KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links KommuneProfilen oppdateres. Det kan forstyrre driften noen uker
Om KommuneProfilen  > Om oss

Regio AS
KommuneProfilen drives av Regio AS.  Regio AS ble etablert i 2006. Vårt generelle formål er å formidle brukertilpasset statistikk - med regionalt perspektiv - basert på datagrunnlag fra offisiell statistikk. Målsettingen er å gi brukerne statistiske ferdigvarer som kan brukes direkte og enkelt i regionale analyser. På våre nettsteder finner du oversiktilige tabeller og figurer - for fylker, kommuner, regioner og landsdeler. Klipp ut og lim inn i egne analyser og dokumenter. På den måten har du datagrunnlaget for en regional analyse i en fart. Slik spares tid og penger på eget detaljarbeid. 
Vårt slagord: Statistiske ferdigvarer - på brukernes premisser. 

Datagrunnlag
Innholdet på våre nettsteder bygger på offisiell statistikk. Vi sammenstiller, foredler og lager nye perspektiver på basis av grunnlagsdata fra SSB og andre offisielle kilder. Datagrunnlaget er hentet fra SSBs egen Statistikkbank - eller fra spesialbestilte datafiler fra SSB. Det betyr at innholdet på våre nettsteder har de samme styrker - og svakheter - som i den statistikken du finner direkte i SSB databaser.

Kompetanse
Jan-Erik Lystad har faglig ansvar for innhold og opplegg av KommuneProfilen.
Han har arbeidet i Statistisk sentralbyrå 1980 - 2016 som byråsjef og som seksjonssjef med ansvar for blant annet sektorene reiseliv, samferdsel og informasjonssamfunnet. Og som seniorrådgiver med ansvar for regnskapsstatistikk og foretaksdemografi.
Utdanning:
Universitetet i Bergen: Mastergrad i Økonomisk historie: Industrivekst i Bergen 1905-1913. Et industrielt gjennombrudd?
Norges Handelshøyskole i Bergen: Fag fra siviløkonomstudiet - økonomi, statistikk, markedsføring, strategi og ledelse.

Nettbasert
Forøvrig er Regio AS en nettbasert virksomhet - uten fast fysisk organisasjon. Vi henter inn kompetanse og praktisk arbeid fra vårt kontaktnett etter behov.

Våre nettsteder
KommuneProfilen    
Du er altså på KommuneProfilen - vårt nettsted for næringsøkonomisk statistikk.
Mer bakgrunn om KommuneProfilen finnes blant annet fra denne lenken
 
Statistikknett
Regio AS har også etablert nettstedet www.statistikknett.no   Der finner du regional statistikk for reiselivsnæringen. Innhold og drift av Statistikknett er finansiert av fylkeskommuner og regionale reiselivsorganisasjoner. Ta en kikk - for mange regioner er innholdet relevant også i næringsøkonomiske analyser.
Mer bakgrunn om Statistikknett finnes blant annet fra denne lenken

 
KommuneProfilen

Statistiske ferdigvarer
KommuneProfilen gir deg statistiske ferdigvarer til regionale analyser. KommuneProfilen gir deg raskt og enkelt grunnlag for å beskrive status og utvikling i egen region - og for sammenlikning med regionale konkurrenter.

Velg regionalt nivå
KommuneProfilen inneholder næringsøkonomiske nøkkeltall for alle landets kommuner, for 90 regioner og også for fylker og landsdeler, storbyområder mv.

Klipp og lim - spar tid og penger
KommuneProfilen er bygd opp med figurer og oversiktlige tabeller - som kan sorteres og filtreres etter egne behov.
 Klipp ut figurer og tabeller og lim de inn i egne analyser og dokumenter. På den måten har du datagrunnlaget for en regional analyse i en fart. Slik spares tid og penger på eget detaljarbeid.

Offisielt datagrunnlag
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå og fra annen offisiell statistikk. Vi har 30 års erfaring fra statistikkarbeid i SSB.

Løpende oppdateringer
Innholdet i KommuneProfilen holdes løpende oppdatert. Ny statistikk legges inn på KommuneProfilen straks den er publisert fra SSB. Du finner en kalender som viser kommende oppdateringer.

Regionale fakta i lomma
KommuneProfilen kan brukes på Nettbrett og mobiltelefon. Ha alltid regionalt faktagrunnlag tilgjengelig - i møter og drøftinger.

Andre perspektiver?
Ta kontakt hvis du savner perspektiver som er viktige for deg. Vi bygger raskt opp nye moduer - så langt statistikkgrunnlaget tillater.

KommuneProfil på eget nettsted?
Innhold fra KommuneProfilen kan integreres på andre nettsteder. Ta kontakt for å drøfte opplegg og innhold.
 

     
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss