KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links Denne delen av KommuneProfilen oppdateres. Det kan forstyrre driften
Bygg og Bolig  > Datagrunnlag

 Generelt
Statistikken om bygg og bolig er hentet fra Statistisk sentralbyrå.
Lenkene nedenfor peker til SSBs egne statistikksider – hvor det finnes omtale av datagrunnlag mv. . (Obs: åpner i egen arkfane)

 Prisnivå og prisutvikling for selveierboliger
 Solgte boliger og boligpriser. Eiendomsomsetning
 Boligbygging og annen byggevirksomhet
 Boligbestand. Boliger etter type og størrelse mv.
 Private hytter. Hyttebestand
 Hyttebygging
 Solgte hytter og hyttepriser

Prisnivå og prisutvikling for selveierboliger 
SSBs årlige statistikk over Prisindeks for brukte boliger  er grunnlaget for modulene som beskriver kvadratmeterprisen for selveierboliger. Statistikken er en prisindeks der man tar hensyn til variasjoner i boligenes størrelse, byggeår og beliggenhet. Utover dette tar indeksen derimot ikke hensyn til forskjeller i boligenes kvalitet. Se SSBs beskrivelse av statistikken fra lenken ovenfor.

Solgte boliger og boligpriser. Eiendomsomsetning 
SSBs årlige statistikk over Eiendomsomsetning  er grunnlaget for modulene som beskriver antall solgte boliger og boligpriser. Vær oppmerksom på at statistikken viser gjennomsnittsprisen for de boligene som faktisk er solgt det enkelte året. Det betyr at endringene i pris også har sammenheng med forskjeller i størrelse og standard mv på de boligene som selges fra år til år. Dette kan ha stor betydning særlig i små regioner med få omsetninger.
Statistikken kan derfor ikke brukes som en prisindeks - og prisutviklingen må tolkes med de forbehold som er nevnt over.

Boligbygging og annen byggevirksomhet
SSBs årlige statistikk over  Byggeareal  er grunnlaget for modulene som beskriver boligbygging og annen byggevirksomhet. Statistikken viser tallet på både igangsatte og fullførte boliger og andre bygg. Vær oppmerksom på at Igangsettingstallene i byggearealstatistikken bygger på datoer for når tillatelsene registreres av kommunene i Matrikkelen. At det gis en igangsettingstillatelse, innebærer ikke alltid at bygging settes i gang umiddelbart.
Vær også oppmerksom på at Byggearealstatistikken foreløpig ikke omfatter boliger som kommer til ved ombygging av eksisterende bygningsmasse (for eksempel nye boliger som kommer til ved at næringsareal blir gjort om til boligareal.

Boligbestand. Boliger etter type og størrelse mv
SSBs statistikk om Boligbestanden  er grunnlaget for modulene om boliger etter type og størrelse mv. Statistikken bygger på registrerte boliger ifølge Matrikkelen. Det er kommunene som har ansvaret for å oppdatere Matrikkelen for sitt område.
Vær oppmerksom på at endringer i boligbestanden også kan skyldes oppryddinger i registeret - og dette kan gi fiktive endringer fra år til år.

Hyttebestand. Fritidsboliger
SSBs årlige statistikk om bestanden av private hytter og fritidsboliger bygger på SSBs statistikk om Bygningsmassen .
Datagrunnlaget er som for boligbestanden (se ovenfor) - og statistikken over hyttebestanden er derfor underlagt de samme forbehold.

Hyttebygging
SSBs statistikk om Byggeareal  er grunnlaget for modulene om hyttebygging. Vær oppmerksom på de samme momenter og forbehold som er påpekt under boligbygging. 

Solgte hytter og hyttepriser
SSBs statistikk om Eiendomsomsetning  er grunnlaget for modulene om solgte fritidseiendommer og hyttepriser. Vær oppmerksom på at statistikken viser gjennomsnittsprisen for de hyttene som faktisk er solgt det enkelte året. Det betyr at endringene i pris også har sammenheng med forskjeller i størrelse og standard mv på de hyttene som selges fra år til år. Dette kan ha stor betydning særlig i små regioner med få omsetninger.
Statistikken kan derfor ikke brukes som en prisindeks - og prisutviklingen må tolkes med de forbehold som er nevnt over.

Landbrukseiendommer
SSBs statistikk om Landbrukseiendommer  og Overdragelser av landbrukseiendommer  er grunnlaget for modulene om landbrukseiendommer.
(Mer kommer...)

Kommunale boliger
SSBs statistikk om Kommunale boliger  er grunnlaget for modulene om kommunale boliger - kombinert med statistikken over samlet antall boliger og antall husholdninger.  
(Mer kommer...)
KommuneProfilen

Statistiske ferdigvarer
KommuneProfilen gir deg statistiske ferdigvarer til regionale analyser. KommuneProfilen gir deg raskt og enkelt grunnlag for å beskrive status og utvikling i egen region - og for sammenlikning med regionale konkurrenter.

Velg regionalt nivå
KommuneProfilen inneholder næringsøkonomiske nøkkeltall for alle landets 428 kommuner, for 90 regioner og også for fylker og landsdeler, storbyområder mv.

Klipp og lim - spar tid og penger
KommuneProfilen er bygd opp med figurer og oversiktlige tabeller - som kan sorteres og filtreres etter egne behov.
 Klipp ut figurer og tabeller og lim de inn i egne analyser og dokumenter. På den måten har du datagrunnlaget for en regional analyse i en fart. Slik spares tid og penger på eget detaljarbeid.

Offisielt datagrunnlag
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå og fra annen offisiell statistikk. Vi har 30 års erfaring fra statistikkarbeid i SSB.

Løpende oppdateringer
Innholdet i KommuneProfilen holdes løpende oppdatert. Ny statistikk legges inn på KommuneProfilen straks den er publisert fra SSB. Du finner en kalender som viser kommende oppdateringer.

Regionale fakta i lomma
KommuneProfilen kan brukes på Nettbrett og mobiltelefon. Ha alltid regionalt faktagrunnlag tilgjengelig - i møter og drøftinger.

Andre perspektiver?
Ta kontakt hvis du savner perspektiver som er viktige for deg. Vi bygger raskt opp nye moduer - så langt statistikkgrunnlaget tillater.

KommuneProfil på eget nettsted?
Innhold fra KommuneProfilen kan integreres på andre nettsteder. Ta kontakt for å drøfte opplegg og innhold.
 

     
     
     
     
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss