KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links KommuneProfilen oppdateres. Det kan forstyrre driften noen uker
Arbeidsmarked  > Arbeidsledighet og arbeidsmarkedstiltak > Innvandrere > Benchmarking
Modulen sammenlikner kommuner mht arbeidsledighet og arbeidsmarkedstiltak samlet - og for innvandrere.
Arbeidsmarkedsledighet og -tiltak er målt i antall personer og som andel av samlet befolkning i alderen 15-74 år.
Innvandrerne er brudt ned etter landbakgrunn
Sammenlikninger er gjort mot den "etnisk norske" befolkningen.
Fra menyen nedenfor finnes moduler som viser utviklingen for DinRegion og andre regionale sammenlikninger. 
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
  Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?  > Om tilgang
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
Velg type region  >>>
  Velg fylke >>>
 
  <<  Velg Fylke i boksen til venstre for å se bare kommuner eller regioner innen valgt fylke.
     
Tabell 1. Arbeidsledighet og arbeidsmarkedstiltak for innvandrere og etnisk norske. Antall og andel. Valgte regioner. 1. kvartal 2019.
Region/Kommune 
Andel ledige+på tiltak. Prosent*) 
Antall ledige og på arbeidsmarkedstiltak 
I alt (Descending)
Innvandrere 
Etnisk norske 
I alt 
Innvandrere 
Etnisk norske 
Oslo2,34,61,412 6777 3535 324
Vestfold og Telemark2,35,61,87 3632 5464 817
Rogaland2,35,51,57 9983 5154 483
Agder2,25,21,75 0381 7043 334
Møre og Romsdal2,15,61,64 1791 5222 657
Vestland2,15,51,69 9123 8056 107
Viken2,14,91,418 7858 49310 292
Troms og Finnmark1,84,01,53 4771 0202 457
Trøndelag1,85,41,36 4562 3844 072
Nordland1,85,21,43 3101 0332 277
Innlandet1,64,91,24 7541 6113 143
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Andel av befolkningen 15-74 år
  Andel ledige og på tiltak. Innvandrere i alt. 1.kv 2019. Prosent
The chart showing Innvandrere series.
     
     
Tabell 2. Arbeidsledighet og arbeidsmarkedstiltak - etter etnisk bakgrunn. Antall og andel. Valgte regioner. 1. kvartal 2019.
Region/Kommune 
Andel på arbeidsmarkedstiltak. Prosent*) 
Antall på arbeidsmarkedstiltak 
Innvandrere i alt (Descending)
Vestlige innvandrere 
Ikke vestlige innvandrere 
Etnisk norske 
Innvandrere i alt 
Vestlige innvandrere 
Ikke-vestlige innvandrere 
Etnisk norske 
Oslo2,33,55,21,47 3532 0225 3315 324
Vestfold og Telemark2,34,56,51,82 5469571 5894 817
Rogaland2,34,66,41,53 5151 4992 0164 483
Agder2,24,95,51,71 7046541 0503 334
Møre og Romsdal2,14,66,91,61 5227228002 657
Vestland2,14,96,01,63 8051 7832 0226 107
Viken2,13,95,61,48 4933 1115 38210 292
Troms og Finnmark1,83,34,71,51 0204235972 457
Trøndelag1,84,16,51,32 3848651 5194 072
Nordland1,84,26,01,41 0333856482 277
Innlandet1,63,85,91,21 6115981 0133 143
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Andel av befolkningen 15-74 år
  Andel ledige og på tiltak. Ikke-vestlige innvandrere. 1.kv 2019. Prosent
The chart showing Innvandrere series.
     
     
Andel ledige og på tiltak i alt. (Innvandrere + etnisk norske). 1. kv 2019. Prosent
The chart showing Innvandrere series.
  Andel ledige og på tiltak. Etnisk norske. 1.kv 2019. Prosent
The chart showing Innvandrere series.
  Andel ledige og på tiltak. Vestlige innvandrere. 1.kv 2019. Prosent
The chart showing Innvandrere series.
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss