KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links Denne delen av KommuneProfilen oppdateres. Det kan forstyrre driften
Bedrifter og foretak  > Om Statistikken

Generelt
Statistikken om bedrifter og foretak er hentet fra Statistisk sentralbyrå.
Lenkene nedenfor peker til SSBs egne statistikksider – hvor det finnes omtale av datagrunnlag mv. . (Obs: åpner i egen arkfane)

 Antall bedrifter - etter næring og størrelse mv  
 Foretak - etter organisasjonsform mv   -
 Nyetablerte foretak  
 Nyetablerte foretaks overlevelse og vekst  
 Konkurser  
 Nedlagte foretak  
 Styre og ledelse i aksjeselskap
 Eiere i personlig eide foretak  

Bedrifter - antall bedrifter etter næring og størrelse mv
SSBs årlige statistikk om Antall bedrifter - etter næring og størrelse mv   er grunnlaget for modulene om antall bedrifter og bedriftsutvikling. Den er også grunnlaget for modulene om bedifter etter størrelse og bedriftsstrukturen med næringsfordeling av bedriftene.
Statistikken viser antall bedrifter per 1. januar hvert år.
Det betyr at endringstallene egentlig dekker forrige kalanderår.
F.eks. Endringstallet på linjen for 2015 viser endring fra 1. januar 2014 til 1. januar 2015 - altså den endringen som egentlig har skjedd gjennom kalaenderåret 2014 - og tilsvarende for andre år.

Foretak etter organisasjonsform mv.
SSBs årlige statistikk om Foretaksbestanden  er grunnlaget for modulene om utvikligen i antall foretak.
Statistikken viser antall foretak per 1. januar hvert år. Det betyr at beskrivelsen av endringstallene for bedrifter (se over) også gjelder for endringer i foretaksbestanden.
Statistikken over foretak dekker ikke foretak innen offentlig forvaltning - og heller ikke foretak i primærnæringene (jord/skog/fiske).

Hva er forskjellen på en bedrift og et foretak?
Foretaket er den juridiske enheten. Bedriften er produksjonsenheten. Det betyr at et foretak kan bestå av flere bedrifter - som kan være lokalisert i ulike kommuner og også kan drive virksomhet i ulike næringer.
Det store flertall av små foretak er imidlertid enbedriftsforetak - og dermed et foretaket og bedriften i praksis samme enhet.
Dette betyr imidlertid at man får en bedre og mer presis fordeling av produksjonsenhetene både regionalt og på næringsområder ved å benytte bedrifter og ikke foretak i statistikken.
Se SSBs grundigere beskrivelse av forholdet mellom Bedrift og foretak her.

Nyetablerte foretak
SSBs statistikk om Nyetablerte foretak  er grunnlaget for denne modulen. SSB publiserer statistikken månedlig med årlige oppsummeringer. I KommuneProfien finner du utviklingen på årsbasis.
SSBs statistikk om Nyetablerte foretaks overlevelse og vekst  viser hvordan foretak etablert i et gitt år overlever de neste 5 påfølgende årene etter etablering.

Konkurser og nedleggelser
SSBs statistikk om Konkurser  er grunnlaget for denne modulen. SSB publiserer statistikken månedlig med årlige oppsummeringer. I KommuneProfien finner du utviklingen på årsbasis.
SSBs statistikk om Nedlagte foretak  er grunnlaget for oversikten over nedlagte foretak. Flertallet av foretak nedlegges uten å gå konkurs. Denne dimensjonen fanges opp i SSBs statistikk om foretaksdemografi og er grunnlaget for denne modulen. SSB publiserer statistikken månedlig med årlige oppsummeringer. I KommuneProfien finner du utviklingen på årsbasis.

Styre og ledelse
SSBs statistikk om Styre og ledelse i aksjeselskap  er grunnlaget for modulen om lederroller i aksjeselskap. Statistikken publiseres årlig. SSB publiserer imidlertid tall bare ned på fylkesnivå - og derfor finner du bare tall for fylker og landsdeler i KommuneProfilen.
SSBs statistikk om Eiere i personlig eide foretak  er grunnlaget for modulene om eierne i enkeltpersonforetak. Statistikken publiseres årlig.
KommuneProfilen

Statistiske ferdigvarer
KommuneProfilen gir deg statistiske ferdigvarer til regionale analyser. KommuneProfilen gir deg raskt og enkelt grunnlag for å beskrive status og utvikling i egen region - og for sammenlikning med regionale konkurrenter.

Velg regionalt nivå
KommuneProfilen inneholder næringsøkonomiske nøkkeltall for alle landets 428 kommuner, for 90 regioner og også for fylker og landsdeler, storbyområder mv.

Klipp og lim - spar tid og penger
KommuneProfilen er bygd opp med figurer og oversiktlige tabeller - som kan sorteres og filtreres etter egne behov.
 Klipp ut figurer og tabeller og lim de inn i egne analyser og dokumenter. På den måten har du datagrunnlaget for en regional analyse i en fart. Slik spares tid og penger på eget detaljarbeid.

Offisielt datagrunnlag
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå og fra annen offisiell statistikk. Vi har 30 års erfaring fra statistikkarbeid i SSB.

Løpende oppdateringer
Innholdet i KommuneProfilen holdes løpende oppdatert. Ny statistikk legges inn på KommuneProfilen straks den er publisert fra SSB. Du finner en kalender som viser kommende oppdateringer.

Regionale fakta i lomma
KommuneProfilen kan brukes på Nettbrett og mobiltelefon. Ha alltid regionalt faktagrunnlag tilgjengelig - i møter og drøftinger.

Andre perspektiver?
Ta kontakt hvis du savner perspektiver som er viktige for deg. Vi bygger raskt opp nye moduer - så langt statistikkgrunnlaget tillater.

KommuneProfil på eget nettsted?
Innhold fra KommuneProfilen kan integreres på andre nettsteder. Ta kontakt for å drøfte opplegg og innhold.
 

     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss