KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Befolkning  > Innvandrerbefolkningen. Antall og andel > Benchmarking Byer
Modulen rangerer landets byer etter antall og andel innvandrere og etter innvandrernes landbakgrunn.
Datagrunnlag: SSBs årlige befolkningsstatistikk per 1. januar.
Statistikken i denne modulen omfatter både innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.
Tabell 1 viser antall og andel  innvandrere i alt.
Tabell 2 fordeler innvandrerbefolkningen etter personer med vestlig og ikke vestlig bakgrunn. (Se definisjoner)
Tabell 3 fordeler innvandrere etter hvilken verdensdel de kommer fra.
Moduler som viser utviklingen for DinRegion og andre regionale sammenlikninger finnes fra menyen nedenfor. 
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
 
  
Velg Landsdel >>>  

 
Innvandrere i alt. Antall og andel av befolkningen 1. januar 2024
Region 
År 
Innvandrere i alt 
Andel av befolkningen. Prosent (Descending)
Antall 
0301 Oslo202434,7248 982
3205 Lillestrøm202432,730 817
3301 Drammen202431,332 751
1108 Sandnes202425,821 603
1103 Stavanger202425,437 893
3201 Bærum202424,632 270
3105 Sarpsborg202424,414 602
5634 Vardø202424,0473
3103 Moss202423,712 322
3107 Fredrikstad202421,918 646
3907 Sandefjord202421,214 071
5603 Hammerfest202420,92 365
1106 Haugesund202420,77 933
4003 Skien202420,011 342
3303 Kongsberg202420,05 772
4204 Kristiansand202420,023 372
4601 Bergen202419,958 175
3305 Ringerike202419,46 116
3901 Horten202419,25 354
3407 Gjøvik202418,85 806
5001 Trondheim202418,038 707
3903 Holmestrand202417,84 788
5607 Vadsø202417,81 034
3101 Halden202417,75 658
4602 Kinn202417,73 071
5501 Tromsø202417,413 673
4202 Grimstad202417,34 325
3403 Hamar202417,25 667
4203 Arendal202417,17 921
1507 Ålesund202417,19 983
3905 Tønsberg202417,010 060
4001 Porsgrunn202416,96 297
3909 Larvik202416,98 235
4207 Flekkefjord202416,61 540
3401 Kongsvinger202416,42 962
3405 Lillehammer202416,34 678
1101 Eigersund202415,62 375
4005 Notodden202415,52 058
1505 Kristiansund202415,13 692
1506 Molde202415,14 949
3420 Elverum202414,43 138
4205 Lindesnes202414,33 395
4014 Kragerø202414,11 476
4201 Risør202413,7938
1804 Bodø202413,57 275
4206 Farsund202413,51 329
1806 Narvik202413,12 833
5601 Alta202412,52 724
5503 Harstad202412,03 017
5035 Stjørdal202411,82 924
5007 Namsos202410,91 641
5006 Steinkjer202410,52 515
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Andel innvandrere i befolkningen. 2024
The chart showing Series 1 series.
  Antall innvandrere. 2024
The chart showing Series 1 series.
 
 
Tabell 2. Innvandrere etter etnisk bakgrunn. Antall og andel. 2024
Region/Kommune 
År 
Andel innvandrere i befolkningen. Prosent 
Innvandrere etter bakgrunn. Antall 
Vestlige (Descending)
Ikke vestlige 
I alt 
Vestlige 
Ikke vestlige 
5634 Vardø202420,83,247341063
1108 Sandnes202413,712,121 60311 50110 102
0301 Oslo202413,721,0248 98298 169150 813
3301 Drammen202413,318,032 75113 94118 810
3201 Bærum202413,311,432 27017 40414 866
3205 Lillestrøm202413,319,430 81712 50718 310
1103 Stavanger202412,512,937 89318 61219 281
3903 Holmestrand202412,35,54 7883 3171 471
3907 Sandefjord202412,38,914 0718 1455 926
3105 Sarpsborg202411,912,614 6027 0937 509
1106 Haugesund202411,88,97 9334 5123 421
5603 Hammerfest202411,49,52 3651 2931 072
3103 Moss202411,112,512 3225 8006 522
3303 Kongsberg202411,18,95 7723 1942 578
3305 Ringerike202411,08,36 1163 4792 637
1507 Ålesund202410,76,49 9836 2373 746
4207 Flekkefjord202410,66,01 540987553
5501 Tromsø202410,56,913 6738 2735 400
5607 Vadsø202410,57,31 034610424
4602 Kinn202410,47,33 0711 8041 267
3901 Horten202410,29,05 3542 8412 513
4601 Bergen20249,910,058 17529 02529 150
3101 Halden20249,87,95 6583 1442 514
3107 Fredrikstad20249,612,318 6468 17310 473
3905 Tønsberg20249,67,410 0605 6704 390
3909 Larvik20249,57,48 2354 6083 627
4206 Farsund20249,34,21 329919410
4204 Kristiansand20249,210,823 37210 74012 632
4203 Arendal20249,18,07 9214 2123 709
1101 Eigersund20248,96,72 3751 3491 026
4003 Skien20248,811,211 3424 9746 368
4202 Grimstad20248,88,64 3252 1892 136
4205 Lindesnes20248,75,63 3952 0571 338
1505 Kristiansund20248,66,63 6922 0911 601
1806 Narvik20248,54,62 8331 837996
5001 Trondheim20248,59,538 70718 23820 469
4005 Notodden20248,57,02 0581 126932
3407 Gjøvik20248,410,35 8062 6083 198
1506 Molde20248,36,74 9492 7352 214
3405 Lillehammer20248,28,14 6782 3512 327
5601 Alta20248,14,42 7241 768956
4014 Kragerø20248,16,11 476844632
4001 Porsgrunn20247,69,36 2972 8273 470
3403 Hamar20247,69,75 6672 4913 176
3401 Kongsvinger20247,58,92 9621 3491 613
1804 Bodø20247,46,27 2753 9673 308
4201 Risør20247,46,4938504434
3420 Elverum20247,07,43 1381 5331 605
5503 Harstad20246,25,83 0171 5541 463
5007 Namsos20245,85,11 641875766
5006 Steinkjer20245,35,12 5151 2791 236
5035 Stjørdal20245,16,82 9241 2531 671
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Kommuneprofilen
 
 
Tabell 3. Innvandrere etter landbakgrunn. Antall. 2024
Region/Kommune 
År (Ascending)
Innvandrere etter bakgrunn. Antall 
I alt 
Europa 
Nord-Amerika 
Oseania 
Asia 
Afrika 
Sør-Amerika 
3901 Horten20245 3542 76559171 46995490
3903 Holmestrand20244 7883 2615331 03434196
3905 Tønsberg202410 0605 554100163 1321 060198
3907 Sandefjord202414 0717 926187324 4041 204318
3909 Larvik20248 2354 54650122 547885195
4001 Porsgrunn20246 2972 74764162 439857174
4003 Skien202411 3424 88375163 8502 106412
4005 Notodden20242 0581 10716365825123
4014 Kragerø20241 47682215743116635
4201 Risør202493849014032110112
4202 Grimstad20244 3252 1097281 47158679
4203 Arendal20247 9214 062130202 574950185
4204 Kristiansand202423 37210 368314588 0063 4221 204
4205 Lindesnes20243 3951 96683888935693
4206 Farsund20241 3298714802899229
4207 Flekkefjord20241 54096222332519929
1101 Eigersund20242 3751 32718478221529
1103 Stavanger202437 89317 63581815912 4145 1621 705
1106 Haugesund20247 9334 42761242 231940250
1108 Sandnes202421 60311 205247497 3742 185543
4601 Bergen202458 17527 82499720417 7278 5262 897
4602 Kinn20243 0711 78021381340054
1505 Kristiansund20243 6922 06127395155892
1506 Molde20244 9492 6854281 357737120
1507 Ålesund20249 9836 11695262 496980270
5001 Trondheim202438 70717 34875913113 4495 4981 522
5006 Steinkjer20242 5151 24630369450042
5007 Namsos20241 64185616346028521
5035 Stjørdal20242 9241 21237494065081
1804 Bodø20247 2753 86291141 8781 276154
1806 Narvik20242 8331 80326867627743
5501 Tromsø202413 6737 913290702 9062 015479
5503 Harstad20243 0171 51338396642770
3101 Halden20245 6583 1142731 65580356
3103 Moss202412 3225 644136204 5551 701266
3105 Sarpsborg202414 6027 0395135 6711 652186
3107 Fredrikstad202418 6468 003147237 0393 160274
3201 Bærum202432 27016 69559311610 4283 4221 016
3205 Lillestrøm202430 81712 2941773614 5143 267529
0301 Oslo2024248 98293 8743 56373297 51744 5518 745
3301 Drammen202432 75113 7231892913 8574 318635
3303 Kongsberg20245 7723 081103101 649655274
3305 Ringerike20246 1163 4185561 832638167
3401 Kongsvinger20242 9621 3301541 13339882
3403 Hamar20245 6672 4196571 8921 162122
3405 Lillehammer20244 6782 27564121 52175749
3407 Gjøvik20245 8062 54747141 9981 13565
3420 Elverum20243 1381 48941397459140
5601 Alta20242 7241 74718367924730
5603 Hammerfest20242 3651 28211059143447
5607 Vadsø20241 0346073025214626
5634 Vardø2024473407305733
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Kommuneprofilen
 
 
Tabell 4. Innvandrere etter landbakgrunn. Andel. 2024
Region/Kommune 
År (Ascending)
Innvandrere etter bakgrunn. Andel av alle innvandrere. Prosent 
Inn vandrere ialt 
Europa 
Nord-Amerika 
Oseania 
Asia 
Afrika 
Sør-Amerika 
3901 Horten202451,61,10,327,417,81,75 354
3903 Holmestrand202468,11,10,121,67,12,04 788
3905 Tønsberg202455,21,00,231,110,52,010 060
3907 Sandefjord202456,31,30,231,38,62,314 071
3909 Larvik202455,20,60,130,910,72,48 235
4001 Porsgrunn202443,61,00,338,713,62,86 297
4003 Skien202443,10,70,133,918,63,611 342
4005 Notodden202453,80,80,132,012,21,12 058
4014 Kragerø202455,71,00,529,211,22,41 476
4201 Risør202452,21,50,034,210,81,3938
4202 Grimstad202448,81,70,234,013,51,84 325
4203 Arendal202451,31,60,332,512,02,37 921
4204 Kristiansand202444,41,30,234,314,65,223 372
4205 Lindesnes202457,92,40,226,210,52,73 395
4206 Farsund202465,53,60,021,76,92,21 329
4207 Flekkefjord202462,51,40,221,112,91,91 540
1101 Eigersund202455,90,80,232,99,11,22 375
1103 Stavanger202446,52,20,432,813,64,537 893
1106 Haugesund202455,80,80,328,111,83,27 933
1108 Sandnes202451,91,10,234,110,12,521 603
4601 Bergen202447,81,70,430,514,75,058 175
4602 Kinn202458,00,70,126,513,01,83 071
1505 Kristiansund202455,80,70,125,815,12,53 692
1506 Molde202454,30,80,227,414,92,44 949
1507 Ålesund202461,31,00,325,09,82,79 983
5001 Trondheim202444,82,00,334,714,23,938 707
5006 Steinkjer202449,51,20,127,619,91,72 515
5007 Namsos202452,21,00,228,017,41,31 641
5035 Stjørdal202441,51,30,132,122,22,82 924
1804 Bodø202453,11,30,225,817,52,17 275
1806 Narvik202463,60,90,323,99,81,52 833
5501 Tromsø202457,92,10,521,314,73,513 673
5503 Harstad202450,11,30,132,014,22,33 017
3101 Halden202455,00,50,129,314,21,05 658
3103 Moss202445,81,10,237,013,82,212 322
3105 Sarpsborg202448,20,30,038,811,31,314 602
3107 Fredrikstad202442,90,80,137,816,91,518 646
3201 Bærum202451,71,80,432,310,63,132 270
3205 Lillestrøm202439,90,60,147,110,61,730 817
0301 Oslo202437,71,40,339,217,93,5248 982
3301 Drammen202441,90,60,142,313,21,932 751
3303 Kongsberg202453,41,80,228,611,34,75 772
3305 Ringerike202455,90,90,130,010,42,76 116
3401 Kongsvinger202444,90,50,138,313,42,82 962
3403 Hamar202442,71,10,133,420,52,25 667
3405 Lillehammer202448,61,40,332,516,21,04 678
3407 Gjøvik202443,90,80,234,419,51,15 806
3420 Elverum202447,51,30,131,018,81,33 138
5601 Alta202464,10,70,124,99,11,12 724
5603 Hammerfest202454,20,50,025,018,42,02 365
5607 Vadsø202458,70,30,024,414,12,51 034
5634 Vardø202486,00,60,012,10,60,6473
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Kommuneprofilen
 
 
Andel vestlige innvandrere i befolkningen. 2024. Prosent
The chart showing Series 1 series.
  Andel ikke-vestlige innvandrere i befolkningen. 2024. Prosent
The chart showing Series 1 series.
 
 
Antall vestlige innvandrere. 2024
The chart showing Series 1 series.
  Antall ikke-vestlige innvandrere. 2024
The chart showing Series 1 series.
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss