0491 Glåmdal
Bedrifter og Foretak  
Kommuner i valgt region er sammenliknet etter statistikk og nøkkeltall om bedrifter og foretak.
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå
Sortering etter andre kolonner - klikk på kolonneoverskriftene
Andre statistikkområder finnes fra lenken i toppen.
Flere moduler om Bedrifter og Foretak på www.kommuneprofilen.no  
 

  Bedriftsbestand

 
Antall bedrifter i alt for valgte regioner.  2019.
Region/Kommune 
Bedrifter per 100 innbyggere (Descending)
Antall bedrifter 
Endring fra forrige år 
Antall 
Prosent 
0423 Grue15,78733-25-3,3
0425 Åsnes14,761 065-16-1,5
0426 Våler13,06484-2-0,4
0420 Eidskog12,72778-26-3,2
0491 Glåmdal-region12,236 409-77-1,2
0418 Nord-Odal11,11558-11-1,9
0402 Kongsvinger10,871 93860,3
0419 Sør-Odal10,83853-3-0,4
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Bedriftsstruktur. Antall bedrifter etter næringsområde. Antall. 2019
Region/Kommune 
Antall bedrifter ialt 
Antall bedrifter etter næringsområde. 2019 
01-03 Primær næringer (Descending)
Olje - Bergverk 
10-33 Industri 
41-43 Bygg og Anlegg 
45-47 Varehandel 
49-53 Transport 
55-56 Overnatt Servering 
58-63 Infor masjon kommun ikasjon 
64-66 Bank Finans 
68-75 Teknisk tjen.yt Eiendoms drift 
77-82 Forretn messig tjen.yt 
84 Offentlig Adminis trasjon 
85 Under visning 
86-88 Helse og sosiale tjenester 
90-99 Personlig tjen.yt. 
  
0491 Glåmdal-region6 4091 815122737896702791041292893424460137459425 
0425 Åsnes1 065412333125933514222133376206552 
0402 Kongsvinger1 93832837222228072415712352922151167153 
0423 Grue7332672377263218173105236134645 
0420 Eidskog77822925811763361191117196114549 
0419 Sør-Odal853219136107885813125125258236762 
0426 Våler48419611151372211624923682631 
0418 Nord-Odal55816402695463566353257114333 
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Bedriftsstruktur. Andel bedrifter etter næringsområde. Prosent. 2019
Region/Kommune 
Antall bedrifter ialt 
Andel av samlet antall bedrifter. 2019. Prosent 
01-03 Primær næringer (Descending)
Olje - Bergverk 
10-33 Industri 
41-43 Bygg og Anlegg 
45-47 Varehandel 
49-53 Transport 
55-56 Overnatt Servering 
58-63 Infor masjon kommun ikasjon 
64-66 Bank Finans 
68-75 Teknisk tjen.yt Eiendoms drift 
77-82 Forretn messig tjen.yt 
84 Offentlig Adminis trasjon 
85 Under visning 
86-88 Helse og sosiale tjenester 
90-99 Personlig tjen.yt. 
  
0426 Våler48440,500,212,2710,547,644,552,271,240,4110,124,751,241,655,376,40 
0425 Åsnes1 06538,690,283,1011,748,733,291,312,070,1912,493,470,561,886,104,88 
0423 Grue73336,430,275,059,828,592,861,092,320,4114,323,140,821,776,286,14 
0420 Eidskog77829,430,267,4615,048,104,631,411,160,1315,042,440,771,415,786,30 
0418 Nord-Odal55829,390,004,6617,038,246,271,081,080,549,504,481,251,977,715,91 
0491 Glåmdal-region6 40928,320,194,2612,3110,454,351,622,010,4414,573,810,942,147,166,63 
0419 Sør-Odal85325,670,124,2212,5410,326,801,521,410,5914,652,930,942,707,857,27 
0402 Kongsvinger1 93816,920,153,7211,4614,453,722,122,940,6218,164,751,082,638,627,89 
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Bedriftsstruktur. Antall bedrifter etter detaljert næringsområde. 2019.
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

  Bedrifter etter størrelse

 
Bedrifter etter antall sysselsatte. Andel. 2019. Valgt region. Prosent
Nr 
Region 
Bedrifter i alt 
Bedrifter etter antall sysselsatte. Andel. Prosent 
Ingen (Descending)
1-4 
5-9 
10-19 
20-49 
50-99 
100-249 
250+ 
0491Kongsvinger-region6 40969,715,06,74,62,730,750,330,03
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Antall bedrifter etter antall sysselsatte. 2019. Valgt region
Nr 
Region 
Bedrifter ialt 
Bedrifter etter antall sysselsatte. Antall 
Ingen (Descending)
1-4 
5-9 
10-19 
20-49 
50-99 
100-249 
250+ 
0491Kongsvinger-region6 4094 47096443129817548212
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

  Styre og ledelse

 
Menn og kvinner i leder-roller i nyetablerte enkeltperson-foretak. Antall og andel kvinner. 2015
Nr 
Region 
Menn 
Kvinner 
Andel kvinner 
Prosent (Descending)
0418Nord-Odal161038,46
0425Åsnes211236,36
0419Sør-Odal261435,00
0402Kongsvinger633032,26
0491Kongsvinger-region1797930,62
0423Grue19624,00
0420Eidskog22518,52
0426Våler12214,29
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Andel kvinner i leder-roller i nye enkeltpersonforetak. 2015. Prosent
The chart showing Igangsatt series.
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss