KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Inntekt og Formue  > Bruttoinntekt > Din Region
Modulen viser utviklingen i gjennomsnittlig og median bruttoinntekt.
Modulen bygger på SSBs Skattestatistikk for personer - som dekker personer på 17 år og over.
Modulen viser både gjennomsnittlig inntekt og median inntekt. Se omtale på lenken.
Tabellene sammenlikner også inntekten i valgt region med inntekten i landet, i eget fylke og i egen landsdel.
Positive tall her viser at inntekten i valgt region er høyere - og negative tall betyr at inntekten i valgt region er lavere.
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
 
     Velg kommune direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til kommuner innen valgt fylke
  
    Velg fylke >>
   

   
 
Velg region/kommune  >>>


 
Tabell 1. Gjennomsnittlig bruttoinntekt i valgt region. Kroner
Region/Kommune 
År (Descending)
Bruttoinntekt 
Endring fra forrige år 
Avvik fra bruttoinntekten i:  
Kroner 
Prosent 
Landet 
Landet2022550 9004 5000,80
Landet2021546 40049 3009,90
Landet2020497 10013 8002,90
Landet2019483 30016 9003,60
Landet2018466 40014 4003,20
Landet2017452 00010 8002,50
Landet2016441 200-1 100-0,30
Landet2015442 30020 9005,00
Landet2014421 40014 3003,50
Landet2013407 10015 4003,90
Landet2012391 70015 4004,10
Landet2011376 30017 4004,90
Landet2010358 90012 2003,50
Landet2009346 7001 4000,40
Landet2008345 30022 8007,10
Landet2007322 50028 9009,80
Landet2006293 600-13 100-4,30
Landet2005306 70026 2009,30
Landet2004280 5009 1003,40
Landet2003271 4008 7003,30
Landet2002262 70018 9007,80
Landet2001243 8006 5002,70
Landet2000237 300  0
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Gjennomsnittlig bruttoinntekt i valgt region. 1000 Kr

The chart showing Series 1 series.
  Avvik fra gjennomsnittlig bruttoinntekt på landsbasis. Valgt region. 1000 Kr
The chart showing Series 1 series.
 
 
Tabell 2. Median bruttoinntekt i valgt region. Kroner.
Region/Kommune 
År (Descending)
Median Bruttoinntekt 
Endring fra forrige år 
Avvik fra bruttoinntekten i:  
Kroner 
Prosent 
Landet 
Landet2022467 70022 2005,00
Landet2021445 50018 9004,40
Landet2020426 6009 9002,40
Landet2019416 70015 3003,80
Landet2018401 40012 1003,10
Landet2017389 3009 1002,40
Landet2016380 2006 0001,60
Landet2015374 20010 0002,80
Landet2014364 20010 9003,10
Landet2013353 30012 8003,80
Landet2012340 50013 2004,00
Landet2011327 30014 0004,50
Landet2010313 3008 3002,70
Landet2009305 0005 4001,80
Landet2008299 60022 0007,90
Landet2007277 60021 4008,40
Landet2006256 20012 8005,30
Landet2005243 4007 7003,30
Landet2004235 7004 7002,00
Landet2003231 0005 6002,50
Landet2002225 40011 7005,50
Landet2001213 70011 5005,70
Landet2000202 200  0
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Median bruttoinntekt i valgt region. 1000 Kr

The chart showing Series 1 series.
  Avvik fra median bruttoinntekt på landsbasis. Valgt region. 1000 Kr
The chart showing Series 1 series.
 
 
 


OmKommuneProfilen      Publiseringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss