0491 Glåmdal
Bygg og Bolig  
Kommuner i valgt region er sammenliknet etter statistikk og nøkkeltall om bygg og bolig og boligpriser. 
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå  
Sortering etter andre kolonner - klikk på kolonneoverskriften
Andre statistikkområder finnes fra lenken i toppen.
 

  Boligpriser og eiendomsomsetning

 
Solgte boligeiendommer. Antall, samlet verdi og gjennomsnittlig boligpris. 2018
Region 
Gjennom snittlig pris per solgt bolig. 1000kr (Descending)
Antall solgte boliger 
Samlet verdi av solgte boliger. Mill.kr 
Verdi per inn bygger (Kr) 
Antall solgt per 1000 innb 
0402 Kongsvinger2 86816246525 9099,0
0419 Sør-Odal2 13412927534 91516,4
0491 Glåmdal-region1 9827151 41726 86013,6
0420 Eidskog1 8777814623 84112,7
0418 Nord-Odal1 8107213025 56514,1
0425 Åsnes1 67613422530 85718,4
0426 Våler1 263627821 28116,8
0423 Grue1 249789720 55616,5
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

  Boligbygging

 
Boligbygging. Igangsatt og fullførte boliger - antall og bruksareal. Gjennomsnitt 2018-2016
Region/Kommune 
Antall boliger: 
Samlet bruksareal til bolig (m2) 
Igangsatt (Descending)
Fullført 
Igangsatt 
Fullført 
0491 Glåmdal-region17216624 44825 803
0402 Kongsvinger45527 4509 041
0419 Sør-Odal34415 2415 922
0418 Nord-Odal24223 3004 109
0425 Åsnes23142 9481 933
0420 Eidskog19192 1922 465
0423 Grue18132 2801 670
0426 Våler951 037662
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Boligbygging og befolkningsvekst. Nye boliger og nye innbyggere - og innbyggere per ny bolig. Gjennomsnitt 2014 - 2016.
Region/Kommune 
Nye innbyggere  
Nye boliger og nye innbyggere: 
per ny bolig (Descending)
Nye boliger 
Nye innbyggere 
0423 Grue0,64149
0402 Kongsvinger0,03602
0420 Eidskog-0,4827-13
0419 Sør-Odal-0,9144-40
0491 Glåmdal-region-1,15183-211
0418 Nord-Odal-1,2425-31
0426 Våler-3,006-18
0425 Åsnes-13,449-121
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

  Samlet byggevirksomhet

 
Samlet byggeareal per innbygger. Gjennomsnitt 2018-2016. Kvm
Region/Kommune 
Byggeareal per innbygger (m2) 
Fullført (Descending)
Igangsatt 
0418 Nord-Odal2,321,67
0419 Sør-Odal1,721,74
0423 Grue1,701,73
0402 Kongsvinger1,441,30
0491 Glåmdal-region1,411,48
0425 Åsnes1,261,75
0420 Eidskog0,730,92
0426 Våler0,391,54
  Samlet byggeareal fullført per innbygger. Gjennomsnitt 2018-2016. Kvm
The chart showing Igangsatt series.
 
 
Byggevirksomhet. Samlet bruksareal fullført og igangsatt etter type bygg. Gjennomsnitt 2018-2016
Region/Kommune 
Bruksareal fullført (m2) 
Bruksareal igangsatt (m2) 
I alt (Descending)
Bolig 
Andre bygg 
I alt 
Bolig 
Andre bygg 
0491 Glåmdal-region74 45325 80348 65077 88224 44853 434
0402 Kongsvinger25 8829 04116 84123 3117 45015 861
0419 Sør-Odal13 5555 9227 63313 7575 2418 516
0418 Nord-Odal11 8364 1097 7278 5053 3005 205
0425 Åsnes9 2001 9337 26712 7742 9489 826
0423 Grue8 0551 6706 3858 2052 2805 925
0420 Eidskog4 4832 4652 0185 6732 1923 481
0426 Våler1 4426627805 6561 0374 619
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

  Boligbestand

 
Antall boliger i alt i valgt region.  2018.
Region/Kommune 
Antall boliger 
Innbyggere per bolig (Descending)
Endring fra forrige år 
Antall boliger 
Prosent 
0419 Sør-Odal4 0291,96621,6
0418 Nord-Odal2 6481,92361,4
0402 Kongsvinger9 5051,89901,0
0491 Glåmdal-region29 1631,812320,8
0420 Eidskog3 4411,78401,2
0426 Våler2 1381,7260,3
0425 Åsnes4 3411,68-9-0,2
0423 Grue3 0611,5570,2
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Andel boliger etter type boligbygg.  2018. Prosent
Region/Kommune 
Boliger i alt 
Antall boliger i: 
Ene bolig (Descending)
Tomanns bolig 
Rekke hus 
Blokk 
Bofelles skap 
Annet 
0418 Nord-Odal2 64886,23,22,52,82,82,4
0425 Åsnes4 34186,03,04,11,81,93,2
0426 Våler2 13885,24,15,91,71,71,4
0423 Grue3 06184,83,04,11,11,85,2
0420 Eidskog3 44180,76,85,02,21,73,5
0419 Sør-Odal4 02980,17,47,12,70,91,7
0491 Glåmdal-region29 16374,15,48,27,31,83,3
0402 Kongsvinger9 50554,46,715,018,01,84,1
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Boliger etter byggeår. Andel. 2018. Prosent
Region/Kommune 
Boliger i alt 
Andel boliger etter byggeår (prosent): 
Før 1900 
1901-1940 
1941-1945 
1946-1960 
1961-1980 
1981-2000 
Etter 2000 (Descending)
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Boliger etter eieform. 2018. Andel. Prosent
Region/Kommune 
Boliger i alt 
Andel boliger etter eieform. Prosent 
Privat (Descending)
Boretts-lag 
Foretak 
Kom-mune 
Fylke 
Stat 
Annet 
Uopp-gitt 
0425 Åsnes4 34193,60,03,32,80,00,00,10,2
0423 Grue3 06191,00,03,05,20,00,10,30,4
0426 Våler2 13890,22,12,94,40,00,00,10,3
0419 Sør-Odal4 02990,12,64,81,00,00,21,20,0
0418 Nord-Odal2 64888,53,62,14,80,00,10,10,9
0420 Eidskog3 44188,02,46,82,40,00,10,30,1
0491 Glåmdal-region29 16381,610,24,82,60,00,20,40,2
0402 Kongsvinger9 50563,228,06,61,30,00,40,50,1
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss