KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Inntekt og Formue  > Skatt > Din Region
Modulen viser utviklingen i gjennomsnittlig og median betalt skatt - per person.
Modulen bygger på SSBs Skattestatistikk for personer - som dekker personer på 17 år og over.
Modulen viser både gjennomsnittlig skatt og median skatt. Se omtale på lenken.
Tabellene sammenlikner også betalt skatt i valgt region med skatten i landet, i eget fylke og i egen landsdel.
Positive tall her viser at betalt skatti valgt region er høyere - og negative tall betyr at betalt skatt i valgt region er lavere.
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
 
     Velg kommune direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til kommuner innen valgt fylke
  
    Velg fylke >>
   

   
 
Velg region/kommune  >>>


 
Tabell 1. Gjennomsnittlig skatt i valgt region. 
Region/Kommune 
År (Descending)
Gjennomsnitt Skatt 
Endring fra forrige år 
Avvik fra skatten i:  
Antall 
Prosent 
Landet 
Eget fylke 
Egen Landsdel 
Landet2021142 40016 00012,70 0
Landet2020126 4004 8004,00 0
Landet2019121 6004 1003,50 0
Landet2018117 5003 9003,40 0
Landet2017113 6001 8001,60 0
Landet2016111 800-500-0,50 0
Landet2015112 3006 6006,20 0
Landet2014105 7002 4002,30 0
Landet2013103 3003 9003,90 0
Landet201299 4004 2004,40 0
Landet201195 2004 2004,60 0
Landet201091 0003 5004,00 0
Landet200987 5002 3002,70 0
Landet200885 2003 6004,40 0
Landet200781 6007 3009,80 0
Landet200674 3002 5003,50 0
Landet200571 8002 9004,20 0
Landet200468 9003 3005,00 0
Landet200365 6001 5002,30 0
Landet200264 1001 7002,70 0
Landet200162 4003 0005,10 0
Landet200059 400  0 0
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Gjennomsnittlig skatt i valgt region. 1000 Kr

The chart showing Series 1 series.
  Avvik fra gjennomsnittlig skatt på landsbasis. Valgt region. 1000 Kr
The chart showing Series 1 series.
 
 
Tabell 2. Median skatt i valgt region. 
Region/Kommune 
År (Descending)
Median Skatt 
Endring fra forrige år 
Avvik fra skatten i:  
Antall 
Prosent 
Landet 
Eget fylke 
Egen Landsdel 
Landet202197 5006 2006,80 0
Landet202091 3004 0004,60 0
Landet201987 3003 2003,80 0
Landet201884 1003 0003,70 0
Landet201781 1008001,00 0
Landet201680 3007000,90 0
Landet201579 6003 4004,50 0
Landet201476 2001 8002,40 0
Landet201374 4002 7003,80 0
Landet201271 7002 9004,20 0
Landet201168 8002 8004,20 0
Landet201066 0001 8002,80 0
Landet200964 2002 6004,20 0
Landet200861 6003 0005,10 0
Landet200758 6004 3007,90 0
Landet200654 3002 9005,60 0
Landet200551 40000,00 0
Landet200451 4001 8003,60 0
Landet200349 6001 2002,50 0
Landet200248 4002 3005,00 0
Landet200146 1002 4005,50 0
Landet200043 700  0 0
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Median skatt i valgt region. 1000 Kr

The chart showing Series 1 series.
  Avvik fra median skatt på landsbasis. Valgt region. 1000 Kr
The chart showing Series 1 series.
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss