0491 Glåmdal
Pendling og arbeidsreiser mellom kommuner  
Kommuner i valgt region er sammenliknet etter nøkkeltall om pendling og arbeidsreiser. 
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå.
Velg andre statistikkområder fra topplenken.
Mer statistikk om arbeidsmarked på www.kommuneprofilen.no  
 

  Pendling - inn og ut

 
Andel innpendlere og utpendlere og pendlingsbalanse. Valgt region. 2017. Prosent
Region/Kommune 
Andel innpendlere og utpendlere. Prosent 
Innpendlere som andel av sysselsatte med arbeidssted i kommunen (%) (Descending)
Utpendlere som andel av sysselsatte bosatt i kommunen (%) 
Pendlingsbalanse - som andel av sysselsatte med arbeidssted i kommunen (%) 
Sør-Odal38,861,0-57,0
Våler37,948,0-19,4
Kongsvinger34,229,07,4
Kongsvinger-region31,841,3-16,3
Grue31,439,5-13,4
Nord-Odal27,248,0-40,1
Åsnes26,938,1-18,1
Eidskog18,744,8-47,2
  Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Antall pendlere inn og ut av kommunen og pendlingsbalanse. Valgte regioner. 2017.
Region/Kommune 
Antall pendlere inn/ut av kommunene 
Pendlere inn til kommunen (Descending)
Pendlere ut av kommunen 
Pendlings balanse (Innpendlere minus Utpendlere) 
Kongsvinger-region6 4809 799-3 319
Kongsvinger2 8962 271625
Sør-Odal9492 344-1 395
Åsnes7341 228-494
Grue580827-247
Våler527796-269
Nord-Odal4441 100-656
Eidskog3501 233-883
  Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss