0491 Glåmdal
Bedrifter og foretak - etableringer og nedleggelser  
Kommuner i valgt region er sammenliknet etter statistikk og nøkkeltall om nyetableringer, overlevelse og nedleggelser av foretak. 
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå
Sortering etter andre kolonner - klikk på kolonneoverskriftene
Andre statistikkområder finnes fra lenken i toppen.
Moduler for andre statistikkområder finnes fra menyen ovenfor. 
Flere moduler om Bedrifter og Foretak på www.kommuneprofilen.no  
 

  1. Bedrifter og bedriftstetthet

 
Tabell 1.1. Antall bedrifter i alt for valgte regioner.  2018.
Region/Kommune 
Bedrifter per 100 innb (Descending)
Antall bedrifter 
Endring fra forrige år 
Antall 
Prosent 
0423 Grue15,99758131,7
0425 Åsnes14,851 08120,2
0426 Våler13,21486112,3
0420 Eidskog13,09804-3-0,4
0491 Glåmdal-region12,296 486280,4
0418 Nord-Odal11,16569142,5
0419 Sør-Odal10,86856-7-0,8
0402 Kongsvinger10,771 932-2-0,1
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

  2. Nyetablerte foretak

 
Tab 2.1. Antall nye foretak ialt og per 100 foretak og per 100 innbyggere. 2018. Valgt region
Region 
Nye foretak per: 
Nye foretak i alt 
100 innbyg-gere (Descending)
100 foretak 
0402 Kongsvinger0,8812,34157
0419 Sør-Odal0,8512,6467
0491 Glåmdal-region0,7911,06415
0418 Nord-Odal0,7712,5839
0423 Grue0,748,9135
0420 Eidskog0,728,9444
0426 Våler0,6811,3625
0425 Åsnes0,668,9748
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Antall nye foretak ialt. 2018
The chart showing Innvandrere series.
  Antall nye foretak per 100 innbyggere. 2018
The chart showing Innvandrere series.
 
 
Tabell 2.2. Nye foretak etter organisasjonsform. Andel. 2018. Valgt region. Prosent
Region 
Nye foretak etter organisasjonsform 
AS (Descending)
Enk 
NUF 
Ansv 
DA 
0426 Våler50,046,20,00,00,0
0423 Grue42,954,30,00,02,9
0402 Kongsvinger36,760,80,60,01,3
0491 Glåmdal-region35,460,81,60,50,9
0420 Eidskog32,665,10,00,00,0
0425 Åsnes31,564,81,91,90,0
0419 Sør-Odal31,458,67,11,41,4
0418 Nord-Odal30,070,00,00,00,0
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Tabell 2.3. Nye foretak etter organisasjonsform. Antall. 2018. Valgt region.
Region 
Nye foretak etter organisasjonsform 
AS (Descending)
Enk 
NUF 
Ansv 
DA 
0491 Glåmdal-region151259724
0402 Kongsvinger5896102
0419 Sør-Odal2241511
0425 Åsnes1735110
0423 Grue1519001
0420 Eidskog1428000
0426 Våler1312000
0418 Nord-Odal1228000
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Tabell 2.4. Nyetablerte foretak etter næringsområde. Antall. 2018
Region/Kommune 
Nye bedrifter i alt 
Nyetablerte bedrifter etter næringsområde. 2018 
10-33 Industri (Descending)
Olje - Bergverk 
41-43 Bygg og Anlegg 
45-47 Varehandel 
49-53 Transport 
55-56 Overnatt Servering 
58-63 Infor masjon kommun ikasjon 
64-66 Bank Finans 
68-75 Teknisk tjen.yt Eiendoms drift 
77-82 Forretn messig tjen.yt 
85 Under visning 
86-88 Helse og sosiale tjenester 
90-99 Personlig tjen.yt. 
  
0491 Glåmdal-region426211753816111337437192861 
0402 Kongsvinger15870261244722613121125 
0418 Nord-Odal405086300142108 
0423 Grue353024013093223 
0420 Eidskog433164111084037 
0419 Sør-Odal7030158521092289 
0426 Våler260042310055004 
0425 Åsnes54001420210138245 
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

  3. Nye foretaks overlevelse og betydning

 
SSB utarbeider statistikk som viser overlevelsesevnen for nyetablerte foretak i de fem første årene etter etablering. Statistikken viser også utviklingen i sysselsettingen for de nyetablerte foretakene. På det grunnlaget kan det beregnes hvor mye de nyetablerte foretakene betyr for sysselsetting og foretaksbestand de første 5 årene etter etablering. Her belyser vi betydningen av foretak etablert de tre siste årene. Mer om betydningen av nyetablerte foretak finnes her.   
 
Tabell 3.1. Foretak etablert i 2011 etter antall overlevelsesår. Prosent
Region 
Nyetablerte foretak i alt 
Overlevelse. Prosent 
1 år (Descending)
2 år 
3 år 
4 år 
5 år 
0418 Nord-Odal1866,750,044,433,338,9
0420 Eidskog2965,551,748,337,927,6
0423 Grue3357,654,542,436,436,4
0426 Våler2955,237,941,427,617,2
0491 Glåmdal-region34154,049,042,836,132,0
0402 Kongsvinger12452,450,844,438,734,7
0425 Åsnes5151,049,033,331,425,5
0419 Sør-Odal5747,445,645,638,636,8
  Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Andel foretak etablert i 2011 overlevd i 3 år. Prosent
The chart showing Innvandrere series.
  Andel foretak etablert i 2011 overlevd i 5 år. Prosent
The chart showing Innvandrere series.
 
 
 

  4. Nye foretaks betydning

 
Tabellene nedenfor viser hvor mange foretak som er etablert de 3 siste årene før opptellingsåret - og hvor stor andel av den samlede foretaksbestanden disse utgjør.
 
Tabell 4.1. Antall og andel foretak etablert i 3 siste år- sett i forhold til samlet foretaksbestand. 2016. Valgt region
Region 
Foretak etablert 3 siste år 
Foretak i alt 
Andel (Descending)
Antall 
0402 Kongsvinger18,422331 265
0418 Nord-Odal18,2155302
0491 Glåmdal-region16,426173 758
0419 Sør-Odal16,2086531
0425 Åsnes16,0486536
0420 Eidskog16,0380499
0423 Grue13,7854392
0426 Våler9,8723233
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Andel foretak etablert 3 siste år. 2016. Prosent
The chart showing Innvandrere series.
  Andel sysselsatte i foretak etablert siste 3 år. 2016
The chart showing Innvandrere series.
 
Tabellene nedenfor viser hvor mange sysselsatte som finnes i foretak som er etablert de 3 siste årene før opptellingsåret - og hvor stor andel disse utgjør av den samlede sysselsettingen i opptellingsåret.
 
Tabell 4.2. Antall sysselsatte i foretak etablert siste 3 år - sett i forhold til samlet sysselsetting. 2016. Valgt region
Region 
Sysselsatte i foretak etablert siste 3 år 
Syssel satte i alt 
Andel (Descending)
Antall 
0420 Eidskog7,541381 831
0419 Sør-Odal6,171492 416
0418 Nord-Odal5,22841 609
0402 Kongsvinger5,174318 336
0491 Glåmdal-region5,061 02720 299
0425 Åsnes3,841072 784
0423 Grue3,82721 887
0426 Våler3,20461 436
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

  5. Nedlagte foretak

 
SSB utarbeider årlig statistikk over nedlagte foretak. Fordi det nødvendigvis tar litt tid for å konstatere at et foretak er nedlagt  har denne statistikken en betydelig lenger produksjonstid og etterslep enn statistikken over nyetableringer.
 
Tab 5.1. Antall nedlagte foretak ialt og per 100 foretak og per 1000 innbyggere. 2016. Valgt region
Region 
Nedlagte foretak i alt 
Nedlagte foretak per: 
100 foretak (Descending)
100 innbyg-gere 
0402 Kongsvinger16613,120,93
0426 Våler2912,450,77
0418 Nord-Odal3611,920,70
0491 Glåmdal-region44111,730,83
0425 Åsnes6011,190,81
0423 Grue4310,970,90
0420 Eidskog5410,820,88
0419 Sør-Odal539,980,67
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Antall nedlagte foretak per 100 innbyggere. 2016
The chart showing Igangsatt series.
  Antall nedlagte foretak per 100 eksisterende foretak. 2016
The chart showing Igangsatt series.
 
 
 

  6. Konkurser

 
SSB utarbeider en løpende og detaljert statistikk over foretak som går konkurs. Men husk at de fleste foretak legges ned uten å gå konkurs. For å belyse konkursraten ser vi her også antall konkurser i forhold til bestanden av foretak og i forhold til antall innbyggere i kommunene. Kvartalvis oversikt over konkurser finnes her  - og i Kvartalsbarometeret.
 
Tab 6.1. Antall konkurser i alt og konkurser per 1000 foretak og per 1000 innbyggere. 2018
Region 
Kon kurser i alt 
Konkurser per: 
1000 foretak 
1000 innbyg-gere (Descending)
0402 Kongsvinger201,570,11
0418 Nord-Odal51,610,10
0419 Sør-Odal71,320,09
0491 Glåmdal-region431,150,08
0425 Åsnes50,930,07
0420 Eidskog40,810,07
0426 Våler10,450,03
0423 Grue10,250,02
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Konkurser per 1000 innbyggere. 2018
The chart showing Igangsatt series.
  Konkurser per 1000 foretak. 2018
The chart showing Igangsatt series.
 
 
 

  7. Business churn - etableringer og nedleggelser

 
Nedenfor belyses omløpet av foretak - "Business Churn" - dvs. strømmen av nyetablerte og nedlagte foretak gjennom året. Det analytiske poenget er å belyse den samlede omveltingen i foretakssbestanden gjennom et år - og variasjoner i denne. Summen av nyetablerte og nedlagte foretak settes i forhold til antall eksisterende foretak. Dette er en innfallsvinkel til å belyse dynamikken i næringslivet - over tid og i ulike regioner.
 
Tab 7.1. Antall nyetablerte og nedlagte foretak ialt og per 100 foretak (business churn). 2016. Valgt region
Region 
Nye foretak 
Nedlagte foretak 
Business Churn per: 
100 foretak (Descending)
0418 Nord-Odal453626,82
0402 Kongsvinger16416626,09
0491 Glåmdal-region44644123,60
0425 Åsnes646023,13
0423 Grue444322,19
0426 Våler222921,89
0419 Sør-Odal585320,90
0420 Eidskog495420,64
 
 
Business churn. Nyetablerte + nedlagte foretak per 100 eksisterende foretak. 2016
The chart showing Igangsatt series.
  Nyetablerte foretak - minus nedlagte foretak. 2016. Antall foretak
The chart showing Igangsatt series.
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss