KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links KommuneProfilen oppdateres. Det kan forstyrre driften
   
Arbeidsmarked  > Sysselsettingsstruktur > Din region
Modulen viser næringsstrukturen i regionene - basert på sysselsetting etter arbeidssted.
Tabell 1 viser antall sysselsatte i næringsområdene - mens tabell 2 viser den prosentvise fordelingen.
Næringskodene bygger på Standard for Næringsgruppering SN 2007 (kodene er angitt i tabellene).
Modul med mer detaljert næringsinndeling finnes fra tabellregisteret.
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
  Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?  > Om tilgang
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
 Velg Fylke >>    Velg Region >>   << Velg region direkte fra boksen Velg Region - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke.
     
Tabell 1. Næringsstruktur. Antall sysselsatte etter næringsområde.
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Antall sysselsatte i utvalgte næringer. 2021. Valgt region
The chart showing Jord/Skog/Fiske series, Olje/Bergverk series, Industri series, Bygg og Anlegg series, Varehandel series, Informasjon series, Off. Adm series, Undervisning series, Helse/Sosial series, Overnatt/Servering series, Transport series.
     
     
Tabell 2. Næringsstruktur. Andel sysselsatte etter næringsområde. Prosent.
[Collapse]0000 Landet
2021202020192018201720162015
I alt100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0
01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske2,32,42,22,22,22,22,3
05-09 Bergverk og Utvinning2,22,22,22,02,02,02,3
10-33 Industri7,67,77,87,87,98,08,3
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon1,21,21,21,21,21,21,1
41-43 Bygge og anleggsvirksomhet8,68,68,58,48,48,28,0
45-47 Varehandel, motorvognreparasjon12,712,812,913,113,313,513,5
49-53 Transport og lagring4,74,85,05,15,25,35,4
55-56 Overnatting og servering3,43,03,63,53,63,53,3
58-63 Informasjon og kommunikasjon3,93,83,73,53,43,43,4
64-66 Finansiering og forsikring1,71,81,71,71,71,81,8
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift6,66,56,46,46,36,26,2
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting4,94,75,05,05,04,84,7
84 Offentlig administrasjon, forsvar6,36,46,36,36,46,46,3
85 Undervisning8,38,48,38,38,28,28,1
86-88 Helse og sosialtjenester20,721,020,720,720,820,920,6
90-99 Personlig tjenesteyting4,14,04,04,03,93,93,8
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Antall sysselsatte i utvalgte næringer. Valgt region
The chart showing Jord/Skog/Fiske series, Olje/Bergverk series, Industri series, Bygg og Anlegg series, Varehandel series, Informasjon series, Off. Adm series, Undervisning series, Helse/Sosial series, Overnatt/Servering series, Transport series.
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss