0596 Valdres
Næringsstruktur  
Kommuner i valgt region er sammenliknet etter statistikk om næringenes betydning. 
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå  
Sortering etter andre kolonner - klikk på kolonneoverskriften
Andre statistikkområder finnes fra lenken i toppen.
Flere moduler om Næringsstruktur og - utvikling på www.kommuneprofilen.no  
 

  Sysselsettingsstruktur

 
Næringsstruktur. Andel sysselsatte etter næringsområde. Prosent. 2018
Region/Kommune 
Antall syssel-satte 
Andel av samlet sysselsetting. 2018. Prosent 
01-03 Primær næringer (Descending)
Olje - Bergverk 
10-33 Industri 
41-43 Bygg og Anlegg 
45-47 Varehandel 
49-53 Transport 
55-56 Overnatt Servering 
58-63 Infor masjon kommun ikasjon 
64-66 Bank Finans 
68-75 Teknisk tjen.yt Eiendoms drift 
77-82 Forretn messig tjen.yt 
84 Offentlig Adminis trasjon 
85 Under visning 
86-88 Helse og sosiale tjenester 
90-99 Personlig tjen.yt. 
  
0543 Vestre Slidre84214,250,484,3914,018,430,952,380,361,544,042,856,299,5020,071,54 
0541 Etnedal49713,480,002,0114,088,855,631,410,603,224,022,416,247,4425,351,61 
0545 Vang77412,530,004,5215,259,042,583,620,901,163,230,784,138,0124,425,94 
0540 Sør-Aurdal1 3379,050,2211,9716,0110,022,772,090,000,003,142,174,796,8126,401,80 
0596 Valdres9 0237,810,484,7412,8714,293,694,842,180,764,184,074,567,5421,732,99 
0544 Øystre Slidre1 4006,141,502,7913,0011,502,4312,790,210,363,575,074,146,7924,862,93 
0542 Nord-Aurdal4 1735,130,363,5211,0019,394,944,194,340,624,945,394,157,5518,603,31 
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Næringsstruktur. Antall sysselsatte etter næringsområde. 2018
Region/Kommune 
Antall syssel-satte ialt 
Antall sysselsatte etter næring. 2018 
01-03 Primær næringer (Descending)
05-09 Olje - Bergverk 
10-33 Industri 
41-43 Bygg og Anlegg 
45-47 Varehandel 
49-53 Transport 
55-56 Overnatt Servering 
58-63 Infor masjon kommun ikasjon 
64-66 Bank Finans 
68-75 Teknisk tjen.yt Eiendoms drift 
77-82 Forretn messig tjen.yt 
84 Offentlig Adminis trasjon 
85 Under visning 
86-88 Helse og sosiale tjenester 
90-99 Personlig tjen.yt. 
  
0596 Valdres9 023705434281 1611 289333437197693773674116801 961270 
0542 Nord-Aurdal4 1732141514745980920617518126206225173315776138 
0540 Sør-Aurdal1 33712131602141343728004229649135324 
0543 Vestre Slidre842120437118718203133424538016913 
0545 Vang7749703511870202879256326218946 
0544 Øystre Slidre1 40086213918216134179355071589534841 
0541 Etnedal497670107044287316201231371268 
 
 
Næringsstruktur. Andel sysselsatte etter næringsområde. Velg regioner. Prosent. 2018
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

  Bedriftsstruktur

 
Bedriftsstruktur. Andel bedrifter etter næringsområde. Prosent. 2019
Region/Kommune 
Antall bedrifter ialt 
Andel av samlet antall bedrifter. 2019. Prosent 
01-03 Primær næringer (Descending)
Olje - Bergverk 
10-33 Industri 
41-43 Bygg og Anlegg 
45-47 Varehandel 
49-53 Transport 
55-56 Overnatt Servering 
58-63 Infor masjon kommun ikasjon 
64-66 Bank Finans 
68-75 Teknisk tjen.yt Eiendoms drift 
77-82 Forretn messig tjen.yt 
84 Offentlig Adminis trasjon 
85 Under visning 
86-88 Helse og sosiale tjenester 
90-99 Personlig tjen.yt. 
  
0543 Vestre Slidre46740,690,214,2815,424,501,931,930,860,4313,922,781,501,505,353,43 
0541 Etnedal27339,560,002,9319,785,134,032,200,730,379,523,662,200,375,133,30 
0540 Sør-Aurdal61236,110,334,5821,415,882,291,471,310,0010,783,100,821,634,584,25 
0545 Vang40232,090,254,2314,434,233,234,982,490,5013,182,741,991,496,975,47 
0596 Valdres3 56230,710,313,9315,927,973,263,311,740,3913,083,961,291,665,875,36 
0544 Øystre Slidre62829,300,643,3416,086,693,185,102,230,4810,515,731,272,076,056,37 
0542 Nord-Aurdal1 18022,200,253,9012,8013,054,153,562,030,5116,104,411,021,866,446,61 
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Bedriftsstruktur. Antall bedrifter etter næringsområde. Antall. 2019
Region/Kommune 
Antall bedrifter ialt 
Antall bedrifter etter næringsområde. 2019 
01-03 Primær næringer (Descending)
Olje - Bergverk 
10-33 Industri 
41-43 Bygg og Anlegg 
45-47 Varehandel 
49-53 Transport 
55-56 Overnatt Servering 
58-63 Infor masjon kommun ikasjon 
64-66 Bank Finans 
68-75 Teknisk tjen.yt Eiendoms drift 
77-82 Forretn messig tjen.yt 
84 Offentlig Adminis trasjon 
85 Under visning 
86-88 Helse og sosiale tjenester 
90-99 Personlig tjen.yt. 
  
0596 Valdres3 5621 0941114056728411611862144661414659209191 
0542 Nord-Aurdal1 18026234615115449422461905212227678 
0540 Sør-Aurdal612221228131361498066195102826 
0543 Vestre Slidre467190120722199426513772516 
0544 Øystre Slidre62818442110142203214366368133840 
0545 Vang402129117581713201025311862822 
0541 Etnedal27310808541411621261061149 
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss