0402 Kongsvinger
Bygg og bolig  
Statistikk og nøkkeltall om bygg - bolig og boligpriser. 
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå.
Velg andre statistikkområder fra topplenken.
Mer statistikk om Bygg og Bolig på www.kommuneprofilen.no  
 

  Prisnivå og prisutvikling. Brukte boliger

 
Datagrunnlaget for prisen per kvadratmeter selveierbolig er hentet fra SSB prisindeks for brukte boliger.  Statistikken er en prisindeks der man tar hensyn til variasjoner i boligenes størrelse, byggeår og beliggenhet. Utover dette tar indeksen derimot ikke hensyn til forskjeller i boligenes kvalitet. Se SSBs beskrivelse av statistikken fra lenken ovenfor.
 
Pris for selveierboliger. Pris per kvadratmeter - etter type bolig. Kroner
Region/Kommune 
År (Ascending)
Pris per kvm 
Enebolig 
Småhus 
Blokk 
Kongsvinger20059 6589 4680
Kongsvinger200610 1209 06615 474
Kongsvinger200710 78110 8780
Kongsvinger200811 19211 3190
Kongsvinger200911 202021 345
Kongsvinger201011 84800
Kongsvinger201111 417020 810
Kongsvinger201211 52500
Kongsvinger201312 89214 9810
Kongsvinger201413 336022 097
Kongsvinger201513 66616 73725 126
Kongsvinger201614 735025 476
Kongsvinger201715 934029 585
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
Statistikken omfatter bare selveierleiligheter. Kvadratmeter = P-Rom.
 
 

Pris per kvadratmeter. Valgt region
The chart showing Enebolig series, Småhus series, Blokk series.
  Enebolig. Prisdifferanse per kvm mellom valgt kommune og landsgjennomsnittet. Kroner
The chart showing Enebolig. Prisdifferanse mot landet. Kroner series.
 
 
Eneboliger*). Pris per kvadratmeter - sammenliknet med landsgjennomsnitt. Kroner
Region/Kommune 
År (Ascending)
Pris per kvm - valgt kommune: 
Sammenlikning mot landsgjennomsnitt: 
Pris per kvm 
Endring 
Landet. Pris per kvm 
Differanse. Kroner 
Kroner 
Prosent 
Kongsvinger20059 6585215,713 302-3 644
Kongsvinger200610 1204624,814 917-4 797
Kongsvinger200710 7816616,516 643-5 862
Kongsvinger200811 1924113,816 456-5 264
Kongsvinger200911 202100,116 847-5 645
Kongsvinger201011 8486465,817 930-6 082
Kongsvinger201111 417-431-3,619 028-7 611
Kongsvinger201211 5251081,019 976-8 451
Kongsvinger201312 8921 36711,920 780-7 888
Kongsvinger201413 3364443,421 138-7 802
Kongsvinger201513 6663302,522 068-8 402
Kongsvinger201614 7351 0697,823 368-8 633
Kongsvinger201715 9341 1998,124 550-8 616
  Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Omfatter bare selveierboliger
 
 

Enebolig. Pris per kvadratmeter. Valgt region og landet
The chart showing Valgt kommune series, Landsgjennomsnitt series.
  Enebolig. Årlig prisendring per kvm. Valgt region. Prosent
The chart showing Enebolig. Prisendring. Prosent series.
 
 
Småhus*). Pris per kvadratmeter - sammenliknet med landsgjennomsnitt. Kroner
Region/Kommune 
År (Ascending)
Pris per kvm - valgt kommune: 
Sammenlikning mot landsgjennomsnitt: 
Pris per kvm 
Endring 
Landet. Pris per kvm 
Differanse. Kroner 
Kroner 
Prosent 
Kongsvinger20059 46887410,216 343-6 875
Kongsvinger20069 066-402-4,318 607-9 541
Kongsvinger200710 8781 81220,021 005-10 127
Kongsvinger200811 3194414,120 483-9 164
Kongsvinger2009000,021 1430
Kongsvinger2010000,022 9070
Kongsvinger2011000,024 7670
Kongsvinger2012000,026 2190
Kongsvinger201314 98100,027 648-12 667
Kongsvinger2014000,027 6870
Kongsvinger201516 73700,029 266-12 529
Kongsvinger2016000,030 8730
Kongsvinger2017000,032 7960
  Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Omfatter bare selveierboliger. Småhus er rekkehus og tomannsboliger mv
 
 

Småhus. Pris per kvadratmeter. Valgt region og landet
The chart showing Valgt kommune series, Landsgjennomsnitt series.
  Småhus. Årlig prisendring per kvm. Valgt region. Prosent
The chart showing Småhus. Prisendring. Prosent series.
 
 
Blokkleiligheter*). Pris per kvadratmeter - sammenliknet med landsgjennomsnitt. Kroner
Region/Kommune 
År (Ascending)
Pris per kvm - valgt kommune: 
Sammenlikning mot landsgjennomsnitt: 
Pris per kvm 
Endring 
Landet. Pris per kvm 
Differanse. Kroner 
Kroner 
Prosent 
Kongsvinger2005000,025 9240
Kongsvinger200615 47400,029 864-14 390
Kongsvinger2007000,032 5530
Kongsvinger2008000,030 6070
Kongsvinger200921 34500,031 326-9 981
Kongsvinger2010000,034 0670
Kongsvinger201120 81000,037 197-16 387
Kongsvinger2012000,040 0590
Kongsvinger2013000,041 5060
Kongsvinger201422 09700,042 094-19 997
Kongsvinger201525 1263 02913,745 724-20 598
Kongsvinger201625 4763501,449 647-24 171
Kongsvinger201729 5854 10916,152 755-23 170
  Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Omfatter bare selveierboliger
 
 
Blokkleiligheter. Pris per kvadratmeter. Valgt region og landet
The chart showing Valgt kommune series, Landsgjennomsnitt series.
  Blokkleiligheter. Årlig prisendring per kvm. Valgt region. Prosent
The chart showing Blokkleiligheter. Prisendring. Prosent series.
 
 
 

  Eiendomsomsetning - og priser

 
SSB publiserer også en statistikk om Eiendomsomsetning. Tabellene nedenfor er hentet fra denne statistikken. Den viser antall solgte eiendommer med bygning - og verdien og prisen av disse eiendommene. Statistikken viser altså prisen på de eiendommer som faktisk er solgt - men korrigerer ikke for forskjeller i eiendommenes størrelse, byggeår og beliggenhet mv. Denne statistikken skal derfor ikke brukes som en prisindeks.
 
Solgte boligeiendommer. Antall, samlet verdi og gjennomsnittlig boligpris
Region 
År (Ascending)
Gjennomsnittlig pris per solgt bolig. 1000kr 
Antall solgte boliger 
Samlet verdi av solgte boliger. Mill.kr 
Verdi per innbygger (Kr) 
Antall solgt per 1000 innb 
0402 Kongsvinger20051 45620730117 44812,0
0402 Kongsvinger20061 18315918810 9209,2
0402 Kongsvinger20071 33717823813 80210,3
0402 Kongsvinger20081 53414622412 8988,4
0402 Kongsvinger20091 52416925714 8619,8
0402 Kongsvinger20101 61019230917 78711,0
0402 Kongsvinger20111 74419033119 00310,9
0402 Kongsvinger20121 61420032318 42611,4
0402 Kongsvinger20131 88120338221 65011,5
0402 Kongsvinger20141 83016930917 3539,5
0402 Kongsvinger20151 86322341523 23012,5
0402 Kongsvinger20162 09520442723 96811,4
0402 Kongsvinger20172 54627068738 49715,1
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Antall solgte boliger. Valgt region
The chart showing Series 1 series.
  Pris per solgt bolig. Valgt region. 1000kr
The chart showing Series 1 series.
 
 
 

  Boligbygging og befolkningsvekst

 
Boligbygging. Igangsatt og fullførte boliger - antall og bruksareal
Region/Kommune 
År (Ascending)
Antall boliger: 
Samlet bruksareal til bolig (m2) 
Igangsatt 
Fullført 
Igangsatt 
Fullført 
Kongsvinger200561875 98711 265
Kongsvinger200649587 3317 132
Kongsvinger200719515726 14921 791
Kongsvinger20081029010 70410 952
Kongsvinger200918720611 47315 860
Kongsvinger2010868914 7135 007
Kongsvinger201133734 73012 042
Kongsvinger201233336 5125 265
Kongsvinger201337498 3127 745
Kongsvinger201445317 3875 511
Kongsvinger201548589 3568 495
Kongsvinger2016774311 3759 296
Kongsvinger201722774 64211 194
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Antall boliger igangsatt. Valgt region
The chart showing Igangsatt series.
  Antall boliger fullført. Valgt region
The chart showing Igangsatt series.
 
 
Boligbygging og befolkningsvekst. Nye boliger og nye innbyggere - og innbyggere per ny bolig
Region/Kommune 
År (Ascending)
Nye boliger og nye innbyggere: 
Nye innbyggere  
Nye boliger 
Nye innbyggere 
per ny bolig 
Kongsvinger200561-48-0,79
Kongsvinger2006101270,27
Kongsvinger2007102340,33
Kongsvinger2008151470,31
Kongsvinger2009128250,20
Kongsvinger2010123650,53
Kongsvinger201165871,34
Kongsvinger2012521302,50
Kongsvinger2013381203,16
Kongsvinger201446661,43
Kongsvinger201544110,25
Kongsvinger201654-14-0,26
Kongsvinger20176020,03
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
Om modulen
Modulen viser forholdet mellom fullførte nye boliger og antallet nye innbyggere i kommuner og regioner. Dette illustrerer balansen mellom boligbygging og befolkningsvekst. Vi vet at en gjennomsnittlig husholdning består av om lag 2,2 personer i gjennomsnitt.
hvis det over tid er flere nye innbyggere per ny bolig enn dette vil det være mangel på nye boliger - og press på boligmarkedet.
Boligbyggingen svinger naturlig nok en del fra år til år - med spesielt store utslag i små kommuner. Derfor har vi valgt å regne både boligbyggingen og befolkningsveksten som 3-årlig gjennomsnitt. Det jevner ut de årlige svingene.
Vær oppmerksom på at kommuner med nedgang i folketallet vil ha et negativt forhold mellom boligbygging g folkevekst. Dette gir jo egentlig ingen mening - men illustrerer at boligtilgangen bedres...
 
 
Nye innbyggere per ny bolig. Valgt region
The chart showing Nye innbyggere per ny bolig series.
*) Både nye boliger og nye innbyggere er regnet som 3-årlig gjennomsnitt
  Nye boliger og nye innbyggere*). Valgt region
The chart showing Nye boliger series, Nye innbyggere series.
*) Både nye boliger og nye innbyggere er regnet som 3-årlig gjennomsnitt
 
 
 

  Samlet byggevirksomhet

 
Samlet byggevirksomhet. Bruksareal til bolig og andre bygg. Igangsatt og fullført. Valgt region
Region/Kommune 
År (Ascending)
Bruksareal igangsatt (m2) 
Bruksareal fullført (m2) 
I alt 
Bolig 
Andre bygg 
I alt 
Bolig 
Andre bygg 
Kongsvinger200516 2465 98710 25917 89411 2656 629
Kongsvinger200620 3397 33113 00816 8977 1329 765
Kongsvinger200774 35826 14948 20955 20521 79133 414
Kongsvinger200835 44810 70424 74443 62810 95232 676
Kongsvinger200928 84811 47317 37531 31915 86015 459
Kongsvinger201027 21714 71312 50413 6835 0078 676
Kongsvinger201116 2504 73011 52019 90312 0427 861
Kongsvinger201214 8136 5128 30114 5575 2659 292
Kongsvinger201323 0988 31214 78618 3007 74510 555
Kongsvinger201416 3927 3879 0059 5495 5114 038
Kongsvinger201526 2959 35616 93917 4058 4958 910
Kongsvinger201623 10811 37511 73326 4179 29617 121
Kongsvinger201729 0754 64224 43324 60311 19413 409
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Samlet bruksareal fullført. Valgt region. 1000 Kvadratmeter
The chart showing Igangsatt series.
  Bruksareal fullført. Boliger og andre bygg. Valgt region. Kvadratmeter
The chart showing Boliger series, Andre bygg series.
 
 
 

  Boligbestand

 
Antall boliger i alt i valgt region
Region/Kommune 
År (Ascending)
Antall boliger 
Endring fra forrige år 
%-Andel av boligene i: 
Antall 
Prosent 
Landet 
Eget fylke 
Kongsvinger20069 15500,00,4139,64
Kongsvinger20079 078-77-0,90,4059,53
Kongsvinger20089 156780,90,4039,53
Kongsvinger20099 023-133-1,50,3929,37
Kongsvinger20109 1711481,60,3959,48
Kongsvinger20119 197260,30,3939,48
Kongsvinger20129 3071101,20,3939,52
Kongsvinger20139 330230,30,3899,49
Kongsvinger20149 287-43-0,50,3839,41
Kongsvinger20159 321340,40,3799,30
Kongsvinger20169 380590,60,3779,28
Kongsvinger20179 415350,40,3749,23
Kongsvinger20189 505901,00,3739,21
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Antall boliger i valgt region
The chart showing Series 1 series.
  Årlig tilvekst i antall boliger. Antall
The chart showing Series 1 series.
 
 
 

  Boligbestand - Boliger etter type og størrelse mv

 
Antall boliger etter type boligbygg. Valgt region
Region/Kommune 
År (Ascending)
Boliger i alt 
Antall boliger i: 
Enebolig 
Tomannsbolig 
Rekkehus 
Blokk 
Bofelles skap 
Annet 
Kongsvinger20069 1555 2295361 2851 625116364
Kongsvinger20079 0785 1255421 2821 649116364
Kongsvinger20089 1565 1385561 3241 653115370
Kongsvinger20099 0234 9865561 3571 65695373
Kongsvinger20109 1715 0155611 3691 656188382
Kongsvinger20119 1975 0545681 3751 644175381
Kongsvinger20129 3075 1055741 3821 652175419
Kongsvinger20139 3305 1115811 3871 652175424
Kongsvinger20149 2875 0905991 3921 661175370
Kongsvinger20159 3215 1086031 4061 661175368
Kongsvinger20169 3805 1226281 4061 660176388
Kongsvinger20179 4155 1516341 4071 660176387
Kongsvinger20189 5055 1666381 4261 710175390
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Antall boliger etter type. Valgt region. 2018
The chart showing Enebolig series, Rekkehus series, Tomanns series, Blokk series.
  Antall boliger etter type. Valgt region.
The chart showing Enebolig series, Rekkehus series, Tomanns series, Blokk series.
 
 
 Antall boliger etter byggeår. Valgt region. 2018.
2018
Boliger i alt9 505
1900 og tidligere523
1901_1920456
1921_1940399
1941_194559
1946_19601 219
1961_19701 230
1971_19802 682
1981_19901 083
1991_2000462
2001_2010792
2011_346
Ukjent byggeår254
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Antall boliger etter byggeår. Valgt region. 2018
The chart showing Før 1900 series, 1901-1940 series, 1946-1960 series, 1961-1980 series, 1981-2000 series, 2001 og seinere series.
  Andel boliger etter byggeår. Valgt region. 2018. Prosent
The chart showing Før 1900 series, 1901-1940 series, 1946-1960 series, 1961-1980 series, 1981-2000 series, 2001 og seinere series.
 
 
 
Bosatte personer etter eierstatus for bolig. Antall og andel. 2016
0402 Kongsvinger
I alt52 734
Selveier32 734
Andels-/Aksjeeier12 096
Leier7 906
Andeler. Prosentkr 0,00
I alt300,0
Selveier186,2
Andels- /Aksjeeier68,8
Leier45,0
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Andel bosatte personer etter eierstatus for bolig. 2016. Prosent. Valgt region
The chart showing Selveier series, Andel/Aksje series, Leier series.
  Andel personer med romslig og trangbodd bolig 2016. Prosent. Valgt region
The chart showing Romslig series, Trangbodd series, Uoppgitt series.
 
 
Bosatte personer etter om boligen er romslig eller trangbodd. Antall og andel. 2016
0402 Kongsvinger
I alt52 734
Romslig48 263
Trangt3 891
Uoppgitt580
Andeler. Prosentkr 0,00
I alt300,0
Romslig274,6
Trangt22,1
Uoppgitt3,3
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss