organisasjonsform.
The chart showing AS series, Enk series, NUF series, Ansv series, DA series.
  Andel nyetablerte foretak etter organisasjonsform. Prosent
The chart showing AS series, Enk series, NUF series, Ansv series, DA series.
 
 
Tabell 2.3. Nyetablerte foretak etter næring. Antall.
[Collapse]0000 Landet
2010201120122013201420152016201720182019
Bedrifter i alt49 17249 94855 41555 28257 86559 31461 10362 46261 14066 203
01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske0000000000
05-09 Bergverk og Utvinning738592921108169879463
10-33 Industri1 4391 3711 6161 5391 5891 8931 8881 8931 7651 791
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon159153172152167180174169208230
41-43 Bygge og anleggsvirksomhet6 6326 8858 5168 0408 0468 1207 8507 3717 3937 521
45-47 Varehandel, motorvognreparasjon6 4586 2236 8716 6106 8407 0306 5146 0235 7065 417
49-53 Transport og lagring2 0202 3072 2292 1722 0782 3272 1292 3252 3052 591
55-56 Overnatting og servering1 6851 6611 8731 7951 7931 7321 7691 5571 6851 782
58-63 Informasjon og kommunikasjon3 2863 0933 4433 3583 3523 5583 7433 7653 6383 703
64-66 Finansiering og forsikring2 076940198139157142195143167135
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift10 25711 02412 41012 19712 52013 53514 17613 32513 19814 257
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting3 1933 2983 7493 5603 7233 9013 9764 1874 4114 546
84 Offentlig administrasjon, forsvar0000000000
85 Undervisning2 1022 3622 7943 0433 3453 4343 5473 4833 4793 788
86-88 Helse og sosialtjenester3 6193 5403 8934 1034 1214 3064 4474 3424 2454 229
90-99 Personlig tjenesteyting5 6716 0386 3786 6567 0137 4547 7967 8798 0848 991
00 Uoppgitt næring0000000000
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Antall nyetablerte foretak i utvalgte næringer. 2018. Valgt region
The chart showing Industri series, Bygg og Anlegg series, Varehandel series, Transport series, Informasjon series, Tekn.tjen/Eiendom series, Forr.tjen series, Undervisning series, Helse/Sosial series, Overnatt/Servering series, Priv.tjen series.
  Antall nyetablerte foretak i utvalgte næringer. Valgt region
The chart showing Industri series, Bygg og Anlegg series, Varehandel series, Transport series, Informasjon series, Tekn.tjen/Eiendom series, Forr.tjen series, Undervisning series, Helse/Sosial series, Overnatt/Servering series, Priv.tjen series.
 
 
 

  3. Nyetablerte foretaks overlevelse og betydning

 
SSB utarbeider statistikk som viser overlevelsesevnen for nyetablerte foretak i de fem første årene etter etablering. Statistikken viser også utviklingen i sysselsettingen for de nyetablerte foretakene. På det grunnlaget kan det beregnes hvor mye de nyetablerte foretakene betyr for sysselsetting og foretaksbestand de første 5 årene etter etablering. Her belyser vi betydningen av foretak etablert de tre siste årene. Mer om betydningen av nyetablerte foretak finnes her.  
 
Tabell 3.1. Nyetablerte foretak i årene 2005-2016 etter antall overlevelsesår. Valgt region. Antall foretak
Region 
År (Ascending)
Nyetablerte foretak i alt 
Overlevelse 
1 år 
2 år 
3 år 
4 år 
5 år 
Landet200547 43623 35721 37318 76516 19514 096
Landet200651 37426 16024 89620 93418 00615 871
Landet200748 95226 67223 02519 30816 62214 601
Landet200846 56723 40620 80417 52215 30413 361
Landet200942 06920 35518 54715 64213 33411 546
Landet201045 98122 31820 21616 85614 37312 566
Landet201146 91022 51920 37917 02314 72012 794
Landet201251 16925 83323 67920 04617 36515 268
Landet201351 64124 90223 42319 40316 6460
Landet201454 89326 53823 68119 84200
Landet201558 32126 93324 082000
Landet201660 91127 0850000
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Foretak etablert i 2012 etter antall overlevelsesår. Valgt region. Prosent
The chart showing 1 år series, 2 år series, 3 år series, 4 år series, 5 år series.
  Nyetablerte foretak i årene 2005-2016 - som har overlevd i 1år, 3år og 5år.  Valgt region. Prosent
The chart showing 1 år series, 3 år series, 5 år series.
 
 
Tabellen nedenfor viser den samlede sysselsettingstilveksten fra et "årskull" nyetablerte foretak - i inntil 5 år etter etableringsåret. Noen foretak faller fra hvert år - men til gjengjeld vil noen av de gjenlevende foretakene øke sin sysselsetting. Balansen mellom disse to faktorene bestemmer hvor mange sysselsatte et årskull foretak har i årene etter etablering.
 
Tabell 3.2. Antall sysselsatte i overlevde foretak 1-5 år etter etableringsåret - for foretak etablert i årene 2002-2016. Valgt region. Antall foretak
Region 
Etab-lerings år (Ascending)
Nyetablerte foretak i alt 
Antall sysselsatte i overlevde foretak 1-5 år etter etableringsåret 
1 år 
2 år 
3 år 
4 år 
5 år 
Landet200239 04154 46855 54253 86853 82854 425
Landet200338 74739 09742 81743 94745 20245 357
Landet200443 06851 77455 37556 60248 12144 420
Landet200547 43639 62644 98144 89342 82140 331
Landet200651 37443 66448 73944 64441 24739 931
Landet200748 95240 59241 61340 05739 06038 359
Landet200846 56738 14838 40337 62336 82235 373
Landet200942 06931 62333 83533 03631 28229 971
Landet201045 98137 85540 36539 10737 11037 926
Landet201146 91033 86935 48434 62334 16932 947
Landet201251 16937 68840 73239 56737 84737 970
Landet201351 64135 34739 54637 91537 2230
Landet201454 89342 72744 31943 96000
Landet201558 32144 43647 754000
Landet201660 91141 8760000
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

  4. Nyetablerte foretaks betydning

 
Tabellene nedenfor viser hvor mange foretak som er etablert de 3 siste årene før opptellingsåret - og hvor stor andel av den samlede foretaksbestanden disse utgjør.
 
Tabell 4.1. Antall og andel foretak etablert i 3 siste år- sett i forhold til samlet foretaksbestand. Valgt region
Region 
År (Ascending)
Foretak i alt 
Foretak etablert 3 siste år 
Antall 
Andel 
Landet2005298 36057 73919,35
Landet2006306 21958 79319,20
Landet2007326 10864 62819,82
Landet2008334 43370 33321,03
Landet2009357 58167 36518,84
Landet2010359 35960 46716,83
Landet2011362 97758 38716,09
Landet2012374 08358 37715,61
Landet2013390 07663 06816,17
Landet2014401 69465 60416,33
Landet2015402 51370 00717,39
Landet2016413 76170 01716,92
Landet2017415 36571 00917,10
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Antall foretak etablert siste 3 år
The chart showing Antall foretak 3 år gamle series.
  Andel foretak etablert siste 3 år
The chart showing Andel foretak 3 år gamle series.
 
 
Tabellene nedenfor viser hvor mange sysselsatte som finnes i foretak som er etablert de 3 siste årene før opptellingsåret - og hvor stor andel disse utgjør av den samlede sysselsettingen i opptellingsåret.
 
Tabell 4.2. Antall sysselsatte i foretak etablert siste 3 år - sett i forhold til samlet sysselsetting. Valgt region
Region 
År (Ascending)
Syssel satte i alt 
Sysselsatte i foretak etablert siste 3 år 
Antall 
Andel 
Landet20052 308 000148 4596,43
Landet20062 389 000138 9485,82
Landet20072 484 000145 2475,85
Landet20082 525 000134 2245,32
Landet20092 497 000124 4054,98
Landet20102 517 000110 0834,37
Landet20112 562 000109 3134,27
Landet20122 589 000107 2704,14
Landet20132 619 000112 2794,29
Landet20142 650 000110 7024,18
Landet20152 587 704121 8404,71
Landet20162 591 903126 6704,89
Landet20172 625 555133 5905,09
  Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Antall sysselsatte i foretak etablert siste 3 år. Valgt region
The chart showing Antall sysselsatte i 3 år gamle foretak series.
  Andel sysselsatte i foretak etablert siste 3 år. Valgt region
The chart showing Andel sysselsatt i 3 år gamle foretak series.
 
 
 

  5. Nedlagte foretak

 
SSB utarbeider årlig statistikk over nedlagte foretak. Fordi det nødvendigvis tar litt tid for å konstatere at et foretak er nedlagt  har denne statistikken en betydelig lenger produksjonstid og etterslep enn statistikken over nyetableringer.
 
Antall nedlagte foretak ialt og per 100 foretak og per 100 innbyggere. Valgt region
Region 
År (Ascending)
Nedlagte foretak i alt 
Nedlagte foretak per: 
100 foretak 
100 innbyg-gere 
Landet200841 85012,510,88
Landet200947 93113,400,99
Landet201047 66613,260,97
Landet201152 11014,361,05
Landet201249 62413,270,99
Landet201348 09412,330,95
Landet201452 68513,121,03
Landet201555 38513,761,07
Landet201663 09315,251,20
Landet201758 18614,011,10
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 Antall nedlagte foretak per 100 eksisterende foretak i valgt region
The chart showing Series 1 series.
  Antall nedlagte foretak per 100 innbyggere i valgt region
The chart showing Series 1 series.
 
 
Antall nedlagte foretak i alt. Valgt region.
The chart showing Series 1 series.
  Antall nedlagte foretak etter organisasjonsform. Valgt region.
The chart showing AS series, Enk series, NUF series, Ansv series, DA series.
 
 
Nedlagte foretak etter organisasjonsform. Antall. Valgt region.
Region 
År (Ascending)
Nedlagte foretak i alt 
Nedlagte foretak etter organisasjonsform 
AS 
Enk 
NUF 
Ansv 
DA 
Landet200841 85011 44225 6942 275614933
Landet200947 81813 49029 2742 7755561 046
Landet201047 59514 29527 8113 299538956
Landet201152 03612 46332 9114 0155521 116
Landet201249 59911 70732 5753 2915151 093
Landet201348 09412 80731 1312 376431918
Landet201452 68515 33533 5561 800431856
Landet201555 38518 47733 5531 609374785
Landet201663 09316 52443 6151 232412800
Landet201758 18617 21238 3431 035356740
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

  6. Konkurser

 
SSB utarbeider en løpende og detaljert statistikk over foretak som går konkurs. Men husk at de fleste foretak legges ned uten å gå konkurs. For å belyse konkursraten ser vi her også antall konkurser i forhold til bestanden av foretak og i forhold til antall innbyggere i kommunene. Kvartalvis oversikt over konkurser finnes her  - og i Kvartalsbarometeret.
 
Tabell 6.1. Antall konkurser i alt og konkurser per 100 foretak og per 100 innbyggere. Valgt region
Region 
År (Ascending)
Konkurser i alt 
Konkurser per: 
100 foretak 
100 innbyg-gere 
Landet20003 570 0,08
Landet20013 5571,360,08
Landet20024 4681,660,10
Landet20035 2201,800,11
Landet20044 2841,480,09
Landet20053 5341,180,08
Landet20063 0310,990,07
Landet20072 8410,870,06
Landet20083 6351,090,08
Landet20095 0131,400,10
Landet20104 4311,230,09
Landet20114 3531,200,09
Landet20123 8071,020,08
Landet20134 5621,170,09
Landet20144 8001,190,09
Landet20154 4611,110,09
Landet20164 5441,100,09
Landet20174 5571,100,09
Landet20185 0101,210,09
Landet20195 013 0,09
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Konkurser i alt. Valgt region
The chart showing Series 1 series.
  Konkurser per 100 innbyggere i valgt region
The chart showing Series 1 series.
 
 
Konkurser per 100 foretak i valgt region
The chart showing Series 1 series.
  Konkurser per 100 innbyggere i valgt region
The chart showing AS series, Enk series, NUF series.
 
 
Tabell 6.2. Konkurser etter organisasjonsform. Antall. Valgt region.
Region 
År (Ascending)
Konkurser etter organisasjonsform 
AS 
Enk 
NUF 
Ansv 
BA 
Landet20001 9831 5420174
Landet20012 1001 4011133
Landet20022 5561 8211205
Landet20032 9552 1374319
Landet20042 5871 6037255
Landet20052 0371 37937194
Landet20061 7771 079117185
Landet20071 581999209126
Landet20082 2421 035285911
Landet20093 2211 200503167
Landet20102 6511 27344186
Landet20112 6441 180472122
Landet20122 2801 05040799
Landet20132 7481 31144353
Landet20143 0971 36929182
Landet20153 1151 13416390
Landet20163 1491 23611250
Landet20173 2901 10212540
Landet20183 7461 12510261
Landet20193 8631 01210431
  Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
AS = Aksjeselskap,   Enk = enkeltmannsforetak,   NUF = Norsk avdeing av utenlands selskap,   Ansv = Ansvarlig selskap,  BA = Selskap med begrenset ansvar
 
 
 

  7. Business churn - tilgang og avgang

 
Nedenfor belyses omløpet av foretak - "Business Churn" - dvs. strømmen av nyetablerte og nedlagte foretak gjennom året. Det analytiske poenget er å belyse den samlede omveltingen i foretakssbestanden gjennom et år - og variasjoner i denne. Summen av nyetablerte og nedlagte foretak settes i forhold til antall eksisterende foretak. Dette er en innfallsvinkel til å belyse dynamikken i næringslivet - over tid og i ulike regioner.
 
Tabell 7.1. Antall nyetablerte og nedlagte foretak ialt og per 100 foretak (business churn). Valgt region
Region 
År (Ascending)
Nye foretak 
Nedlagte foretak 
Business Churn per: 
100 foretak 
Landet200850 10041 85027,49
Landet200945 46847 81826,09
Landet201049 17247 59526,93
Landet201149 94852 03628,10
Landet201255 41549 59928,07
Landet201355 28248 09426,50
Landet201457 86552 68527,52
Landet201559 28755 38528,49
Landet201661 10363 09330,02
Landet201762 46258 18629,05
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Antall nyetablerte og nedlagte foretak i alt. Valgt region
The chart showing Nedlagte series, Nyetablerte series.
  Business churn. Nyetablerte + nedlagte foretak per 100 eksisterende foretak i valgt region
The chart showing Series 1 series.
 
 
Tabell 7.2. Nyetablerte og nedlagte foretak etter organisasjonsform. Antall. Valgt region.  
Region 
År (Ascending)
AS 
ENK 
NUF 
DA 
Nye 
Nedlagte 
Nye 
Nedlagte 
Nye 
Nedlagte 
Nye 
Nedlagte 
Landet200815 97411 44228 45825 6943 5312 2751 426933
Landet200912 05813 49027 30129 2744 0792 7751 4311 046
Landet201013 20514 29529 26827 8114 7033 2991 366956
Landet201114 90112 46329 78532 9113 6064 0151 1081 116
Landet201223 86011 70729 01432 5751 4293 2916721 093
Landet201322 71112 80730 43931 1311 0672 376602918
Landet201423 59815 33532 23533 5569751 800617856
Landet201522 99318 47734 29433 5539791 609595785
Landet201624 20816 52434 94543 6159391 232575800
Landet201725 29517 21235 35738 3437551 035542740
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
AS = Aksjeselskap,   Enk = enkeltmannsforetak,   NUF = Norsk avdeing av utenlands selskap,   DA = Selskap med delt ansvar
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss